Duyên

Shun’ei, Athena, Bao +25% ATK

Shun’ei, Kyo, Iori +25% ATK

Shun’ei, Tung Fu Rue, Terry 2003 + 25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng chí mạng bản thân. Nếu đứng hàng sau nhận “Hỏa thần” (tăng 20% CHST bản thân, các đòn tấn công đều gây ST thêm bằng 5% HP đã mất của bản thân. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, hồi HP bằng 30% ST gây ra). Nếu đứng hàng trước nhận “Thủy thần” (tăng 20% KST bản thân, vào đầu mỗi lượt hồi 12% HP. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, mỗi lượt hồi 5% HP cho tất cả võ sĩ đứng xung quanh). Khi HP bản thân thấp hơn 50% hoặc số lượng võ sĩ phe ta ít hơn phe địch, sẽ kích hoạt “Bạo loạn” (giải hiệu ứng bất lợi bản thân, hồi 30% HP, nhận hiệu quả của cả “Hỏa thần” và “Thủy thần”). Trong võ đài 1 vs 1, nhận hiệu quả của cả “Hỏa thần” và “Thủy thần”.
Tăng chí mạng bản thân. Nếu đứng hàng sau nhận “Hỏa thần” (tăng 25% CHST bản thân, các đòn tấn công đều gây ST thêm bằng 8% HP đã mất của bản thân. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, hồi HP bằng 30% ST gây ra). Nếu đứng hàng trước nhận “Thủy thần” (tăng 30% KST bản thân, vào đầu mỗi lượt hồi 15% HP. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn”, mỗi lượt hồi 5% HP cho tất cả võ sĩ đứng xung quanh). Khi HP bản thân thấp hơn 50% hoặc số lượng võ sĩ phe ta ít hơn phe địch, sẽ kích hoạt “Bạo loạn” (giải hiệu ứng bất lợi bản thân, hồi 40% HP, nhận hiệu quả của cả “Hỏa thần” và “Thủy thần” và tăng 25% KST), ST nhận vào không quá 20% HP bản thân trong 2 lượt . Trong võ đài 1 vs 1, nhận hiệu quả của cả “Hỏa thần” và “Thủy thần”. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có võ sĩ xuất thân từ Trung Quốc, Tăng 20% KST tuyệt kỹ lượt 1.

Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỉ lệ choáng, gây thêm ST bằng 8%HP hiện tại của mục tiêu. Nếu đang có “Thủy thần”, tăng 20% tốc độ hồi nộ cho 3 đồng đội ngẫu nhiên trong 2 lượt. Nếu đang có “Hỏa thần”, tăng 20% hút máu cho 3 đồng đội ngẫu nhiên trong 2 lượt. Shun’ei nhận cả 2 hiệu quả sau khi kích hoạt “Bạo loạn”.
Tấn công đơn mục tiêu, 50% tỉ lệ choáng, gây thêm ST bằng 8%HP hiện tại của mục tiêu. Nếu đang có “Thủy thần”, tăng 25% tốc độ hồi nộ cho 3 đồng đội ngẫu nhiên trong 2 lượt, giảm 80% ST thiêu đốt và 90% tốc độ hồi nộ của mục tiêu (1 lượt). Nếu đang có “Hỏa thần”, tăng 25% hút máu cho 3 đồng đội ngẫu nhiên trong 2 lượt, giảm 200 nộ và gây ST bằng 8% HP tối đa của mục tiêu. Shun’ei nhận cả 2 hiệu quả sau khi kích hoạt “Bạo loạn”.

Tấn công hàng 2 người. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn” tăng 20% ST lên mục tiêu đứng sau. Tăng 15% ATK, DEF bản thân, hấp thụ 20% tốc độ hồi nộ mục tiêu. Nếu đang có “Thủy thần”, hồi HP cho toàn đội bằng 70% ATK bản thân. Nếu đang có “Hỏa thần”, gây thêm ST bằng 70% ATK bản thân.
Tấn công hàng 2 người. Sau khi kích hoạt “Bạo loạn” tăng 30% ST lên mục tiêu đứng sau. Tăng 20% ATK, DEF bản thân, hấp thụ 20% tốc độ hồi nộ của các mục tiêu. Nếu đang có “Thủy thần”, hồi HP cho toàn đội bằng 100% ATK bản thân. Nếu đang có “Hỏa thần”, gây thêm ST bằng 100% ATK bản thân.
Tấn công hàng 2 người. Không cần kích hoạt “Bạo loạn” tăng 30% ST lên mục tiêu đứng sau. Tăng 25% ATK, DEF bản thân, hấp thụ 20% tốc độ hồi nộ và kháng chí mạng mục tiêu . Nếu đang có “Thủy thần”, hồi HP cho toàn đội bằng 120% ATK bản thân, giải toàn bộ hiệu ứng xấu bản thân và miễn nhiễm hiệu ứng khống chế 1 lượt, nhận 1 ít tác dụng của “Hỏa thần” và tăng ST bằng 60% ATK bản thân. Nếu đang có “Hỏa thần”, gây thêm ST bằng 120% ATK bản thân và hồi 1 chút nộ bản thân, nhận 1 ít tác dụng của “Thủy thần” và hồi HP cho toàn đội bằng 60% ATK. Nếu hàng ngang của mục tiêu chỉ có 1 người, biến chiêu, tấn công đơn mục tiêu, gây thêm 50% ST lan.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3540

Comments

No Comments

Leave a Reply