Duyên

Superstar Athena, Shun’ei, Tung Fu Rue +25% ATK

Superstar Athena, Kensou, Bao +25% ATK

Superstar Athena, Athena, Athena 2002 UM +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng 40% tỷ lệ hồi phục bản thân. Khi bắt đầu trận, tất cả võ sĩ đồng minh sẽ là “Fan” của cô (tăng 30% khả năng hồi phục cho tới khi Superstar Athena bị hạ gục). Tăng KST bản thân, “Fan” nam nhận 30% hiệu quả KST, “Fan” nữ nhận 60% hiệu quả KST và 10% kháng chí mạng (2 lượt). Tăng 6% ATK, KST độc chiêu, KST tuyệt kỹ đối với mỗi “Fan”. Khi “Fan” bị hạ gục, Athena hồi 200 nộ, tăng 6% ST tuyệt kỹ (cộng dồn 5 lần và kéo dài đến hết trận đấu), tăng 20% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn 5 lần và sẽ bị hóa giải sau khi tuyệt kỹ chí mạng). Trong võ đài 1 vs 1, tăng 15% ATK, ST tuyệt kỹ, KST tuyệt kỹ và 30% tỷ lệ chí mạng (kéo dài cả trận đấu). Khi xung quanh có “Fan”, Athena nhận hiệu ứng “Thần tượng” (hồi 250 nộ mỗi khi bị giảm nộ, mỗi lượt có thể chịu 1 lần ST chí tử mà không bị hạ gục). Khi nhật ST chí tử, 1 “Fan” có lượng HP cao nhất sẽ “hỗ trợ” Athena, giúp cô không thể bị khống chế, nếu “Fan” đó cao hơn 50% HP, chuyển 30% HP sang cho Athena, cả 2 đều được giải hiệu ứng khống chế và nhận hiệu ứng “Hồi phục”.
Tăng 40% tỷ lệ hồi phục bản thân, giảm 20% tỷ lệ hồi phục phe địch. Khi bắt đầu trận, tất cả võ sĩ đồng minh sẽ là “Fan” của cô (tăng 30% khả năng hồi phục cho tới khi Superstar Athena bị hạ gục). Tăng KST bản thân, “Fan” nam nhận 30% hiệu quả KST, “Fan” nữ nhận 60% hiệu quả KST và 10% kháng chí mạng (2 lượt). Tăng 7% ATK, KST độc chiêu, KST tuyệt kỹ đối với mỗi “Fan”. Khi “Fan” bị hạ gục, Athena hồi 200 nộ, tăng 7% ST tuyệt kỹ (cộng dồn 5 lần và kéo dài đến hết trận đấu), tăng 30% tỷ lệ chí mạng (cộng dồn 5 lần và sẽ bị hóa giải sau khi tuyệt kỹ chí mạng). Trong võ đài 1 vs 1, tăng 20% ATK, ST tuyệt kỹ, KST tuyệt kỹ và 40% tỷ lệ chí mạng (kéo dài cả trận đấu). Khi xung quanh có “Fan”, Athena nhận hiệu ứng “Thần tượng” (hồi 250 nộ mỗi khi bị giảm nộ, mỗi lượt có thể chịu 1 lần ST chí tử mà không bị hạ gục). Khi nhật ST chí tử, 1 “Fan” có lượng HP cao nhất sẽ “hỗ trợ” Athena, giúp cô không thể bị khống chế, nếu “Fan” đó cao hơn 50% HP, chuyển 30% HP sang cho Athena, cả 2 đều được giải hiệu ứng khống chế và nhận hiệu ứng “Hồi phục”.

Tấn công hàng 2 người, giảm 40% khả năng hồi phục (giảm 60% nếu mục tiêu là nam, kéo dài đến hết trận, bỏ qua miễn khống). Tăng hiệu ứng “Hồi phục” cho 1 đồng minh thấp máu nhất (Hồi HP bằng 120% ATK, 2 lượt sau hồi HP bằng 80% ATK và 50 nộ).
Tấn công hàng 2 người, giảm 40% khả năng hồi phục (giảm 60% nếu mục tiêu là nam, kéo dài đến hết trận, bỏ qua miễn khống). Tăng hiệu ứng “Hồi phục” cho 1 đồng minh thấp máu nhất (Hồi HP bằng 120% ATK, 2 lượt sau hồi HP bằng 80% ATK và 80 nộ). Tăng thêm ST bằng 8% HP bản thân lên mục tiêu đứng trước. Khi hiệu ứng giảm khả năng hồi phục bị giải trử, sẽ tiếp tục có hiệu quả trong 2 lượt nữa chứ không thể mất tác dụng ngay lập tức.Nếu đồng minh nhận hiệu ứng “Hồi phục” có lượng HP thấp hơn 50%, hiệu quả hồi phục tăng thêm 50%.

Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên hàng sau, 30% ST lan (ST lan không gây hồi nộ). Tăng 20% KST bản thân. Giải hiệu ứng bất lợi cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta và xóa hiệu ứng có lợi của các mục tiêu chịu ST. Giảm 30% lực chí mạng và lực đỡ đòn của mục tiêu chính (40% nếu mục tiêu là võ sĩ nam). Hồi HP cho toàn đội bằng 100% ATK. Tùy vào số lần kích hoạt hiệu ứng “Hồi phục”, nhận thêm các hiệu ứng sau (2 lượt): 1 lần tăng 25% kháng chí mạng bản thân, 2 lần tăng 15% ATK, 3 lần tăng 15% DEF, 4 lần tăng 25% tỷ lệ đỡ đòn.
Tấn công mục tiêu ngẫu nhiên hàng sau, giảm 25% KST tuyệt kỹ, 30% ST lan (ST lan không gây hồi nộ). Tăng 30% KST bản thân. Giải hiệu ứng bất lợi cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta và xóa hiệu ứng có lợi của các mục tiêu chịu ST. Giảm 30% lực chí mạng và lực đỡ đòn của mục tiêu chính (40% nếu mục tiêu là võ sĩ nam). Hồi HP cho toàn đội bằng 100% ATK và 10% ST gây ra. Tùy vào số lần kích hoạt hiệu ứng “Hồi phục”, nhận thêm các hiệu ứng sau (2 lượt): 1 lần tăng 30% kháng chí mạng bản thân, 2 lần tăng 20% ATK, 3 lần tăng 20% DEF, 4 lần tăng 30% tỷ lệ đỡ đòn. Lượt này bản thân và 2 “Fan” chắc chắn tung độc chiêu.
Tấn công mục tiêu có chỉ số ATK cao nhất hàng sau, giảm 25% KST tuyệt kỹ và 15% ATK, 30% ST lan và 15% ST lên những mục tiêu còn lại(ST lan không gây hồi nộ). Tăng 35% KST bản thân. Giải hiệu ứng bất lợi cho toàn bộ võ sĩ nữ phe ta (kể cả hóa đá) và xóa hiệu ứng có lợi của các mục tiêu chịu ST. Giảm 30% lực chí mạng và lực đỡ đòn của toàn bộ địch (40% nếu mục tiêu là võ sĩ nam). Hồi HP cho toàn đội bằng 100% ATK và 10% ST gây ra, hồi thêm 50% số HP cho đồng minh thấp máu nhất. Tùy vào số lần kích hoạt hiệu ứng “Hồi phục”, nhận thêm các hiệu ứng sau (2 lượt): 1 lần tăng 35% kháng chí mạng bản thân, 2 lần tăng 20% ATK và DEF, 3 lần tăng 15% lực chí mạng (nếu chỉ còn Superstar Athena trên sân, sẽ nhận tất cả các hiệu ứng này bất kể đã kích hoạt hiệu ứng hồi phục mấy lần). Lượt này bản thân và 2 “Fan” chắc chắn tung độc chiêu.

Kích hoạt: Từ lượt 2 trở đi kích hoạt đầu lượt
Trắng : Tăng 25% sát thương , atk và 30% sát thương độc chiêu , tấn công 1 mục tiêu hàng sau ngẫu nhiên và xóa trạng thái tốt của mục tiêu. Từ lượt 3 có thể tham chiến
Lục : Gây thêm 30% sát thương lan cho những kẻ thù xung quanh . Tăng vĩnh viễn 25% st và kst , mở ô kỹ năng 1
Lam : Tăng 10% sát thương tuyệt kĩ , hồi phục bằng 10% sát thương gây ra cho võ sĩ phe ta. Số lần kích hoạt + 1, mở ô sách 2
Tím : Tăng 10% sát thương tuyệt kĩ . Buff “Phục hồi” cho 1 võ sĩ phe ta có %hp thấp nhất ( Hồi phục 150%hp và 80% hp của đòn tấn công mỗi lượt trong 2 lượt tiếp theo ), mở ô sách 3
Cam : Tăng thêm 10% st tuyệt kĩ và 40% atk của bản thân .Có thể tham chiến từ lượ 1 trở đi.
Đỏ : Sát thương tuyệt kĩ tăng 30% , chuyển trạng thái viện trợ thành smax ( tấn công vào 1 kẻ thù có công cao nhất ở hàng sau , gây thêm 15% st cho mục tiêu chính và không hồi nộ ) . Xóa tất cả mọi trạng thái xấu ( kẻ cả hóa đá , ưu tiên người gọi vt ) . Lượt tiếp theo của kẻ địch, đối với 1 võ sĩ có hp thấp nhất sẽ hồi phục thêm hp bằng 27% sát thương gây ra của bản thân. Ngoài ra còn hồi thêm hp bằng 60% atk của bản thân cho võ sĩ phe ta. Số lần kích hoạt +1

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 7184

Comments (1)

  • Nguyễn phan việt hoàng
    14/06/2020 at 8:17 Chiều Reply
    Anh hùng làm chỉnh chu và đẹp quá a ơi 😘😘

Leave a Reply