Thần khí

Hướng dẫn Thần khí:
1: Có thể nâng Thần khí bằng tay, gia tăng chỉ số theo mình mong muốn.
2: Các Thần khí càng về sau sẽ càng tốn nhiều tinh thể.
3: Nếu không có chỉ số nào thích hợp thì có thể hủy bỏ (Cancel).

*************************************************************

Author Pink Pig
Published
Categories Tính năng
Views 1097

Comments

No Comments

Leave a Reply