Duyên

Terry 2003, Benimaru 2003, Robert 2002 UM +25% ATK

Terry 2003, Terry, Andy, Joe +25% ATK

Terry 2003, Kyo, King, Kim, Igniz +25% ATK

Duyên ngầm

Igniz, Kyo, Mary

Kỹ năng

Tăng chí mạng bản thân. Khi có 1 đồng minh bị hạ gục, kế thừa một phần nộ của đồng minh đó, tăng 10% ATK, DEF (có cộng dồn), hồi HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá). Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội có ít nhất 4 võ sĩ hồn hổ, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác).
Tăng chí mạng bản thân. Khi có 1 đồng minh bị hạ gục, kế thừa một phần nộ của đồng minh đó, tăng 12% ATK, DEF (có cộng dồn), hồi HP và giải toàn bộ hiệu ứng xấu (trừ hóa đá). Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội có ít nhất 4 võ sĩ hồn hổ, tăng 40% kháng chí mạng và 20% tỷ lệ chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác). Khi bản thân bị hạ gục, một đồng minh ngẫu nhiên kế thừa nộ của Terry 2003, giải hiệu ứng xấu và chắc chắn chí mạng lượt sau.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng, 35% ST lan, hồi HP bằng 30% ST gây ra. Nếu chỉ tấn công 1 mục tiêu, tăng 30% ST độc chiêu, 40% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, 25% tỷ lệ choáng, 40% ST lan, hồi HP bằng 35% ST gây ra. Nếu chỉ tấn công 1 mục tiêu, tăng 30% ST độc chiêu, 50% tỷ lệ choáng. Lần tấn công này không gây hồi nộ, nếu không chí mạng sẽ hồi 100 nộ bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự). Nếu mục tiêu bị hạ gục, có 40% ST lan, giảm 10% KST của các mục tiêu đó. Tăng 10% lực chí mạng bản thân (mỗi võ sĩ hồn hổ trong đội hình tăng thêm 5%, tối đa 30%).
Tấn công đơn mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn (không bỏ qua chống cự). Nếu mục tiêu bị hạ gục, có 70% ST lan, giảm 15% KST của các mục tiêu đó. Tăng 15% lực chí mạng bản thân (mỗi võ sĩ hồn hổ trong đội hình tăng thêm 5%, tối đa 35%).
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất, bỏ qua đỡ đòn (và cả chống cự). Nếu mục tiêu bị hạ gục, có 70% 100% ST lan, giảm 20% KST của các mục tiêu đó. Giảm 300 nộ của mục tiêu chính nếu hắn không bị hạ gục. Tăng 18% lực chí mạng bản thân (mỗi võ sĩ hồn hổ trong đội hình tăng thêm 6%, tối đa 42%).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1902

Comments (1)

  • Lâm mori
    31/07/2020 at 12:45 Chiều Reply
    Trong game nó để nhầm smax sang cái độc chiêu r.

Leave a Reply