Duyên:

Verse, Saiki, Saiki Original +25% ATK

Verse, Mukai, Magaki +25% Hp

Verse, Duo Lon, Maxima XIV +25% Hp

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng kháng độc chiêu và tuyệt kỹ. Tăng 35% tỷ lệ sát thương và 15% HP tối đa. Ngoài ra còn được tăng tỷ lệ miễn sát thương bằng 60% tỷ lệ khống chế của bản thân ( làm mới (reset) theo tình hình trận đấu). Toàn bộ đối phương công kích đều bị hiệu ứng [Thần Hỏa] ( 2 hiệp, hiệu ứng không thể giải, tạo sát thương thiêu đốt 6% máu tối đa)Nếu phe ta có võ sĩ dưới 40% HP, bản thân máu trên 90%, lập tức tiêu hao 10% máu tối đa để hồi phục cho vị tướng có máu thấp nhất đã mất ở lượt trước bằng 300% máu đã tiêu hao.
Khi tới lượt đối phương, sẽ cướp đi 50% máu đã hồi của vị tướng có máu thấp nhất của đối phương trong lượt đó cho bản thân. ( không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cấm/tăng/giảm hồi máu)Tự thân miễn dịch cấm cố. Hồi sinh 2 lần, mỗi lần hồi sinh sẽ full máu full nộ. Mỗi lần vào trận hay hồi sinh tăng 25% kháng sát thương và miễn giảm nộ trong 1 lượt.
Tăng kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu. Tăng bản thân 40% sát thương và 20% HP tối đa, giảm 50% sát thương tuyệt kỹ nhận vào của các võ sĩ “Dị giới” (1 lượt), tăng kháng sát thương và tỷ lệ phản đòn bằng 70% tỷ lệ khống chế bản thân. Mọi đòn tấn công đều gây hiệu ứng thiêu đốt (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể giải, gây sát thương bằng 8% HP tối đa sát thương này không gây hồi nộ. Tăng thêm 1 điểm thiêu đốt đối với võ sĩ “Dị giới”, sát thương tăng lên 50%, giảm 80% tốc độ hồi nộ và 50% tỷ lệ hồi phục, bỏ qua miễn không). Khi có đồng minh dưới 40% HP và bản thân HP hơn 80%, tiêu thụ 10% HP bản thân để hồi phục lượng hồi phục bằng 400% lượng HP đã tiêu hao. Khi HP dưới 50% lập tức hồi 15% HP (không bị ảnh hưởng bởi “Vết thương sâu” mỗi kẻ địch bị “Xích cổ” tăng 5% lượng HP hồi, mỗi lượi 1 lần). Vào lượt của địch, 60% HP hồi phục từ kẻ địch thấp máu sẽ được chuyển cho bản thân (không bị ảnh hưởng bỏi “Vết thương sâu”. Bản thân miễn với “Xích cổ”. Khi nhận sát thương chí tử, sẽ hồi sinh vào lượt tiếp theo với 100% HP và nộ (2 lần), lượt đầu sau khi hồi sinh tăng 30% siêu kháng sát thương và tỷ lệ khống chế, bản thân miễn nhiễm giảm nộ (1 lượt).

Công 1 hàng ngang (ưu tiên công kích hàng có mục tiêu có [Xích Cổ]). Tăng 35% tỉ lệ kháng bạo và trị liệu. Nếu mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ lan ra ra cho kẻ địch cùng hàng ( CD 2 lượt). Trong 2 lượt, nếu võ sĩ Đả phe ta bị công kích, sẽ gánh chịu 35% sát thương. Bản thân nhận được sát thương chia sẻ sẽ giảm xuống 60% của 35% sát thương đó (Nếu có 2 võ sĩ Đả trở lên sẽ giảm xuống 70%). Nếu máu bản thân thấp hơn 30% sẽ không gánh nữa. Tăng 70 điểm công kích cho võ sĩ Đả bên mình.
Tấn công hàng ngang (ưu tiên hàng có mục tiêu đang bị “Xích cổ”. Tăng bản thân 40% tỷ lệ chặn chí mạng và tỷ lệ hồi phục. Nếu mục tiêu chính đang bị xích sẽ lan cho mục tiêu cùng hàng (1 lượt chờ). Gây thêm sát thương cho mục tiêu chính bằng 15 % HP tối đa mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Trong 2 lượt, chia sẻ 40% sát thương gánh chịu cho võ sĩ đả phe ta (không áp dụng nếu võ sĩ tấn công là võ sĩ “Dị giới”), đồng thời giảm 70% sát thương chia sẻ (nếu có nhiều hơn 1 võ sĩ đả lượng sát thương chia sẻ tăng lên 80%). Khi HP bản thân dưới 30% sẽ không chia sẻ sát thương. Giúp bản thân và võ sĩ phe ta khi bị tấn công hồi 80 nộ. Võ sĩ ngẫu nhiên nhận độc chiêu.

Công kích một hàng ngang ( Ưu tiên công kích hàng của võ sĩ có tỉ lệ máu cao nhất ). Tăng 20% công/thủ/đỡ đòn. Giảm 20% tỉ lệ sát thương và tỉ lệ bạo kích của mục tiêu. Nếu đối phương không có mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ có 40% tỉ lệ [Xích Cổ] mục tiêu trong 1 lượt (Trạng thái [Xích Cổ] : Đối phương không thể hành động, giảm 40% tỉ lệ trị liệu, 2 lần giải khống chế mới có thể giải trừ ). Nếu [Xích Cổ] thất bại sẽ tăng 30% tỉ lệ khống chế.
Công kích một hàng ngang ( Ưu tiên công kích hàng của võ sĩ có tỉ lệ máu cao nhất ). Tăng 30% công/thủ/đỡ đòn. Giảm 30% tỉ lệ sát thương và tỉ lệ bạo kích của mục tiêu. Nếu đối phương không có mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ có 60% tỉ lệ [Xích Cổ] mục tiêu trong 1 lượt (Trạng thái [Xích Cổ] : Đối phương không thể hành động, giảm 40% tỉ lệ trị liệu, bị phát tán 2 lần mới có thể giải trừ , khi bị phát tán/ giải trừ sẽ gây 10% sát thương máu tối đa và 100% tạo hiệu quả ” Bại Huyết” ). Mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ chịu 40% sát thương của phần sát thương chia sẻ mà bản thân chịu. Nếu mục tiêu máu thấp hơn 15% sẽ không còn bị chia sẻ. Nếu [Xích Cổ] thất bại sẽ tăng 40% tỉ lệ khống chế, lượt này chắc chắn có độc chiêu.
Công kích một hàng ngang (ưu tiên công kích hàng của võ sĩ có tỉ lệ máu cao nhất). Tăng 35% công, thủ, đỡ đòn. Giảm 35% tỉ lệ sát thương và tỉ lệ chí mạng của mục tiêu. Nếu đối phương Gây 25% sát thương thêm theo máu hiện tại của mục tiêu (bỏ qua miễn khống ). Nếu không có mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ có 75% tỉ lệ [Xích Cổ] mục tiêu trong 1 lượt (Trạng thái [Xích Cổ] : Đối phương không thể hành động, giảm 40% tỉ lệ trị liệu, bị phát tán 2 lần mới có thể giải trừ , khi bị phát tán/ giải trừ sẽ gây 10% sát thương máu tối đa và 100% tạo hiệu quả ” Bại Huyết” ). Mục tiêu bị [Xích Cổ] sẽ chịu 40% sát thương của phần sát thương chia sẻ mà bản thân chịu. Nếu mục tiêu máu thấp hơn 10% sẽ không còn bị chia. Giảm sát thương của võ sĩ hệ Đả đi 25%. Trong một hiệp, tăng sát thương tuyệt kĩ lên 10% (có thể cộng dồn với các lợi ích khác cùng loại ) và giảm 15% thiệt hại nhận được. Nếu [Xích Cổ] thất bại , tăng tỷ lệ khống chế của bản thân thêm 45%. Nếu có độc chiêu ở hàng trước, sẽ miễn nhiễm với choáng, câm lặng và đóng băng.

Trắng: Tăng 35% sát thương và công, sát thương tuyệt kỹ tăng 30%. Tấn công hàng mục tiêu ưu tiên võ sĩ có nhiều máu nhất, thiêu đốt mục tiêu (2 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải, gây sát thương bằng 8% HP tối đa, sát thương không gây hồi nộ).
Lục: Nếu mục tiêu không bị “Xích” tăng 50% tỷ lệ “Xích” (giảm 40% khả năng hồi phục, xóa “Xích” cần 2 lần giải hiệu ứng, khi giải “Xích” gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa, bỏ qua miễn khống). Tăng vĩnh viễn 30% sát thương và kháng sát thương.
lam: Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ. Tăng bản thân 45% khống chế, nếu lần này không gây hiệu ứng khống chế, lần tung tiếp theo tăng thêm 45% tỷ lệ khống chế. Gây sát thương đốt bằng 10% HP tối đa.
Tím: Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ. Tăng 10% sát thương cho võ sĩ đả phe ta và 80 nộ khi bị đánh (được cộng dồn với các buff khác, giảm 15% sát thương võ sĩ Kỹ nhận phải (2 lượt). Nếu mục tiêu chính bị “Xích” có 50% tỷ lệ lan sang mục tiêu bên cạnh không bị “Xích” ưu tiên cùng hàng (bỏ qua miễn khống).
Cam: Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ. Tăng 75% bị “Xích”, ngẫu nhiên 1 võ sĩ chắc chắn độc chiêu (ưu tiên võ sĩ đả).
Đỏ: Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ. Chuyển đổi Smax. Tấn công kẻ địch có HP cao nhất, gây thêm sát thương bằng 25% HP tối đa (bo qua miễn khống). Chọn ngẫu nhiên 1 võ sĩ có HP thấp nhất, hồi phục bằng 40% HP bản thân. Nếu mục tiêu chính bị “Xích” chia sẻ 30% sát thương cho đồng minh được chọn, dừng chia sẻ sát thương khi HP mục tiêu dưới 10%. Mục tiêu chính bị “Xích” có 100% lan sang mục tiêu bên cạnh (ưu tiên hàng sau, bỏ qua miễn khống). 

Cốt truyện nhân vật: Xem ở đây.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3617

Comments

No Comments

Leave a Reply