Duyên

Terry, Andy, Joe +20% ATK

Terry, Mary, Chang, Chizuru, Athena +20% HP

Terry, Benimaru, Ryuji, Ryo, King +20% ATK

Duyên ngầm

Mary, Andy, Chizuru

Kỹ năng

Giảm công toàn bộ địch.
Giảm công toàn bộ địch. Nếu trong đội hình có Mary, lượt đầu tăng 1000 nộ bản thân, mỗi khi hạ gục 1 mục tiêu hồi thêm 100 nộ.

Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lê giảm công toàn bộ địch.
Tấn công đơn mục tiêu, 90% tỷ lê giảm công toàn bộ địch.

Tấn công hàng 2 người, 32% tỷ lệ choáng, 50% tỷ lệ giảm công toàn bộ địch.
Tấn công hàng 2 người, 36% tỷ lệ choáng và giảm 15% DEF, 50% tỷ lệ giảm công toàn bộ địch.
Tấn công hàng 2 người, 40% tỷ lệ choáng và giảm 15% DEF, 80% tỷ lệ giảm công toàn bộ địch, giảm ST nhận vào bản thân từ võ sĩ đả phe địch (2 lượt). Tăng 40% ST lên võ sĩ đả phe địch.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 877

Comments

No Comments

Leave a Reply