Duyên

Ryuji Yamazaki XIV, Ryuji +25% ATK

Ryuji Yamazaki XIV, Mr.Big, Geese +25% HP

Ryuji Yamazaki XIV, Orochi Leona, Crazy Iori +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng cho bản thân 20% HP tối đa. Tăng thêm cho bản thân 35% sát thương, kháng sát thương, 40% sát thương tuyệt kĩ và kháng sát thương tuyệt kĩ. Tăng cho bản thân 20% siêu kháng sát thương , cứ mỗi kẻ địch bên phe địch bị hạ gục, bản thân nhận thêm 4% siêu sát thương (chỉ tính lần đầu tiên võ sĩ gục xuống, vô hiệu với viện trợ).
Ở lượt đầu tiên khi bản thân ra trận, sát thương nhận vào sẽ không vượt quá 30-60% HP tối đa của bản thân (số võ sĩ phe địch càng nhiều, lượng sát thương nhận vào càng thấp) và chắc chắn tung độc chiêu. Gây thêm 40% sát thương (x2 sau khi hồi sinh) và 30% sát thương nhận vào sẽ chuyển vào “Cuồng huyết” (20 stack, mỗi stack tích máu bằng công cơ bản của bản thân). Nếu “Cuồng Huyết” đạt đến tối đa thì khi bắt đầu lượt tiếp theo, chuyển toàn bộ lượng tích lũy này thành HP của bản thân theo tỉ lệ % HP và nhận kháng sát thương theo % máu được hồi phục. Phần còn dư sẽ chuyển thành tỉ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn (20% + tỉ lệ dư ). Mỗi khi tiêu hao “Cuồng Huyết” bản thân sẽ nhận vĩnh viễn 5% ATK (không thể giải trừ, có thể cộng dồn không giới hạn). Tất cả các đòn tấn công mà bản thân gây ra đều bỏ qua tỉ lệ phản đòn và mỗi lượt bản thân sẽ nhận 1 lần kháng bại huyết. Có thể hồi sinh với 100% HP và 100% nộ sau đó sẽ có 1-3 lần kháng chí tử (tùy theo số võ sĩ địch sau khi hồi sinh), bản thân sẽ miễn chí tử, giải mọi khống chế (kể cả hóa đá). Đồng thời mục tiêu mà gây ra sát thương chí tử cho bản thân và bản thân sẽ chịu “Phá giáp” (mục tiêu ưu tiên sẽ bị giảm 20% kháng sát thương, duy trì 2 lượt, bỏ qua miễn khống) và sẽ kích hoạt 1 lần phản kích bằng tuyệt kĩ (sát thương này không gây hồi nộ).

Tấn công đơn thể, giảm 50% thủ và tỉ lệ đỡ đòn của mục tiêu. Bản thân nhận hiệu quả “Bất khuất” (HP bản thân càng thấp, sát thương càng cao , tăng tối đa là 60%). Đồng thời gây cho kẻ địch “Phá giáp” (giảm 20% kháng sát thương, duy trì 2 hiệp, không thể giải trừ). Hồi cho bản thân 20% HP tối đa và 200 nộ. Nhận hiệu quả “Miễn chiến” (ít nhất phải chịu 1 lần sát thương tuyệt kĩ từ cùng 1 võ, sau đó sẽ được miễn sát thương tuyệt kĩ từ võ sĩ đó, tối đa là 2 lần sát thương).
Bản thân kích hoạt “Khiêu kích”, nếu HP còn trên 50% sẽ buff cho bản thân “Áp chế”.

Tấn công đơn thể, tăng 20% ​​tấn công và phòng thủ. Tăng 20% kháng sát thương độc chiêu và 30% xác suất độc chiêu. Hấp thụ 20% tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu chính và nhận tỷ lệ sát thương bằng 20% ​​tỷ lệ kháng sát thương bản thân (1 lượt, có thể cộng dồn với các hiệu ứng tương tự ). Cướp buff của mục tiêu, cướp thêm 1% HP + tỷ lệ máu bị bại huyết của mục tiêu, và hồi phục giá trị của “Cuồng Huyết”, gây thêm 25% bại huyết bằng lượng sát thương tích lũy “Cuồng Huyết” lần này. Nếu không có võ sĩ phía sau mục tiêu sẽ gây thêm 50% sát thương, ngược lại 80% tổng sát thương của kỹ năng sẽ gây ra cho võ sĩ phía sau mục tiêu. Nếu bản thân đang bị “Phá giáp”, có thể kích hoạt ngay lập tức hiệu ứng hồi phục và miễn sát thương của “Cuồng huyết” (dựa trên 50% “Cuồng Huyết” để hồi phục, không tiêu hao “Cuồng Huyết”) và loại bỏ hiệu quả “Phá Giáp”.
Tấn công đơn thể , ưu tiên tấn công mục tiêu bị “Phá giáp”thêm 15% sát thương thêm cho mục tiêu “Phá giáp”. Tăng 30% tấn công và phòng thủ, tăng 25% kháng sát thương độc chiêu và 40% xác suất độc chiêu. Hấp thụ 25% tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu chính, nhận tỷ lệ sát thương bằng 30% tỷ lệ kháng sát thương của bản thân (1 lượt, có thể cộng dồn với các buff tương tự). Cướp buff của mục tiêu, cướp thêm 5% HP + tỉ lệ máu bị bại huyết của mục tiêu và hồi phục giá trị của “Cuồng Huyết”, gây thêm 30% bại huyết bằng lượng sát thương tích lũy “Cuồng Huyết” lần này. Thêm “Vết thương sâu” vào mục tiêu chính” (sau khi kết thúc hành động của bản thân sẽ gây ra 3% sát thương bằng HP tối đa, nếu tỷ lệ sát thương bản thân cao hơn tỷ lệ kháng sát thương của mục tiêu, sát thương sẽ tăng thêm 0,1% cho mỗi 1% chênh lệch kèm theo bại huyết bằng 100% sát thương này, bỏ qua miễn khống , không thể giải trừ). Nếu không có võ sĩ phía sau mục tiêu, gây thêm 60% sát thương, nếu không sẽ gây ra 100% tổng sát thương của kỹ năng lên võ sĩ phía sau mục tiêu. Nếu bị “Phá giáp”, bạn có thể kích hoạt ngay hiệu ứng hồi phục và miễn sát thương của “Cuồng huyết” (theo 60% hiện tại của “Cuồng huyết “, không tiêu hao “Cuồng huyết”) và bỏ hiệu ứng “Phá giáp”.
Tấn công đơn mục tiêu, ưu tiên kẻ đang bị “Phá giáp” gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa mục tiêu, tăng 35% công thủ và kháng sát thương độc chiêu, 60% tỷ lệ xuất độc chiêu và kháng hiệu ứng (không thể xóa bỏ). Hấp thụ 30% kháng sát thương từ mục tiêu chính và nhận tỷ lệ sát thương bằng 45% tỷ lệ kháng sát thương (1 lượt, có thể cộng dồn với cùng loại buff). Cướp buff của mục tiêu, cướp thêm 8% HP + tỉ lệ máu bị bại huyết của mục tiêu và hồi phục giá trị của “Cuồng Huyết”, gây thêm 35% bại huyết bằng lượng sát thương tích lũy “Cuồng Huyết” lần này. Thêm hiệu ứng “Khoan”, vào cuối lượt gây sát thương bằng 5% HP tối đa và nếu tỷ lệ kháng sát thương bản thân cao hơn mục tiêu, cứ 1% chênh lệch sẽ tăng 0,2% sát thương, 100% sát thương gây ra là tự hoại (bỏ qua miễn khống, không thể giải), mục tiêu bị “Khoang” giảm 10% khả năng hồi phục và kháng sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn, tối đa 90%, không thể xóa bỏ, tồn tại đến khi chết).
Nếu không có võ sĩ phía sau mục tiêu, gây thêm 80% sát thương, nếu không sẽ gây ra 100% tổng sát thương của kỹ năng lên võ sĩ phía sau mục tiêu. Nếu bị “Phá giáp”, bạn có thể kích hoạt ngay hiệu ứng hồi phục và miễn sát thương của “Cuồng huyết” (theo 100% hiện tại của “Cuồng huyết “, không tiêu hao “Cuồng huyết”) và bỏ hiệu ứng “Phá giáp”. Nếu lượt trước có sử dụng tuyệt kỹ, hiệu ứng máu điên hoặc phản công đã được kích hoạt, chuyển đổi hoạt ảnh, tấn công đơn mục tiêu (bỏ qua đỡ đòn, kháng sát thương, và 35% kháng sát thương tuyệt kỹ), tăng 5% sát thương và kháng sát thương bản thân (1 lượt, có thể cộng dồn với cùng loại buff và tăng 1% mỗi lượt tối đa 25%). Miễn nhiễm sát thương (không cộng dồn). Nhận 1 điểm “Cuồng loạn” (2 điểm trước khi hồi sinh) khi bản thân tích được 4 điểm “Cuồng loạn” nhận hiệu ứng bất diệt và mỗi lượt có thể sử dụng Smax 1 lần (trừ phản công), hiệu ứng Smax kế thừa toàn bộ các hiệu ứng của tuyệt kỹ gốc.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2434

Comments

No Comments

Leave a Reply