Ủng hộ thằng làm web, có thêm động lực
Momo: 0394977537
Bank: 21510002972933 (BIDV)
Link Grp QQ:»Link«
Kusanagi Kyo XIV, Flame Kyo, Kusanagi Kyo, Kyo NESTS +25% ATK
Kusanagi Kyo XIV, Iori XIV, Instinct Iori, Flame Kyo +25% ATK
Kusanagi Kyo XIV, Leona XV, Athena Asamiyz XI, Robert XIV +25% ATK
Hồn hiệu: Rực lửa
Hồn sách: Võ tự do
»Link«
image-540654957843380image-3210251725899870
🐷🐷🐷Mọi người cho xin 1 Sub ủng hộ nhé!🐷🐷🐷
👉Link👈

Tư chất 15Tư chất 14Tư chất 13Tư chất 11 – 12