Duyên

Shion, Billy, Mr.Big +25% ATK

Shion, Saiki, Ash +25% ATK

Shion, Tungfu Rue, Shun’ei +25% ATK

Duyên ngầm

  

Kỹ năng

Khi bắt đầu trận đấu, Shion được tính là nữ nếu đồng minh nữ nhiều hơn đồng minh nam, ngược lại Shion được tính là nam nếu đồng minh nữ ít hơn đồng minh nam. Tăng lực chí mạng bản thân. Cứ mỗi đồng minh cùng giới tính với Shion (tính cả Shion) sẽ tăng 7% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn bản thân (tối đa 28%). Trong võ đài 1 vs 1, Shion được tính là nam, tăng bản thân 15% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Không thể bị khống chế ở lượt 1. Giải hiệu ứng bản thân nếu có võ sĩ khác giới tử trận, hồi 15% HP bản thân nếu có võ sĩ cùng giới tử trận (võ sĩ tử trận tính cả 2 bên). Khi nhận sát thương chí tử, Shion ẩn thân cho đến hết lượt. Sau khi quay trở lại, giải toàn bộ hiệu ứng xấu bản thân, hấp thụ 300 nộ của kẻ thủ ác và cướp toàn bộ hiệu ứng tốt của hắn. Hồi 50% HP bản thân. Chỉ kích hoạt 1 lần trong trận.
Khi bắt đầu trận đấu, Shion được tính là nữ nếu đồng minh nữ nhiều hơn đồng minh nam, ngược lại Shion được tính là nam nếu đồng minh nữ ít hơn đồng minh nam. Tăng lực chí mạng bản thân. Cứ mỗi đồng minh cùng giới tính với Shion (tính cả Shion) sẽ tăng 8% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn bản thân (tối đa 32%). Trong võ đài 1 vs 1, Shion được tính là nam, tăng bản thân 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Không thể bị khống chế ở lượt 1. Giải hiệu ứng bản thân nếu có võ sĩ khác giới tử trận (kể cả hóa đá), tăng 25% tốc độ hồi nộ, nếu lượt đó Shion không bị dính hiệu ứng khống chế, khả năng giải hiệu ứng sẽ được để dành cho lượt sau, hồi 15% HP và 50 nộ bản thân nếu có võ sĩ cùng giới tử trận (võ sĩ tử trận tính cả 2 bên). Khi nhận sát thương chí tử, Shion ẩn thân cho đến hết lượt. Sau khi quay trở lại, giải toàn bộ hiệu ứng xấu bản thân, hấp thụ 500 nộ của kẻ thủ ác và cướp toàn bộ hiệu ứng tốt của hắn. Hồi 50% HP bản thân. Sau khi trở lại, Shion nhận thêm “Cường hóa năng lực” (tăng 30% KST tuyệt kỹ,không thể bị cướp, giảm dần 10% mỗi lượt). Chỉ kích hoạt 1 lần trong trận.
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất, giảm 200 nộ của mục tiêu. Tăng 40% tỷ lệ kháng chí mạng bản thân. Tăng 50% ST lên mục tiêu khác giới.
Tấn công mục tiêu thấp máu nhất, hấp thụ 200 nộ của mục tiêu. Tăng 40% tỷ lệ kháng chí mạng bản thân (không thể bị cướp hoặc hóa giải). Tăng 30% ST (60% ST nếu là mục tiêu khác giới). Nếu bản thân đang trong trạng thái “Cường hóa năng lực”, lượng KST sẽ được làm mới lại thành 30% .
Tấn công hàng 2 người, xóa hiệu ứng xấu của bản thân, tăng 20% KST bản thân. Giảm 20% KST của mục tiêu. Hồi máu bằng 30% ST cho bản thân và 1 đồng minh thấp máu nhất. Lượt này chắc chắn độc chiêu. Nếu cả 2 mục tiêu không bị hạ gục, có 50% tỷ lệ ngay lập tức tung tuyệt kỹ kế tiếp vào 1 trong 2 mục tiêu đó. Lượt tuyệt kỹ này tăng 15% ATK, DEF, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu, gây thêm ST bằng 120% ATK bản thân (bỏ qua “Miễn khống”). Gây hiệu ứng “Xuất huyết” trong 2 lượt (giảm 10% HP mỗi lượt và giảm 50% khả năng hồi phục).
Tấn công hàng 2 người, xóa hiệu ứng xấu của bản thân, tăng 30% KST bản thân. Giảm 30% KST của mục tiêu. Hồi máu bằng 40% ST cho bản thân và 1 đồng minh thấp máu nhất. Lượt này chắc chắn độc chiêu. Nếu cả 2 mục tiêu không bị hạ gục, chắc chắn ngay lập tức tung tuyệt kỹ kế tiếp vào 1 trong 2 mục tiêu đó. Lượt tuyệt kỹ này tăng 20% ATK, DEF, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu, gây thêm ST bằng 150% ATK bản thân (bỏ qua “Miễn khống”). Gây hiệu ứng “Xuất huyết” trong 2 lượt (giảm 10% HP mỗi lượt và giảm 50% khả năng hồi phục).
Tấn công hàng 2 người, xóa hiệu ứng xấu của bản thân, tăng 35% KST bản thân. Giảm 30% KST của mục tiêu. Hồi máu bằng 50% ST cho bản thân và 1 đồng minh thấp máu nhất. Lượt này chắc chắn độc chiêu. Nếu cả 2 mục tiêu không bị hạ gục, chắc chắn ngay lập tức tung tuyệt kỹ kế tiếp vào 1 trong 2 mục tiêu đó. Lượt tuyệt kỹ này tăng 25% ATK, DEF, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu, gây thêm ST bằng 180% ATK bản thân (bỏ qua “Miễn khống”). Gây hiệu ứng “Xuất huyết” trong 2 lượt (giảm 10% HP mỗi lượt và giảm 50% khả năng hồi phục). Khi tuyệt kỹ lần 2 kích hoạt, có 50% tỷ lệ chọc thủng trần nhà làm rớt tảng đá to vl xuống đầu mục tiêu, gây thêm 20% ST lan ra xung quanh và không gây hồi nộ.

Kích hoạt: Có 1 võ sĩ sử dụng tuyệt kỹ.
Trắng:Tăng 20% tỉ lệ sát thương với 20% công kích. Tăng 30% sát thương kỹ năng & 30% sát thương tuyệt kỹ công kích mục tiêu hàng ngang. Có thể tham gia lên trận từ vòng thứ 3.
Lục :Nếu số lượng võ sĩ nữ nhiều hơn một nửa khi bắt đầu, sẽ được tính là nữ; mỗi võ sĩ có cùng giới tính sẽ tăng tỷ lệ chí mạng của bạn lên 11%(tối đa 44%). Sau khi vào trận, vĩnh viễn tăng 25% tỷ lệ sát thương và tỷ lệ kháng sát thương. Mở kỹ năng số 1.
Lam : Kỹ năng viện trợ được kích hoạt hai lần liên tiếp, và kỹ năng viện trợ thứ hai được chuyển thành “Nga Mi sơn kích”; tấn công kẻ địch ngẫu nhiên gây 50% sát thương (ưu tiên tấn công hàng trước trúng mục tiêu, kĩ năng viện trợ làn 2 không tính vào số lần sử dụng). Số lần sử dụng +1.
Tím : Khi kích hoạt “Nga Mi sơn kích”, gây ra sát thương thêm bằng 14% HP tối đa của mục tiêu và giảm 150 nộ của mục tiêu, vị trí kỹ năng 3 mở .
Cam :Khi “Nga Mi sơn kích” được kích hoạt, nó sẽ gây sát thương bằng 120%tấn công của chính bạn (đối với mỗi võ sĩ có cùng giới tính cách bên bạn, sát thương này sẽ tăng thêm 10% và sát thương này sẽ bỏ qua hiệu ứng trạng thái miễn khống chế). Bạn có thể chơi trong vòng đầu tiên .
Đỏ :Tăng sát thương kỹ năng lên 30%; tăng 20% ​​sức chí mạng của bản thân. Tăng 30% sức chí mạng của bản thân; tăng sát thương của “Nga Mi sơn kích” lên 100% và xóa buff có lợi của địch. Khi “Nga Mi sơn kích” được kích hoạt, có 50% xác suất thành “Thọc lủng trần nhà”. Ngoài tất cả các hiệu ứng của “Nga Mi sơn kích”, gây thêm 20% sát thương lan ra cho tất cả kẻ địch khác (sát thương văng không hồi nộ) .Số lần sử dụng +1

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4533

Comments

No Comments

Leave a Reply