Duyên

Silent Soldier Leona, Leona dị, Leona +25% HP

Silent Soldier Leona, Mature, Vice, Shermie +25% ATK

Silent Soldier Leona, Ralf XIII, Clark XIII +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng CHST và KST bản thân. Nếu đứng ở hàng trước, tăng 20% KST tuyệt kỹ bản thân, hồi 40 nộ khi bị tấn công. Nếu đứng ở hàng sau, tăng 20% ST tuyệt kỹ, hồi 40 nộ khi có võ sĩ bị hạ gục. Trong võ đài 1 vs 1, nhận cả ST và KST. Miễn nhiễm câm lặng. Mỗi khi nhận ST, bản thân nhận một điểm “Sinh tồn” (tăng 10% KST, cộng dồn tối đa 4 lần mỗi lượt, làm mới vào đầu mỗi lượt). Nếu nhận ST chí tử, hồi lại 30% HP, giải hiệu ứng bất lợi bản thân, câm lặng kẻ thủ ác (2 lượt). Kích hoạt tối đa 1 lần trong trận. Nếu trong đội hình và viện trợ có ít nhất 3 võ sĩ thuộc đội Ikari, tăng 35% tỷ lệ khống chế bản thân.
Tăng CHST và KST bản thân. Nếu đứng ở hàng trước, tăng 25% KST tuyệt kỹ bản thân, hồi 60 nộ khi bị tấn công. Nếu đứng ở hàng sau, tăng 25% ST tuyệt kỹ, hồi 60 nộ khi có võ sĩ bị hạ gục. Trong võ đài 1 vs 1, nhận cả ST và KST. Miễn nhiễm câm lặng. Mỗi khi nhận ST, bản thân nhận một điểm “Sinh tồn” (tăng 12% KST, cộng dồn tối đa 4 lần mỗi lượt, làm mới vào đầu mỗi lượt, mỗi điểm “Sinh tồn” bị mất đi sẽ hồi 8% HP bản thân). Nếu nhận ST chí tử, hồi lại 40% HP, giải hiệu ứng bất lợi bản thân, câm lặng kẻ thủ ác (2 lượt). Kích hoạt tối đa 1 lần trong trận. Nếu trong đội hình và viện trợ có ít nhất 3 võ sĩ thuộc đội Ikari, tăng 35% tỷ lệ khống chế bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu. Cứ có 1 kẻ địch bị câm lặng, tăng 12% tỷ lệ tung độc chiêu bản thân cho đến hết trận, cộng dồn tối đa 3 lần. Trong 2 lượt đầu, độc chiêu gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 50% khả năng hồi phục, giảm 8% HP mỗi lượt, không gây hồi nộ, 2 lượt). Tăng 15% KST bản thân và 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta. Kể từ lượt thứ 3, độc chiêu sẽ chuyển 50% ST gây ra thành HP cho đồng minh thấp máu nhất, giảm 15% CHST 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch.
Tấn công đơn mục tiêu. Cứ có 1 kẻ địch bị câm lặng, tăng 18% tỷ lệ tung độc chiêu bản thân cho đến hết trận, cộng dồn tối đa 3 lần. Trong 2 lượt đầu, độc chiêu gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 50% khả năng hồi phục, giảm 10% HP mỗi lượt, không gây hồi nộ, 2 lượt). Tăng 15% KST và tỷ lệ chí mạng bản thân và 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe ta. Kể từ lượt thứ 3, độc chiêu sẽ chuyển 50% ST gây ra thành HP cho đồng minh thấp máu nhất, giảm 15% CHST và kháng chí mạng 2 võ sĩ ngẫu nhiên phe địch.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 25% ATK, DEF (2 lượt). 2 lượt đầu có hiệu ứng “Sinh sự” cho toàn đội (Tăng 25% ST lên mục tiêu còn trên 50% HP). Giảm 20% KST và tốc độ hồi nộ của mục tiêu. Nếu mục tiêu đó không bị hạ gục, có 80% tỷ lệ bị câm lặng (1 lượt). Kể từ lượt 3, Có hiệu ứng “Sự sinh” cho toàn đội (Tăng 20% ST lên mục tiêu còn dưới 45% HP). Gây 40% ST lan. Nếu mục tiêu chính bị hạ gục, có 35% tỷ lệ gây câm lặng lên các mục tiêu xung quanh.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% ATK, DEF (2 lượt). 2 lượt đầu có hiệu ứng “Sinh sự” cho toàn đội (Tăng 30% ST lên mục tiêu còn trên 50% HP). Giảm 25% KST và tốc độ hồi nộ của mục tiêu. Nếu mục tiêu đó không bị hạ gục, có 80% tỷ lệ bị câm lặng (1 lượt). Kể từ lượt 3, Có hiệu ứng “Sự sinh” cho toàn đội (Tăng 25% ST lên mục tiêu còn dưới 45% HP). Gây 50% ST lan. Nếu mục tiêu chính bị hạ gục, có 50% tỷ lệ gây câm lặng lên các mục tiêu xung quanh.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 35% ATK, DEF (2 lượt). 2 lượt đầu tấn công mục tiêu có HP cao nhất, có hiệu ứng “Sinh sự” cho toàn đội (Tăng 35% ST lên mục tiêu còn trên 50% HP). Giảm 25% KST và tốc độ hồi nộ của mục tiêu. Nếu mục tiêu đó không bị hạ gục, có 100% tỷ lệ bị câm lặng (2 lượt), nếu mục tiêu không thể bị câm lặng, hút 300 nộ của hắn. Kể từ lượt 3, tấn công mục tiêu thấp máu nhất. Có hiệu ứng “Sự sinh” cho toàn đội (Tăng 30% ST lên mục tiêu còn dưới 45% HP). Gây 50% ST lan. Tất cả các mục tiêu trúng chiêu đều có 70% tỷ lệ bị câm lặng trong 1 lượt, nếu mục tiêu không bị câm lặng thì sẽ bị giảm 150 nộ. Nếu mục tiêu chính bị hạ gục, có 50% tỷ lệ gây câm lặng lên các mục tiêu xung quanh. Nếu hiệu ứng “Câm lặng” của Silent Soldier Leona bị hóa giải, mục tiêu có 50% tỷ lệ bị giảm100 nộ.

Kích hoạt: Từ lượt 1 khi có 1/3 võ sĩ phe ta nộ.
Trắng: tăng 20% tỉ lệ sát thương và công cho bản thân, lần viện trợ đầu tiên giảm mục tiêu 18% sát thương và kháng sát thương, những lần viện trợ sau đó gây 18% sát thương lan ra cho toàn bộ mục tiêu bên cạnh mục tiêu chính, có thể ra trận vào lượt thứ 3 khi có tag tham chiên
Lục: lần viện trợ đầu tiên thêm hiệu ứng “chí mệnh” cho đội hình (khi máu của địch lớn hơn 50%, sát thương tăng thêm 15%), những lần viện trợ tiếp theo thêm hiệu ứng “Trảm” lên đồng minh (khi máu địch yếu hơn 45%, sát thương tăng thêm 15%). Sau khi tham chiến sẽ tăng bản thân 25% sát thương và kháng sát thương. Ô kĩ năng số 1 mở khóa.
Lam: lần viện trợ đầu tiên tấn công mục tiêu máu nhiều nhất, 54% tỉ lệ câm lặng mục tiêu trong một lượt, những lần vt sau đó tấn công mục tiêu thấp máu nhât và có 27% tỉ lệ câm lặng toàn bộ mục tiêu bị dính sát thương bao gồm mục tiêu chính và những mục tiêu xung quanh, ô kĩ năng số 2 kích hoạt, số lần sử dụng +1
Tím: lần viện trợ đầu tiên sẽ giảm mục tiêu đi 36% tỉ lệ sát thương và kháng sát thương. Sát thương lan ra từ những lần viện trợ sau đó tăng lên 36%, ô kĩ năng số 3 kích hoạt.
Cam: hiệu ứng sát thương tăng lên của “Chí mệnh” và “Trảm” tăng lên thành 30%. Có thể tham chiến ngay từ lượt 1.
Đỏ: Đổi hoạt ảnh kĩ năng thành “Leonaa’s Blade”, sát thương viện trợ tăng thêm 30%, bỏ qua đỡ đòn và kháng cự, tỉ lệ câm lặng ở lần vt đầu tiên tăng lên 100%, nếu không thể câm lặng mục tiêu, rút mục tiêu 300 nộ, những lần vt sau đó sẽ tăng tỉ lệ câm lặng toàn bộ mục tiêu dính đòn (bao gồm những mục tiêu bên cạnh mục tiêu chính) thành 50%, giảm những mục tiêu không thể bị câm lặng 150 nộ, số lần sử dụng +1.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2749

Comments

No Comments

Leave a Reply