Giới thiệu

 1. Sức mạnh bát xà có 8 nguyên tố, mỗi nguyên tố cần năng lượng nguyên tố để kích hoạt.

 2. Lọ nguyên tố có thể nâng cấp và thức tỉnh, đồng thời cung cấp thuộc tính và năng lượng nguyên tố.

 3. Khi năng lượng nguyên tố đạt mức nhất định, có thể chọn thiên phú để kích hoạt hiệu ứng và chỉ có thể kích hoạt 1 loại thiên phú.

 4. Có thể thay đổi hiệu ứng thiên phú tùy thích.

 5. Tiêu thụ “Ấn vạn năng” để kích hoạt thiên phú thứ 2, bỏ qua điều kiện chỉ chọn 1 trong 2.

 6. Tất cả debuff, sát thương do “Sức mạnh bát xà” gây ra đều bỏ qua miễn khống.

8 nguyên tố

– Tăng cường cho võ sĩ số 1, tăng vĩnh viễn 16% kháng chí mạng. % sát thương chia sẻ được tăng gấp đôi.
– Tăng cường cho võ sĩ số 1, khi HP bản thân cao hơn 30% chia sẻ 10% sát thương cho võ sĩ số 6 (kéo dài vĩnh viễn).
– Tăng cường cho võ sĩ số 1, sau khi sử dụng tuyệt kỹ bản thân nhận 16% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).
– Tăng cường cho võ sĩ số 1, khi xuất trận tăng vĩnh viễn 20% kháng sát thương. Sau khi sử dụng tuyệt kỹ, chỉ số được tăng gấp đôi và có tác dụng lên các võ sĩ cùng hàng.
– Tăng cường cho võ sĩ số 1, khi HP bản thân cao hơn 10% chia sẻ 5% sát thương cho võ sĩ số 6, sát thương chia sẻ giảm 95% (kéo dài vĩnh viễn).
– Tăng cường cho võ sĩ số 1, sau khi sử dụng tuyệt kỹ bản thân nhận 14% tỷ lệ kháng sát thương (2 lượt).
– Tăng cường cho võ sĩ số 2, tăng vĩnh viễn 16% kháng sát thương tuyệt kỹ. Có 60% tỷ lệ câm lặng hoặc cấm độc chiêu (không giới hạn số lần kích hoạt hiệu ứng). Nếu đang có võ sĩ địch bị câm lặng hoặc cấm độc chiêu, không thể kích hoạt hiệu ứng.

– Tăng cường cho võ sĩ số 3, tăng vĩnh viễn 16% tỷ lệ đỡ đòn. Tỷ lệ sát thương và kháng sát thương được tăng gấp đôi, nếu đã có hiệu ứng này khi kích hoạt thì sẽ hồi 10% HP cho võ sĩ thấp máu nhất.
– Tăng cường cho võ sĩ số 3, khi bị tấn công tăng 5% kháng sát thương cho hàng (1 lượt).
– Tăng cường cho võ sĩ số 3, khi tung tuyệt kỹ (không tính phản công và truy kích) gây thêm sát thương bằng 8%HP tối đa cho đòn đánh ngẫu nhiên.
– Tăng cường cho võ sĩ số 3, tăng vĩnh viễn 10%HP tối đa. Sát thương thêm từ hiệu ứng “Hoang dã” được tăng gấp đôi. Sát thương thêm được cộng vào toàn bộ đòn tấn công (không tính phản công và truy kích).
– Tăng cường cho võ sĩ số 3, khi bị tấn công tăng 5% tỷ lệ sát thương hàng (1 lượt).
– Tăng cường cho võ sĩ số 3, khi tung tuyệt kỹ (không tính phản công và truy kích) gây thêm sát thương bằng 4%HP tối đa cho toàn bộ mục tiêu trúng phải.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, tăng vĩnh viễn 10% tốc độ hồi nộ. Hiệu ứng “Vệt gió” có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt. Mỗi lần kích hoạt hồi thêm 100 nộ.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, sau khi sử dụng tuyệt kỹ giải 1 hiệu ứng khống chế cho 1 đồng minh. Có thể kích hoạt 1 lần sau 3 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, sau khi sử dụng tuyệt kỹ hồi 150 nộ cho võ sĩ có nhiều nộ nhất (ngoại trừ người đầy nộ). Có thể kích hoạt 1 lần sau 3 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, tăng vĩnh viễn 40% tỷ lệ miễn khống chế. Hiệu ứng “Gió thoảng” có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, sau khi sử dụng tuyệt kỹ giải hiệu ứng khống chế cho các võ sĩ cùng hàng. Có thể kích hoạt 1 lần sau 3 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 4, sau khi sử dụng tuyệt kỹ hồi 100 nộ cho các võ sĩ cũng hàng. Có thể kích hoạt 1 lần sau 3 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 5, tăng vĩnh viễn 16% sát thương tuyệt kỹ. Hiệu ứng “Bão Sét” có thể kích hoạt 1 lần mỗi lượt, nếu không thể giảm nộ mục tiêu, sẽ giảm 30% tốc độ hồi nộ mỗi lượt (không thể xóa bỏ).
– Tăng cường cho võ sĩ số 5. sau khi tung tuyệt kỹ ngẫu nhiên làm tê liệt mục tiêu bị tấn công. Có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 5, sau khi tung tuyệt kỹ giảm ngẫu nhiên kẻ địch 300 nộ. Có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 5, tăng vĩnh viễn 32% tỷ lệ khống chế. Hiệu ứng “Bão sấm sét” có thể kích hoạt mỗi lượt, nếu không thể gây ra hiệu ứng tương ứng, tỷ lệ sát thương của mục tiêu giảm 50% (1 lượt, không thể giải).
– Tăng cường cho võ sĩ số 5, sau khi tung tuyệt kỹ ngẫu nhiên làm choáng mục tiêu bị tấn công. Có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 5, sau khi tung tuyệt kỹ giảm 200 nộ của kẻ có lượng nộ cao nhất. Có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, tăng vĩnh viễn 20% tỷ lệ sát thương. Hiệu ứng “Ngọn lửa thần thánh” thiêu đốt kẻ địch 2 lượt, gấp đôi sát thương và khả năng hồi phục, đồng thời giảm 30% tỷ lệ hồi phục.
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, sau khi tung tuyệt kỹ thêm hiệu ứng “Hỏa linh” cho 1 kẻ trúng đòn, giảm 100 nộ (1 lượt). Có thể kích hoạt mỗi lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, sau khi tung tuyệt kỹ thêm hiệu ứng “Ngọn lửa thần thánh” cho 1 kẻ trúng đòn, gây sát thương bằng 2%HP tối đa, mỗi lần hành động hồi 4%HP tối đa (1 lượt, không thể giải). Có thể kích hoạt mỗi lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, tăng vĩnh viễn 16% lực chí mạng. Lượng nộ thiêu hồn của “Hỏa linh” được tăng gấp đôi, khi bị giải thiêu hồn lập tức giảm 200 nộ (không chí mạng, không đỡ đòn).
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, sau khi tung tuyệt kỹ thêm hiệu ứng “Ngọn lửa thần thánh” cho 1 kẻ trúng đòn, gây sát thương bằng 8%HP tối đa (1 lượt). Có thể kích hoạt mỗi lượt.
– Tăng cường cho võ sĩ số 6, sau khi tung tuyệt kỹ thêm hiệu ứng “Hỏa linh” cho 1 kẻ trúng đòn, giảm 70nộ (2 lượt). Có thể kích hoạt mỗi lượt.
– Tăng cường cho mỗi hàng, vào trận tỷ lệ sát thương và kháng sát thương được gấp đôi cho cả 2 hàng. Sau khí có hiệu lực, nếu như các võ sĩ hàng trước có có tỷ lệ sát thương thấp hơn tỷ lệ kháng sát thương sẽ tăng vĩnh viễn 15% sát thương và tỷ lệ kháng sát thương vẫn được tăng lên. Nếu các võ sĩ hàng sau có tỷ lệ kháng sát thương thấp hơn tỷ lệ sát thương sẽ tăng vĩnh viễn 15% kháng sát thương và tỷ lệ sát thương vẫn được tăng lên.
– Bắt đầu trận chiến, các võ sĩ hàng trước có tỷ lệ sát thương thấp hơn tỷ lệ kháng sát thương, nhận vĩnh viễn 15% sát thương.
– Khi có mục tiêu có lượng HP dưới 60% hồi lại 20% HP (không ảnh hưởng bởi giảm hồi phục hay tăng tỷ lệ hồi phục), có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Khi kích hoạt “Hồi phục bóng tối” lượng HP hồi phục được tăng gấp đôi, có thể kích hoạt 1 lần mỗi lượt, mục tiêu nhận được hồi phục được tăng 15% kháng sát thương trong 1 lượt.
– Bắt đầu trận chiến, các võ sĩ hàng sau có tỷ lệ kháng sát thương thấp hơn tỷ lệ sát thương, nhận vĩnh viễn 15% kháng sát thương.
– Khi có mục tiêu có lượng HP dưới 30% hồi lại 20% HP (không ảnh hưởng bởi giảm hồi phục hay tăng tỷ lệ hồi phục), có thể kích hoạt 1 lần sau 2 lượt.
– Khả năng hồi phục,tỷ lệ sát thương và kháng sát thương của “Sức mạnh thần chết” được tăng gấp đôi. Mỗi khi có võ sĩ chết nếu không kích hoạt “Sức mạnh thần chết” thì sẽ giảm thời gian chờ xuống 1 lượt. Khi võ sĩ đồng minh hi sinh, hồi 100% HP toàn đội, đồng thời tăng 8% sát thương và 4% kháng sát thương tồn tại cho đến khi chết, có thể cộng dồn.
– Nếu đòn tấn công khiến HP kẻ địch xuống dưới 10% và không thể kết liễu mục tiêu, lập tức kích hoạt hiệu ứng “Phá vỡ linh hồn” kết liễu mục tiêu (bỏ qua miễn tử,  không thể hồi sinh, không có tác dụng lên quái). Có thể kích hoạt 1 lần mỗi 8 lượt, có 3 lần sử dụng.
– Khi có võ sĩ đồng minh hi sinh, kích hoạt “Sức mạnh thần chết” hồi phục 35% HP cho toàn đội và tăng 8% sát thương (1 lượt), có thể kích hoạt 1 lần mỗi 7 lượt.
– Nếu không thể kích hoạt “Phá vỡ linh hồn” thời gian chờ giảm 1 lượt. Và lượng HP kích hoạt “Phá vỡ linh hồn” lần tiếp theo tăng lên 10%.
– Nếu đòn tấn công khiến HP kẻ địch xuống dưới 10% và không thể kết liễu mục tiêu, lập tức kích hoạt hiệu ứng “Phá vỡ linh hồn” kết liễu mục tiêu (bỏ qua miễn tử,  không thể hồi sinh, không có tác dụng lên quái). Có thể kích hoạt 1 lần mỗi 5 lượt, có 5 lần sử dụng.
– Khi có võ sĩ đồng minh hi sinh, kích hoạt “Sức mạnh thần chết” hồi phục 35% HP cho toàn đội và tăng 8% sát thương (1 lượt), có thể kích hoạt 1 lần mỗi 7 lượt.

Lọ nguyên tố

Vật phẩm

Bụi xà

Đá thức tỉnh

Ấn vạn năng

Author Pink Pig
Published
Categories Tính năng
Views 1194

Comments (1)

 • Pink Pig
  23/05/2022 at 7:34 Chiều Reply
  🐷🐷🐷Ae cho xin 1 sub ủng hộ đi... <3 🐷🐷🐷 Link: https://www.youtube.com/channel/UCHZATbOmgC0ceLt2SlAnvFQ

Leave a Reply