Duyên

Saiki, Ash Crimson, Elisabeth +25% HP

Saiki, Kyo NESTS, Saisyu +25% ATK

Saiki, Kim, Robert +25% HP

Duyên ngầm

Kyo NESTS, Robert, Mai

Kỹ năng

Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (không cộng dồn với Kyo NESTS, Saisyu). Miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Khi bắt đầu trận đấu, Saiki có sẵn 3 lớp “Hắc hỏa”. Khi có “Hắc hỏa”, tăng 25% CHST và KST bản thân. Khi bản thân còn “Hắc hỏa”, trong lượt của đối phương, hấp thụ một lớp “Hắc hỏa” để tạo lá chắn cho bản thân (tăng 25% KST tuyệt kỹ, KST độc chiêu, miễn nhiễm với khống chế trừ hóa đá, mê hoặc). Khi có bất kỳ võ sĩ nào bị hạ gục, có 30% tỷ lệ nhận một lớp “Hắc hỏa”, tối đa 3 lớp. Khi Saiki hạ gục một võ sĩ, nhận một lớp “Hắc hỏa”. Kể từ lượt 1, hút 12% HP hiện tại của võ sĩ nhiều máu nhất phe địch mỗi lượt.
Tăng ST tuyệt kỹ cho các võ sĩ sử dụng lửa phe ta (không cộng dồn với Kyo NESTS, Saisyu). Tăng 20% ST thiêu đốt của toàn đội. Miễn nhiễm các hiệu ứng lửa. Khi bắt đầu trận đấu, Saiki có sẵn 3 lớp “Hắc hỏa”. Khi có “Hắc hỏa”, tăng 30% CHST và KST bản thân. Khi bản thân còn “Hắc hỏa”, trong lượt của đối phương, hấp thụ một lớp “Hắc hỏa” để tạo lá chắn cho bản thân (tăng 25% KST tuyệt kỹ, KST độc chiêu, miễn nhiễm với khống chế trừ hóa đá, mê hoặc). Khi có bất kỳ võ sĩ nào bị hạ gục, có 30% tỷ lệ nhận một lớp “Hắc hỏa”, tối đa 3 lớp. Khi Saiki hạ gục một võ sĩ, nhận một lớp “Hắc hỏa”. Kể từ lượt 1, hút 12% HP hiện tại của võ sĩ nhiều máu nhất phe địch mỗi lượt.

Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa đen” (giảm 7.5% HP mỗi lượt, giảm 12% ATK, DEF, 2 lượt. Với mỗi lớp “Hắc hỏa”, giảm thêm 2,5% HP và 2% ATK, DEF, không gây hồi nộ). Tung độc chiêu khi đang có “Hắc hỏa”, tăng 60% ST, có 50% tỷ lệ mất đi một lớp “Hắc hỏa”. Nếu mục tiêu có võ sĩ sử dụng lửa, không mất “Hắc hỏa”.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Lửa đen” (giảm 7.5% HP mỗi lượt, giảm 12% ATK, DEF, 2 lượt. Với mỗi lớp “Hắc hỏa”, giảm thêm 2,5% HP và 2% ATK, DEF, không gây hồi nộ). Tung độc chiêu khi đang có “Hắc hỏa”, tăng 60% ST. Chắc chắn không mất “Hắc hỏa”. 30% tỷ lệ choáng mục tiêu đứng sau (50% nếu mục tiêu đứng sau sử dụng lửa). Giảm 40% ST thiêu đốt của mục tiêu nếu hắn sử dụng lửa.

Tấn công võ sĩ Đả có chỉ số ATK cao nhất (nếu phe địch không có võ sĩ Đả, tấn công võ sĩ có chỉ số Công cao nhất). Bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Hút 8% HP tối đa của mục tiêu, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu đó, gây hiệu ứng “Lửa đen” 2 lượt. Mỗi lớp “Hắc hỏa” tăng 15% ST tuyệt kỹ. Nếu vẫn còn “Hắc hỏa”, khi tuyệt kỹ vào mục tiêu là những nhân vật chính của KOF, sẽ có 60% tỷ lệ nhận thêm 1 lớp “Hắc hỏa”. Nếu đã dùng toàn bộ “Hắc hỏa”, biến chiêu, cướp toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và nhận một lớp “Hắc hỏa”.
Tấn công võ sĩ Đả có chỉ số ATK cao nhất (nếu phe địch không có võ sĩ Đả, tấn công võ sĩ có chỉ số Công cao nhất). Bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Hút 12% HP tối đa của mục tiêu, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu đó, gây hiệu ứng “Lửa đen” 2 lượt. Mỗi lớp “Hắc hỏa” tăng 15% ST tuyệt kỹ. Nếu vẫn còn “Hắc hỏa”, khi tuyệt kỹ vào mục tiêu là những nhân vật chính của KOF, sẽ có 60% tỷ lệ nhận thêm 1 lớp “Hắc hỏa”. Nếu đã dùng toàn bộ “Hắc hỏa”, biến chiêu, cướp toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và chuyển toàn bộ hiệu ứng bất lợi của bản thân sang mục tiêu, nhận một lớp “Hắc hỏa”.
Tấn công võ sĩ Đả có chỉ số ATK cao nhất (nếu phe địch không có võ sĩ Đả, tấn công võ sĩ có chỉ số Công cao nhất). Chuyển toàn bộ DEF thành ATK khi sử dụng tuyệt kỹ. Bỏ qua đỡ đòn, chống cự. Hút 12% HP tối đa của mục tiêu, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu đó, gây hiệu ứng “Lửa đen” 2 lượt. Mỗi lớp “Hắc hỏa” tăng 15% ST tuyệt kỹ. Nếu vẫn còn “Hắc hỏa”, khi tuyệt kỹ vào mục tiêu là những nhân vật chính của KOF, sẽ có 60% tỷ lệ nhận thêm 1 lớp “Hắc hỏa”, nhận thêm 20% KST và tốc độ hồi nộ trong 2 lượt. Cướp toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và chuyển toàn bộ hiệu ứng bất lợi của bản thân sang mục tiêu, nhận một lớp “Hắc hỏa”.

Kích hoạt:
Trắng: Tăng 25% tỷ lệ sát thương và 25% tấn công: Tấn công một mục tiêu và thêm lửa đen (sát thương gây ra bằng 10% máu tối đa và không hồi nộ); sau khi có thẻ chiến đấu, bạn có thể chiến đấu từ vòng thứ ba.
Lục: Sát thương võ sĩ lửa bên phe ta tăng thêm 40%: tăng vĩnh viễn 25% tỷ lệ sát thương và 25% tỷ lệ kháng sát thương cho võ sĩ kích hoạt, ô sách số 1 mở
Lam: Lửa đen giảm mục tiêu 30% Tấn công và phòng thủ,ô sách kỹ năng số 2 được bật, số lần được kích hoạt +1
Tím: Gây 12% sát thương bằng máu tối đa cho mục tiêu và phục hồi 12% máu cho võ sĩ có tỷ lệ máu thấp nhất,ô kỹ năng số 3 được bật
Cam: Tăng 25% tốc độ hồi nộ cho người kích hoạt
Đỏ: Sát thương kỹ năng tăng thêm 40%: Chuyển trạng thái “God Set” để tấn công 1 kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên tấn công hàng trước trước), tăng sức mạnh tấn công tương đương với sức mạnh phòng thủ của chính mình,cướp lấy buff tốt của mục tiêu chuyển đến võ sĩ kích hoạt. Trạng thái tiêu cực của võ sĩ kích hoạt được chuyển đến mục tiêu.Số lần sử dụng +1

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4017

Comments

No Comments

Leave a Reply