Duyên:

Yabuki Shingo 2002UM, Kusanagi Kyo, Kusanagi Saisyu +25% ATK

Yabuki Shingo 2002UM, Yagami Iori XIV, Kusanagi Kyo XIV, Kagura Chizuru +25% HP

Yabuki Shingo 2002UM, Robert XIV, Maxima XIV +25% ATK

Duyên ngầm

Tăng cho bản thân % sức kháng chí mạng , 35% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương , 40% HP tối đa và tỉ lệ hồi phục. Tăng cho bản thân 25% siêu kháng sát thương ( với mỗi võ sĩ có “Phong ấn lửa” < của Kyo XIV > sẽ tăng tỉ lệ này thêm 3% , tỉ lệ này thay đổi dựa vào số lượng “Phong ấn lửa” tồn tại , duy trì vĩnh viễn ). Bản thân nhận thêm 2 lần kháng bại huyết, reset ở lượt mới . Hàng sau chia sẻ 25% HP cho bản thân , sát thương chia sẻ giảm 40% ( sẽ tạm dừng chia sẻ khi HP bản thân < 30% ) . Sau mỗi lần chia sẻ , bản thân hồi lại 10% HP đã mất + 15% lượng sát thương phải nhận trong khoảng thời gian chia sẻ ). Khi bị tấn công, điểm “Huyết khí“ mà bản thân nhận được dựa trên lượng máu đã mất là 1000 < Tức là cứ 0,1% HP mất đi sẽ hồi 2 điểm >. Bắt đầu lượt của phe ta, tiêu thụ “Huyết khí“ đổi thành nộ cho các võ sĩ chưa đầy nộ ở phe ta, hiệu ứng này sẽ dừng khi “Huyết khí“ về 0 hoặc 2 võ sĩ đã đủ lượng nộ ( nếu phe ta không có võ sĩ hỗ trợ nộ thì tỉ lệ này là 1:1 , nếu không là 5:1, không ảnh hưởng bởi các tác nhân tăng giảm nộ ). Nhận 60% kháng sát thương trong 1 lượt , với 1 “Huyết khí“ tiêu thụ đổi thành 0,04% kháng sát thương , cập nhật theo thời gian thực). Khi nhận sát thương chí tử tiến vào trạng thái “Giả chết” (sẽ không bị chọn làm mục tiêu, bắt đầu lượt kế tiếp giải trừ, hồi 35% + số lượng võ sĩ còn sống phe ta x 5% HP cùng với 400 “Huyết khí” và hồi đầy nộ, giải trừ tất cả hiệu quả buff và debuff không vĩnh viễn, giải trừ tất cả hiệu quả bại huyết), mỗi lần giả chết đều khiến lần giả chết kế tiếp giá trị hồi phục giảm 40%, trước khi giá trị hồi phục giảm về 0 sẽ không tử trận.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 40% tỷ lệ đỡ đòn, tăng 20% tỷ lệ perfect cho toàn đội hình. Hồi phục 200 nộ và 20% HP. Trong 1 lượt, nếu bản thân bị tấn công bởi kẻ có “Dấu lửa” ngay lập tức hồi 100 HP và 15% HP đã mất, đồng thời tăng 5% kháng sát thương tuyệt kỹ và 15% tỷ lệ phòng thủ (tối đa 3 lần, có thể cộng dồn với các hiệu ứng cùng loại, 1 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% tỷ lệ tấn công và thủ, tăng 40% tỷ lệ miễn khống chế và kháng sát thương tuyệt kỹ. Gây “Phá giáp” giảm 60% thủ (2 lượt). Xóa hiệu ứng “Bức tường thép” của mục tiêu, gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa (40% khi tấn công võ sĩ “Vệ”). Nếu không có võ sĩ hộ trợ “Nộ” nào khác bên ta, hồi nộ cho võ sĩ chưa đầy nộ bằng lượng HP tích trữ từ “Huyết khí” với tỷ lệ 1:1 (ưu tiên Kusanagi Kyo XIV), không bị ảnh hưởng vởi hiệu ứng tăng tốc độ hồi nộ hay giảm tốc độ hồi nộ (1 lần mỗi lượt). Trong 1 lượt, khi bị giảm nộ, lập tức hồi 300 nộ, 200 điểm “Huyết khí” và giải hiệu ứng xấu, bản thân tung tuyệt kỹ thì không tính. Trong 1 lượt, tổng sát thương nhận được giảm 50% (có thể cộng dồn), kéo dài cho đến khi bị tấn công 2 lần hoặc 1 lần tuyệt kỹ và hồi phục 40% HP tối đa (1 lần mỗi lượt). Chắc chắn độc chiêu, có 1% (+1% với mỗi địch có “Phong ấn lửa” tối đa 15%) tỷ lệ thiêu đốt mục tiêu (sát thương không hồi nộ, 2 lượt), hồi 200 điểm “Huyết khí” và miễn thiêu đốt 1 lượt.
..

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 995

Comments

No Comments

Leave a Reply