Một trong những điều đang được mong đợi nhất sau khi cập nhật thần khí mới đã giúp Võ sư tăng được không ít sức mạnh từ nó.

Từ level 45 trở đi, Điểm Thiên Phú ngày càng hiếm vì không thể mua bằng Vàng hoặc Kim Cương.
*************************************************************

*************************************************************

Author Pink Pig
Published
Categories Tính năng
Views 1241

Comments

No Comments

Leave a Reply