Duyên:

Terryko, Catty Leona, Momoko +25% ATK

Terryko, Terry 2003, Terry +25% ATK

Terryko, Terry, Goeniko, Goenitz +25% ATK

Duyên ngầm:

Kỹ năng:

Tăng tỷ lệ kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, mọi đòn tấn công đều giảm nộ mục tiêu, bản thân có 3 lần miễn chỉ tử. Nếu trên sân có võ sĩ nữ sẽ nhận thêm 1 lần miễn chí tử ( tối đa là 2 và không tính bản thân). Mỗi lượt tăng bản thân 2 tầng “Nộ Sói Đói” tối đa là 5. Khi đạt tối đa, hiệu quả sẽ tồn tại trong 2 lượt và được làm mới lại từ đầu. Các hiệu quả tương ứng với số tầng” Nộ Sói Đói:
– 1 tầng tăng 20% công thủ và 25% tốc độ hồi nộ.
– 2 tầng tăng 20% kháng chí mạng và tỷ lệ chí mạng.
– 3 tầng tăng 20% sát thương tuyệt kỹ, mỗi đòn tấn công hồi cho bản thân 150 nộ.
– 4 tầng tăng 25% lực chí mạng.
– 5 tầng tăng 20% sát thương tuyệt kỹ. Mọi sát thương bản thân gây ra đều là sát thương theo 7%HP tối đa ( bỏ qua miễn khống) và hồi 7% Hp bản thân.
Khi trận đấu bắt đầu nếu chỉ có 1 mình Terryko sẽ lập tức nhận 5 tầng “Nộ Sói Đói”  giải toàn bộ hiệu ứng xấu, mỗi lượt sẽ hồi máu bằng 10% hp tối đa.
Tăng bản thân kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ, mọi đòn tấn công đều giảm nộ mục tiêu, bản thân có 3 lần miễn chí tử. Nếu trên sân có võ sĩ nữ sẽ nhận thêm 1 lần miễn chỉ tử ( tối đa là 2 và không tính bản thân). Mỗi lượt tăng bản thân 2 tầng ” Nội Sói Đói”  tối đa là 5. Khi đạt tối đa, hiệu quả sẽ tồn tại trong 2 lượt và được làm mới lại từ đầu. Các hiệu quả tương ứng với số tầng” Nộ Sói Đói”:
– 1 tầng tăng 25% công thủ và tốc độ hồi nộ của bản thân.
– 2 tầng tăng 25% tỷ lệ chỉ mạng và kháng chí mạng.
– 3 tầng tăng 25% hút máu, mỗi đòn tấn công hồi 150 nộ cho bản thân.
– 4 tầng tăng 25% lực chí mạng.
– 5 tầng tăng 20% sát thương tuyệt kỹ, hồi bản thân 1000 nộ giải mọi hiệu ứng xấu. Mọi sát thương gây ra đều là sát thương theo 8%HP tối đa ( bỏ qua miễn khống) và hồi 8% hp cho bản thân.
Khi bắt đầu lượt, nếu phe ta chỉ còn 1 mình Terryko, lập tức nhận đủ 5 tầng “Nộ Sói Đói” đến hết trận và giải toàn bộ hiệu ứng xấu, miễn giảm nộ trong 1 lượt. Mỗi lượt sẽ hồi Hp bằng 10% tối đa, thêm 5% cho mỗi tầng” Nộ Sói Đói” tồn tại đến hết trận.

Tấn công hàng 2 mục tiêu, gây thêm 30% sát thương và tốc độc hồi nộ. Hồi 150 nộ cho 2 võ sĩ phe ta.
Tấn công hàng 2 người, gây thêm 40% sát thương và giảm tốc độ hồi nộ. Hồi 150 nộ cho 3 võ sĩ phe ta.

Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đã bị đánh dấu “Lan tỏa”. Tăng 20% ST và KST bản thân (2 lượt). Nếu mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, gây 20% ST lan. Ứng với số tầng “Nộ sói đói” mà gây thêm hiệu ứng: 1 tầng có 50% bỏ qua đỡ đòn và chống cự. 2 tầng giảm 10% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 3 tầng bỏ qua 30% DEF của mục tiêu. 4 tầng giảm 20% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 5 tầng tăng 20% ST (ST này bỏ qua miễn khống), giảm 50% tỷ lệ hồi phục của mục tiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống).
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đã bị đánh dấu “Lan tỏa”. Tăng 30% ST và KST bản thân (2 lượt). Nếu mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, gây 30% ST lan. Ứng với số tầng “Nộ sói đói” mà gây thêm hiệu ứng: 1 tầng có 70% bỏ qua đỡ đòn và chống cự. 2 tầng giảm 10% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 3 tầng bỏ qua 30% DEF của mục tiêu. 4 tầng giảm 30% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 5 tầng tăng 20% ST (ST này bỏ qua miễn khống), giảm 50% tỷ lệ hồi phục của mục tiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống).
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên mục tiêu đã bị đánh dấu “Lan tỏa”. Tăng 35% ST và KST bản thân (2 lượt). Nếu mục tiêu đang bị đánh dấu “Lan tỏa”, gây 50% ST lan. Ứng với số tầng “Nộ sói đói” mà gây thêm hiệu ứng: 1 tầng có 100% bỏ qua đỡ đòn và chống cự. 2 tầng giảm 10% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 3 tầng bỏ qua 50% DEF và 30% KST của mục tiêu. 4 tầng giảm 30% KST độc chiêu và tuyệt kỹ của mục tiêu (1 lượt, không thể hóa giải). 5 tầng tăng 30% ST (ST này bỏ qua miễn khống), tăng thêm ST bằng 20% HP tối đa của mục tiêu, giảm 100% tỷ lệ hồi phục của mục tiêu (1 lượt, bỏ qua miễn khống). Nếu mục tiêu chưa bị hạ gục, lập tức hồi đầy nộ, biến chiêu để tiếp tục tấn công lần 2, lần này giảm 30% kháng chí mạng của mục tiêu (1 lượt).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4580

Comments (2)

 • Nguyễn Danh Bảo
  28/01/2021 at 10:21 Chiều Reply
  ad cho em hỏi liệu về sau còn vòng quay hvk terryko ko ạ ?
  • Pig Pink
   01/04/2021 at 9:17 Chiều Reply
   cái này còn tùy vào nph, nhưng kiểu j cũng có, với những con ra tầm 6 tháng đổ lên thì có tỷ lệ vào vòng quay may mắn luôn.

Leave a Reply