Duyên

Saisyu, Takuma, Heidern +20% ATK

Saisyu, Kyo +20% ATK

Saisyu, Kyo, Chin, Mai +20% ATK

Duyên ngầm

Chin, Heidern, Takuma

Kỹ năng

Tăng 20% ST tuyệt kỹ chó các võ sĩ sử dụng lửa phe ta.
Tăng 20% ST tuyệt kỹ chó các võ sĩ sử dụng lửa phe ta. Miễn nhiễm thiêu đốt, thiêu hồn.

Tấn công đơn mục tiêu, gây thiêu đốt.
Tấn công đơn mục tiêu, gây thiêu đốt, 40% tỷ lệ giảm 200 nộ của mục tiêu.

Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt. Gây thêm 20% ST lên các võ sĩ sử dụng lửa bất kể có trúng chiêu hay không.
Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt. Gây thêm 20% ST lên các võ sĩ sử dụng lửa bất kể có trúng chiêu hay không. 16% tỷ lệ choáng.
Tấn công hàng 2 người, gây thiêu đốt. Gây thêm 20% ST lên các võ sĩ sử dụng lửa bất kể có trúng chiêu hay không. 16% tỷ lệ choáng. Cứ mỗi võ sĩ sử dụng lửa phe ta tăng cho Saisyu 5% ST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 25%).

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 806

Comments

No Comments

Leave a Reply