Duyên

Yashiro Thổ, Shermie Lôi, Chris Hỏa +20% ATK

Yashiro Thổ, Daimon, Chang, Ryuji +20% HP

Yashiro Thổ, Rugal, Mary +20% HP

Duyên ngầm

Chris Hỏa, Shermie, Chang

Kỹ năng

Tăng thủ toàn đội.
Tăng thủ toàn đội. Nếu trong đội hình có Chris Hỏa hoặc Shermie Lôi, tăng 30% tỷ lệ khống chế của bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, 12% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, 12% tỷ lệ choáng. Nếu phe địch có đủ 4 loại hồn lực, tăng 8% KST toàn đội.

Tấn công hàng 2 người, giảm 40% ST và tăng 60% KST bản thân.
Tấn công hàng 2 người, 20% tỷ lệ choáng, giảm 40% ST và tăng 60% KST bản thân.
Tấn công hàng 2 người, 35% tỷ lệ choáng, giảm 40% ST và tăng 60% KST bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 984

Comments

No Comments

Leave a Reply