Duyên
Rock, NM.Geese, Terry 2003 +25% ATK
Rock, Omega Rugal, Doulon +25% ATK
Rock, Benimaru, Andy +25% HP

Duyên ngầm:

Kỹ năng

Tăng bản thân 15% tỷ lệ chí mạng và 30% tỷ lệ kháng chí mạng, tăng 35% tỷ lệ sát thương, kháng sát thương và tỷ lệ miễn khống chế. Tất cả đòn đánh đều bỏ qua miễn khống. Vào mỗi lượt đánh của địch, hồi HP bản thân bằng (chỉ số công * số võ sĩ trên sân * 50%), và 50% cho các đồng minh đứng xung quanh. Vào mỗi lượt đánh của mình, hồi 100 nộ cho bản thân và 1 đồng minh chưa đầy nộ. Mỗi võ sĩ tử trận (không tính viện trợ) tăng bản thân 5% tỷ lệ sát thương và tỷ lệ kháng sát thương (cộng dồn), hồi phục 15% HP và thừa hưởng 50% lượng nộ. Khi nhận sát thương chí tử, xóa toàn bộ hiệu ứng bất lợi (kể cả hóa đá), hồi 50% HP và 300 nộ. Tăng 20% tỷ lệ chữa trị (có cộng dồn, kháng chí tử 2 lần). Nếu là 1vs1 thì chỉ được 1 lần chí tử.
Update.

Tấn công đơn mục tiêu, hồi 150 nộ. tăng 10 tỷ lệ độc chiêu (cộng dồn 3 lần, kéo dài vĩnh viễn).
Reppuken: Tăng bản thân 20% tỷ lệ xuyên giáp và tỷ lệ khống chế. Gây 80% sát thương cho mục tiêu hàng sau (sát thương này không hồi nộ). Có 40% tỷ lệ gây tê liệt cho các mục tiêu trúng phải. Hồi HP bằng 30% sát thương gây ra.
Rage Run Type “Dunk”: Tăng bản thân 20% tỷ lệ chí mạng và hút máu. Gây 40% sát thương cho mục tiêu xung quanh (sát thương này không hồi nộ) bản thân hồi 150 nộ.
Update.

Tấn công toàn địch, địch càng ít sát thương càng nhiều (tối đa 100%). Hấp thụ 20% công thủ của mục tiêu chính và tăng bản thân 20% tỷ lệ sát thương tuyệt kỹ. Xóa hiệu ứng xấu. Mục tiêu chính nhận hiệu ứng “Ác mộng” (giảm 35% tỷ lệ sát thương và 70% tỷ lệ kháng chí mạng, kéo dài 1 lượt, bỏ qua miễn khống, không thể xóa bỏ), gây thêm 80% sát thương cho mục tiêu chính, hấp thụ 200 nộ, có 50% tỷ lệ tê liệt ngẫu nhiên 1 mục tiêu.
Uppdate.
Update.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3834

Comments

No Comments

Leave a Reply