Duyên
Heidern, Takuma, Saisyu +20% ATK
Takuma, Ryo, Yuri +20% HP
Takuma, Chang, Kim, Andy +20% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng sát thương các võ sĩ thuộc Cực Hạn Lưu.
Tăng sát thương các võ sĩ thuộc Cực Hạn Lưu, hồi 200 nộ và 30% tỷ lệ chí mạng (2 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, có 10% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, có 10% tỷ lệ choáng. Tăng 20% công cho các võ sĩ thuộc Cực Hạn Lưu.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng bản thân 10% phán đòn và các võ sĩ hàng sau 10% công.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng bản thân 10% kháng sát thương và thêm 10% công cho võ sĩ hàng sau.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 328

Comments

No Comments

Leave a Reply