Duyên

Yamazaki, Mary, Billy +20% ATK

Yamazaki, Benimaru, Ryo, Terry, King +20% HP

Yamazaki, Daimon, Benimaru, Kim +20% HP

Duyên ngầm

Ralf, Mary, Billy

Kỹ năng

Tăng thủ cho võ sĩ Vệ đồng minh.
Tăng thủ cho võ sĩ Vệ đồng minh. Sau khi bị hạ gục, tăng 20% CHST cho hàng sau phe ta (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu.
Tấn công đơn mục tiêu. Nếu trong đội hình có đủ 4 loại hồn lực, tăng 35% DEF bản thân (2 lượt).

Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên. Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất” (HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 30%). Tăng 30% ST lên võ sĩ đả.
Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên. Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất” (HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 40%). Tăng 30% ST lên võ sĩ đả.
Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên. Bản thân nhận hiệu ứng “Bất khuất” (HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 50%). Tăng 30% ST lên võ sĩ đả. Nếu trong đội hình có đủ 4 loại hồn lực, bản thân nhận hiệu ứng “Sự sinh” (tăng 20% ST lên mục tiêu dưới 50% HP). Hồi 25% HP tối đa của bản thân mỗi khi hạ gục 1 mục tiêu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 932

Comments

No Comments

Leave a Reply