Duyên

Tengu, Saisyu, Chin +25% ATK

Tengu, New Mr.Karate, Nightmare Geese +25% ATK

Tengu, Yuri, Ryo +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ Cực Hạn Lưu phe ta, không cộng dồn với Takuma. Đầu mỗi lượt đấu, Tăng 20% hút máu và tỷ lệ chí mạng bản thân, HP càng thấp tăng càng nhiều, tối đa 50%. Khi nhận ST chí tử, kích hoạt “Chiến Quỷ” (Có thể chịu thêm 3 lần ST chí tử trong lượt kích hoạt “Chiến Quỷ”, kích hoạt tối đa 1 lần trong trận, lượt sau hồi 500 nộ bản thân, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, trừ hóa đá).
Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ Cực Hạn Lưu phe ta, không cộng dồn với Takuma. Đầu mỗi lượt đấu, Tăng 25% hút máu và tỷ lệ chí mạng bản thân, HP càng thấp tăng càng nhiều, tối đa 60%. Khi nhận ST chí tử, kích hoạt “Chiến Quỷ” (Có thể chịu thêm 3 lần ST chí tử trong lượt kích hoạt “Chiến Quỷ”, kích hoạt tối đa 1 lần trong trận, lập tức hồi 30% HP, lượt sau hồi 600 nộ bản thân, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi, kể cả hóa đá). Khi bắt đầu trận đấu, giảm 20% lực chí mạng võ sĩ đả phe địch (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng. Tăng 50% phản đòn bản thân, hồi 8% HP. Sau khi kích hoạt “Chiến Quỷ”, chắc chắn tung độc chiêu mỗi lượt.
Tấn công đơn mục tiêu, 50% tỷ lệ choáng. Tăng 60% phản đòn bản thân, hồi 12% HP. Sau khi lượng HP bản thân thấp hơn 50% lần đầu tiên, chắc chắn tung độc chiêu mỗi lượt. Tăng 40% ST độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% ATK, DEF bản thân. Giảm 16% tỷ lệ chí mạng toàn bộ địch, kẻ địch có chỉ số ATK cao nhất giảm gấp đôi (tức 32%). Sau khi kích hoạt “Chiến Quỷ”, tăng 25% KST, 50% ST lan lên mục tiêu đứng sau mục tiêu chính.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% ATK, DEF bản thân. Giảm 20% tỷ lệ chí mạng toàn bộ địch, kẻ địch có chỉ số ATK cao nhất giảm gấp đôi (tức 40%). Sau khi kích hoạt “Chiến Quỷ”, tăng 35% KST, 50% ST lan lên mục tiêu đứng sau mục tiêu chính.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% ATK, DEF bản thân. Giảm 20% tỷ lệ chí mạng toàn bộ địch, kẻ địch có chỉ số ATK cao nhất giảm gấp đôi (tức 40%). Sau khi kích hoạt “Chiến Quỷ”, biến chiêu, tăng 35% KST, ATK, DEF 50% ST lan lên mục tiêu đứng sau mục tiêu chính. Không thể đỡ đòn, chống cự. Gây thêm 40% ST lan ra các mục tiêu xung quanh, xung quanh mục tiêu chính càng ít võ sĩ, ST lan càng lớn, tối đa 60%.

Kích hoạt: Từ vòng thứ hai, nếu có 1 võ sĩ Cực Hạn Lưu trên sân hoặc trong hỗ trợ hoặc khi có 2 võ sĩ kích hoạt tuyệt kĩ.
Trắng : Tăng 20% ​ tấn công và 20% tỷ lệ sát thương: giảm 15% tỷ lệ crit của kẻ địch trong hai vòng, tấn công đơn thể .Bạn có thể vào trận sau vòng thứ ba . Kỹ năng duy trì hai lượt.
Lục : Tăng cho bản thân 25% atk , 25% sát thương và kst sau khi tham chiến . Ô kĩ năng 1 mở.
Lam : Gây thêm 60% sát thương cho kẻ địch hàng sau , đổi thành tấn công mục tiêu có atk cao nhất , hiệu quả giảm crit ở lục được x2 . Số lần sử dụng +1 , mở ô skill 2.
Tím : Hồi 22% hp cho võ sĩ có tỉ lệ hp thấp nhất . Mở ô skill 3.
Cam : Có 40% xác suất gây choáng , cứ mỗi 1 võ sĩ Cực Hạn Lưu trên sân hoặc trong viện trợ tăng thêm cho ta 15% tỉ lệ gây choáng ( Max 85% ) , tỉ lệ crit giảm của đối phương tăng lên 20% . Có thể xuất trận từ vòng 1.
Đỏ : Sát thương kỹ năng tăng 30%, chuyển thành SMAX , tấn công đơn thể , gây thêm 40% sát thương xung quanh mục tiêu chính, số người xung quanh càng ít, sát thương càng cao, tối đa 60%, tỷ lệ hồi hp cho võ sĩ được tăng lên 32%: Khi võ sĩ ngẫu nhiên nhận ba lần sát thương tiếp theo, tỷ lệ kst tăng thêm 50% (hiệu ứng kéo dài trong hai vòng), nếu là võ sĩ Cực Hạn Lưu tăng 37% st , số lần sử dụng +1

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2488

Comments

No Comments

Leave a Reply