Duyên:
Hungry Wolf Terry, Terry, Terry 2003 +25% ATK
Hungry Wolf Terry, Rock, Geese XIV +25% ATK
Hungry Wolf Terry, Joe, Andy +25% ATK
Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm 15% công toàn địch (LV1, duy trì cả trận), và 10% KST (2 lượt). Tăng 40% lực chí mạng bản thân. Tăng 25% tốc độ hồi nộ và 35% công thủ bản thân. Lượng nộ bản thân vượt mức giới hạn tới 2000 nộ, khi nộ khí bản thân vượt mức 1000 nộ, tất cả hiệu ứng không phải của bản thân đều được cho là bản thân chỉ có 1000 nộ. Tất cả sát thương gây ra đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm Khi HP bản thân xuống dưới 60%, lập tức hồi HP bằng 150% công bản thân, tăng 15% KST độc chiêu và KST tuyệt kĩ trong 2 lượt, cộng dồn tối đa 2 lần, hiệu ứng này chỉ thi triển một lần mỗi lượt. Khi nhận sát thương chí tử, lập tức hồi lại HP bằng 500% công bản thân, đồng thời hồi 500 nộ, xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi (bao gồm Hóa đá), tăng 30% KST và tốc độ hồi nộ, mỗi trận thi triển tối đa 2 lần. Nếu là solo 1v1, chỉ thi triển duy nhất 1 lần. Vào đầu lượt của đối phương, giảm 150 nộ của các kẻ địch có ấn Liệt Phá, hấp thụ ấn Liệt Phá của chúng. MỗI lần hấp thụ ấn Liệt Phá, bản thân hồi 15% HP, 30% thủ và 70% kháng khống chế trong 1 lượt.
Giảm 15% công toàn địch (LV1, duy trì cả trận), và 10% KST (2 lượt). Tăng 50% lực chí mạng bản thân. Tăng 25% tốc độ hồi nộ và 45% công thủ bản thân. Lượng nộ bản thân vượt mức giới hạn tới 2000 nộ, khi nộ khí bản thân vượt mức 1000 nộ, tất cả hiệu ứng không phải của bản thân đều được cho là bản thân chỉ có 1000 nộ. Tất cả sát thương gây ra đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm. Khi HP bản thân xuống dưới 50%, lập tức hồi HP bằng 150% công bản thân, tăng 40% KST độc chiêu và KST tuyệt kĩ trong 2 lượt, cộng dồn tối đa 2 lần, hiệu ứng này chỉ thi triển một lần mỗi lượt. Khi nhận sát thương chí tử, lập tức hồi lại HP bằng 500% công bản thân, đồng thời hồi 500 nộ, xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi (bao gồm Hóa đá), tăng 30% KST và tốc độ hồi nộ, mỗi trận thi triển tối đa 2 lần. Nếu là solo 1v1, chỉ thi triển duy nhất 1 lần. Vào đầu lượt của đối phương, giảm 200 nộ của các kẻ địch có ấn Liệt Phá, hấp thụ ấn Liệt Phá của chúng. MỗI lần hấp thụ ấn Liệt Phá, bản thân hồi 15% HP, 30% thủ và 70% kháng khống chế trong 1 lượt. Khi bản thân hành động của kẻ thù, nếu nộ của bản thân đạt đến 2000, sẽ tiến vào trạng thái [Vô Thần ( Không bị chọn làm mục tiêu ) ] . Hiệu ứng này có thời gian hồi 6 lượt. Nếu chỉ có một người chơi trên chiến trường, hiệu ứng này sẽ không có hiệu lực.

Tấn công 1 hàng ngang địch, ưu tiên hàng ngang có kẻ địch mang dấu ấn Liệt Phá, với 40% tỉ lệ gây choáng 1 mục tiêu ngẫu nhiên của hàng ngang trúng chiêu. Tăng 40% tốc độ hồi nộ bản thân, hồi HP bằng 200% công bản thân và 200 nộ. Nếu đánh trúng mục tiêu mang ấn Liệt Phá, dấu ấn sẽ nổ, gây thêm 50% ST, ít nhất bằng 120% công bản thân, giảm 150 nộ của mục tiêu đó.
Tấn công 1 hàng ngang địch, ưu tiên hàng ngang có kẻ địch mang dấu ấn Liệt Phá, với 60% tỉ lệ gây choáng 1 mục tiêu ngẫu nhiên của hàng ngang trúng chiêu. Tăng 50% tỉ lệ chí mạng của bản thân, sức tấn công kẻ địch thấp hơn bản thân, tỉ lệ này tăng gấp đôi. Tăng 40% tốc độ hồi nộ bản thân, hồi HP bằng 300% công bản thân và 250 nộ. Nếu đánh trúng mục tiêu mang ấn Liệt Phá, dấu ấn sẽ nổ, gây thêm 80% ST, ít nhất bằng 200% công bản thân, giảm 200 nộ của mục tiêu đó.

Tấn công 1 hàng ngang địch, ưu tiên hàng ngang có kẻ địch mang dấu ấn Liệt Phá. Bản thân tăng 20% CHST, KST và lực chí mạng. Đánh dấu Liệt Phá lên mục tiêu: Mỗi khi mục tiêu mang dấu Liệt Phá tấn công phe ta, hắn phải nhận ST băng 60% công của hắn, nếu hắn tử trận, bản thân hồi 100 nộ, hiệu ứng này duy trì 1 lượt. Nếu mục tiêu đã có sẵn dấu Liệt Phá, tuyệt kĩ này bỏ qua 15% KST tuyệt kĩ. Lượt này chắc chắn có độc chiêu.
Tấn công 1 hàng ngang địch, ưu tiên hàng ngang có kẻ địch mang dấu ấn Liệt Phá, giảm 30% KST và tốc độ hồi nộ của các mục tiêu, bỏ qua miễn khống. Bản thân tăng 30% CHST, KST và lực chí mạng. Đánh dấu Liệt Phá lên mục tiêu: Mỗi khi mục tiêu mang dấu Liệt Phá tấn công phe ta, hắn phải nhận ST băng 80% công của hắn, nếu hắn tử trận, bản thân hồi 200 nộ, hiệu ứng này duy trì 1 lượt. Nếu mục tiêu đã có sẵn dấu Liệt Phá, tuyệt kĩ này bỏ qua 30% KST tuyệt kĩ, hút 150 nộ của mỗi mục tiêu. Lượt này chắc chắn có độc chiêu.
Tấn công một hàng mục tiêu (ưu tiên hàng kẻ địch có phong ấn sói), tăng 35% tỷ lệ sát thương của bản thân, tỷ lệ kháng sát thương và lực chí mạng. Giảm hàng ngang mục tiêu 30% kháng sát thương và tốc độ hồi nộ (bỏ qua miễn khống chế). Thêm một phong ấn sói vào mục tiêu bị tấn công (khi mục tiêu bị võ sĩ phe ta tấn công và nếu có dấu ấn sói, nhận thêm sát thương bằng 120% sức tấn công của chính bản thân, và mục tiêu chết trong thời gian tồn tại phong ấn sẽ hồi phục 200 nộ cho bản thân , duy trì 1 lượt ). Nếu mục tiêu đã có phong ấn sói , kỹ năng này bỏ qua 35% kháng tuyệt kĩ và hút 150 nộ từ hắn, lượt này chắc chắn có độc chiêu. Nếu bản thân có 2000 nộ, sẽ tiêu hao hết nộ để chuyển tuyệt kĩ sang [Tam Thần – Bão Năng Lượng] , ngoài hiệu ứng ban đầu, nó sẽ tăng 30% tỷ lệ chí mạng, nhân đôi sát thương, coi như hàng mục tiêu có phong ấn sói ,đổi lại bản thân giảm 25% tốc độ hồi nộ trong một lượt. Sau khi ở trên sân 3 hiệp , anh ta sẽ giảm thời gian hồi chiêu của “Vô thần” đi 2 hiệp mỗi lần kích hoạt. Hiệu ứng này có thể được kích hoạt nhiều nhất một lần trong mỗi hiệp.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 5085

Comments

No Comments

Leave a Reply