Duyên

Vice XIII, Mature XIII, Catty Leona +25% ATK

Vice XIII, Mature, Vice, Rugal +25% ATK

Vice XIII, Mai Ver, Shermie Lôi +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Khi bị tấn công, 50% ST nhận vào sẽ được tích trữ lại (tối đa bằng 7 lần ATK của Vice XIII lúc bắt đầu trận đấu, “Tích thương” sẽ không bị mất đi khi bị hạ gục, lượng ST dư ra sau khi bị hạ gục sẽ không được tính). Giải phóng toàn bộ “Tích thương” lên mục tiêu chính khi tung tuyệt kỹ, ST này bỏ qua miễn khống, chỉ chịu tác động của CHST, KST. Mỗi khi đến lượt hành động của bản thân, nếu “Thanh tích thương” đang có 80% trở lên (thanh màu tím phía dưới thanh máu, thể hiện số ST đã tích trữ được), lập tức giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân và hồi đầy nộ. Sau khi bị hạ gục, kích hoạt “Sứ thần tai ương” (hồi sinh vào lượt kế, hồi 30% HP tối đa, kế thừa nộ trước khi bị hạ gục, tăng thêm 30% “Tích thương”, tăng 25% KST tuyệt kỹ và KST độc chiêu, 1 lượt). “Sứ thần tai ương” có thời gian chờ là 3 lượt, kích hoạt tối đa 2 lần trong trận. Nếu đội hình của bạn không đủ 6 võ sĩ, “Sứ thần tai ương” chỉ kích hoạt 1 lần. Khi bắt đầu trận đấu, tăng 16% KST, CHST, hút máu của bản thân. Sau khi hồi sinh, hiệu quả sẽ được tăng 150%, không cộng dồn. Lượt đầu tiên chắc chắn độc chiêu.
Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Khi bị tấn công, 60% ST nhận vào sẽ được tích trữ lại (tối đa bằng 8 lần ATK của Vice XIII lúc bắt đầu trận đấu, “Tích thương” sẽ không bị mất đi khi bị hạ gục, lượng ST dư ra sau khi bị hạ gục sẽ không được tính). Giải phóng toàn bộ “Tích thương” lên mục tiêu chính khi tung tuyệt kỹ, ST này bỏ qua miễn khống, chỉ chịu tác động của CHST, KST. Mỗi khi đến lượt hành động của bản thân, nếu “Thanh tích thương” đang có 70% trở lên (thanh màu tím phía dưới thanh máu, thể hiện số ST đã tích trữ được), lập tức giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân và hồi đầy nộ. Nếu “Thanh tích thương” dưới 70%, tăng 50% tỷ lệ tung độc chiêu (1 lượt). Sau khi bị hạ gục, kích hoạt “Sứ thần tai ương” (hồi sinh vào lượt kế, hồi 40% HP tối đa, kế thừa nộ trước khi bị hạ gục, tăng thêm 40% “Tích thương”, tăng 30% KST tuyệt kỹ và KST độc chiêu, 1 lượt). “Sứ thần tai ương” có thời gian chờ là 3 lượt, kích hoạt tối đa 3 lần trong trận. Nếu đội hình của bạn không đủ 6 võ sĩ, “Sứ thần tai ương” chỉ kích hoạt 1 lần. Khi bắt đầu trận đấu, tăng 16% KST, CHST, 20% hút máu của bản thân. Sau khi hồi sinh, hiệu quả sẽ được tăng 150%, không cộng dồn. Lượt đầu tiên và sau khi hồi sinh chắc chắn độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng, tăng 30% ST lên các mục tiêu bị dính hiệu ứng “Tuyệt vọng” (ST này bỏ qua miễn khống). Hồi 150 nộ và 10% “Tích thương”. Mỗi lần độc chiêu trúng mục tiêu đang bị “Tuyệt vọng”, hồi thêm 30 nộ, tăng thêm 3% “Tích thương”. Chuyển 10% ATK thành DEF (1 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng, hồi HP bằng 200% chỉ số ATK bản thân, tăng 30% ST lên các mục tiêu bị dính hiệu ứng “Tuyệt vọng” (ST này bỏ qua miễn khống). Hồi 150 nộ và 15% “Tích thương”. Mỗi lần độc chiêu trúng mục tiêu đang bị “Tuyệt vọng”, hồi thêm 40 nộ, tăng thêm 5% “Tích thương”. Chuyển 14% ATK thành DEF, tăng 40% kháng chí mạng (1 lượt, không thể bị hóa giải).

Tấn công đơn mục tiêu, đánh dấu “Tuyệt vọng” (giảm 15% KST và 30% khả năng hồi phục, bỏ qua miễn khống, không thể bị hóa giải, 2 lượt). Tăng 20% CHST và KST bản thân, 2 lượt. Nếu mục tiêu đã bị ” Tuyệt vọng” trước đó, tăng 10% CHST bản thân, giảm thời gian chờ của “Sứ giả tai ương” đi 1 lượt.
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đã bị “Tuyệt vọng”. Tăng 30% CHST và KST bản thân, 2 lượt. Nếu mục tiêu đã bị ” Tuyệt vọng” trước đó, tăng 10% CHST bản thân, giảm thời gian chờ của “Sứ giả tai ương” đi 1 lượt, lan “Tuyệt vọng” sang các mục tiêu xung quanh. Nếu mục tiêu dính “Tuyệt vọng” bị hạ gục hoặc hết thời hạn hiệu ứng, “Tuyệt vọng” cũng sẽ lan sang các mục tiêu xung quanh.
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đã bị “Tuyệt vọng”. Tăng 35% CHST và KST bản thân, 2 lượt. Nếu mục tiêu đã bị ” Tuyệt vọng” trước đó, tăng 15% CHST bản thân, giảm thời gian chờ của “Sứ giả tai ương” đi 1 lượt, lan “Tuyệt vọng” sang các mục tiêu xung quanh. Nếu mục tiêu dính “Tuyệt vọng” bị hạ gục hoặc hết thời hạn hiệu ứng, “Tuyệt vọng” cũng sẽ lan sang các mục tiêu xung quanh. Tuyệt kỹ tấn công vào mục tiêu đang bị “Tuyệt vọng”, ngay lập tức hồi đầy nộ, tấn công toàn bộ địch, làm mới lại hiệu quả “Tuyệt vọng” của các mục tiêu, giảm thêm 15% CHST của các mục tiêu đó, tất cả hành động của các mục tiêu đó sẽ hồi cho Vice XIII 6% HP trong 2 lượt kế tiếp. Giảm thời gian chờ của “Sứ giả tai ương” đi 1 lượt, hồi 350 nộ bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4537

Comments

No Comments

Leave a Reply