1. Check in (25-1/1)

  2. Nạp KC (25-1/1)

  3. Nhiệm vụ giáng sinh (25-1/1)

  4. Rút thẻ nhận quà ( Skin Athena và background Noel) (25-1/1)

  5. Ước nguyện giáng sinh (25-1/1)

  6. Túi may mắn (25-1/1)

  7. Hộp tiền giáng sinh (25-1/1)

  8. Sự kiện 7 ngày (25-1/1)

  9. Sự kiện giảm giá giáng sinh (27-31/12)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 944

Comments

No Comments

Leave a Reply