Duyên
Robert XIV, Yuri, Robert, Yuri XIV +25% ATK
Robert XIV, MR.Karate, Robert 2002UM, New MR.Karate +25% ATK
Robert XIV, Andy, Iori XIV +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng cho bản thân (30% ở lv 1). Tăng 35% công, thủ, 20% kháng sát thương, 50% tỷ lệ miễn khống cho bản thân. Mỗi lần tung tuyệt kỹ, trong 1 lượt tăng cho bản thân 10%~50% thủ, 20%~50% HP tối đa (HP còn lại của mục tiêu càng ít thì % càng cao, đạt tối đa khi mục tiêu địch còn 40% HP). Lượt đầu tiên khi vào trận sẽ vô hiệu với hiệu ứng với mọi trạng thái xấu, chắc chắn tung độc chiêu, tăng 50% siêu kháng sát thương. Khi vào trận, chọn 1 đồng đội làm “Chiến hũu” (ưu tiên người có công cao nhất hoặc là hệ Đả , nếu phe ta không có võ sĩ hệ Đả, sẽ tự chọn bản thân làm ““Chiến hũu””, khi ““Chiến hũu”” chết sẽ chọn “Chiến hũu” mới). Sau khi chọn, Robert XIV kế thừa bằng 10% công của Chiến hũu để chuyển thành thủ bản thân (có thể cộng dồn với buff thủ khác). Chiến hũu sẽ kế thừa sát thương bằng 10% kháng sát thương của Robert XIV (có thể cộng dồn với buff tương tự). Khi đối tác tung tuyệt kỹ, Robert XIV sẽ kích hoạt truy kích bằng tuyệt kỹ (mỗi lượt tối đa 1 lần). Khi HP của bản thân xuống dưới 20%, sẽ kích hoạt “Hổ hồn”, giải trạng thái xấu kể cả hóa đá , bản thân bất tử trong vòng 1 lượt , ngoài ra “Hổ Hồn ” còn tăng 20% tỷ lệ chữa trị, 30% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (có thể cộng dồn , duy trì 3 lượt ), hồi 50% HP tối đa và 300 nộ. Có thể kích hoạt tối đa 3 lần, nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần.
Tăng tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng, 40% tỷ lệ công thủ, 30% kháng sát thương và 60% miễn khống chế. Sau khi tuyệt kỹ tăng thủ bản thân 10% – 60% ( 1 lượt) và hồi 20% – 50% HP tối đa mục tiêu hoặc bản thân (luôn tính theo thấp hơn), HP mục tiêu càng ít thì % càng cao, đạt tối đa khi mục tiêu địch hoặc bản thân còn 40% HP). Lượt đầu miễn miễn hiệu ứng xấu và đốt, chắc chắn tung độc chiêu đồng thời tăng 50% siêu kháng sát thương và kháng sát thương độc chiêu. Chọn võ sĩ có chỉ số công cao nhất liên kết thành đối tác, nếu khống có sẽ nhận bản thân làm đối tác. Nhận đối tác mới nếu đối tác cũ chết, khi liên kết bản thân nhận chỉ số thủ bằng 15% chỉ số công của đối tác (cộng dồn hiệu ứng cùng loại), đối tác nhận 15% kháng sát thương (cộng dồn hiệu ứng cùng loại). bản thân sẽ kích hoạt truy kích khi đối tác tung tuyệt kỹ (1 lần mỗi lượt). Vào đầu lượt, bản thân full nộ sẽ giải hiệu ứng xấu cho đối tác. Khi HP bản thân dưới 5%, kích hoạt “Hổ lực” giải hiệu ứng xấu bản thân, miễn đốt 3 lượt, tăng 25% tỷ lệ hồi phục, 30% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ và 10% kháng sát thương (3 lượt, có thể cộng dồn nhưng thời gian tồn tại được tính riêng. Hôi 60% HP tối đa và 500 nộ (4 lần mỗi trận, nếu là 1v1 thì chỉ kích hoạt 2 lần mỗi trận). Robert XIV sẽ không chết cho đến khi “Hổ lực” biến mất. Khi xuất trận nhận 3 lần miễn bại huyết và hồi lại 3 lớp mỗi khi “Hổ lực” được kích hoạt.

Công hàng ngang , tăng vĩnh viễn 15% xác suất tung độc chiêu (cộng dồn tối đa 3 lần). Có 40% tỉ lệ choáng hàng mục tiêu. Hồi 20% HP và 150 nộ cho “Chiến hũu” và bản thân được hồi 30% HP và 200 nộ. Nếu “Chiến hũu” không phải là bản thân Robert XIV, trong 2 lượt, chia sẻ 35% sát thương mà đối tác phải gánh chịu, giảm 90% sát thương chia sẻ, hồi 50 nộ (nếu HP bản thân dưới 5% thì không kích hoạt). Nếu trong lượt này “Chiến hũu” không tung tuyệt kỹ, bản thân sẽ lĩnh hội khả năng miễn giảm nộ trong 1 lượt.
tấn công hàng 2 mục tiêu, có 60% tỷ lệ choáng. Tăng vĩnh viễn 20% tỷ lệ xuất độc chiêu, 35% miễn khống chế và chỉ số công (cộng dồn 3 lần). Hồi 25% HP tối đa và 200 nộ cho võ sĩ liên kết, nếu không liên kết hồi bản thân 40% HP tối đa và 300 nộ. Nếu liên kết không phải bản thân, trong 2 lượt tăng 30% tỷ lệ miễn khống chế (cộng dồn với buff cùng loại) và chia sẻ 40% sát thương mà võ sĩ liên kết phải gánh chịu. Nếu máu bản thân dưới 5%, không chia sẻ sát thương nữa. Khi bạn chia sẻ sát thương, giảm 100% sát thương từ chia sẻ và hồi 80 nộ. Nếu liên kết là bản thân, nhận miễn hiệu ứng giảm nộ 2 lượt. Nếu trong trạng thái “Âm nộ” hồi ngay một nửa lượng nộ (ít nhất 200).

Tấn công một mục tiêu có %HP còn lại thấp nhất. Trong 2 lượt, tăng cho bản thân 20% sát thương, kháng sát thương, 30% kháng chí mạng. Trong 2 lượt, giảm 30% tỉ lệ độc chiêu của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Khi truy sát sẽ gây thêm sát thương bằng 40% sát thương tuyệt kỹ của “Chiến hũu” vừa giúp Robert XIV kích hoạt truy sát (tối thiểu bằng 12% HP tối đa của mục tiêu). Sau khi tấn công, nếu HP của mục tiêu dưới 50%, sẽ gây thêm sát thương bằng 20% lượng HP đã mất. Tăng 10% sát thương tuyệt kỹ cho đối tác ở lần tung tuyệt kỹ sau.
Tấn công 1 mục tiêu có %HP còn lại thấp nhất . Trong 2 lượt , tăng cho bản thân 30% sát thương , kháng sát thương , 40% kháng chí mạng và giảm mục tiêu 50% tỉ lệ độc chiêu ( bỏ qua miễn khống ). Khi kích hoạt truy sát , gây thêm sát thương bằng 50% sát thương tuyệt kĩ của “Chiến hũu” giúp Robert kích hoạt ( tối thiểu là 15% HP tối đa của mục tiêu ). Sau khi tấn công , nếu HP của mục tiêu < 50% , gây thêm sát thương bằng 30% HP tối đa của mục tiêu đồng thời tăng thêm 15% sát thương tuyệt kĩ ở lần tiếp theo. Nếu không có Chiến hũu hoặc các võ sĩ , viện trợ thuộc dòng buff nộ ( Maxima XIV , Billy XIV ) , bản thân kích hoạt hiệu quả “ Bóc tách nộ khí “ , ngay lập tức hồi MAX nộ cho Chiến hũu (không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tốc độ hồi nộ). Robert XIV sẽ bị giảm nộ tương ứng với lượng nộ vừa tăng cho đối tác, nếu lượng nộ hiện tại của Robert XIV không đủ để giảm (0 nộ trở xuống), sẽ kích hoạt “Âm nộ”, khi đang “Âm nộ” thì không thể kích hoạt “Bóc tách nộ khí”, những lần hồi nộ sau đó sẽ trừ dần vào lượng nộ bị âm, đến khi trừ đủ sẽ giải trừ hiệu ứng “Âm nộ” (mức chênh lệch nộ x 150% + 200 nộ).
.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1987

Comments

No Comments

Leave a Reply