Duyên

Robert XI, Robert 2002 UM, Robert +25% ATK

Robert XI, Tengu, New Mr.Karate, Yuri +25% HP

Robert XI, Benimaru, Hinako +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Bắt đầu mỗi lượt đấu, đánh dấu “Truy nã” vào 1 mục tiêu ngẫu nhiên (trừ Yuri). Dấu “Truy nã” tồn tại cho tới khi mục tiêu bị hạ gục (không đánh dấu “Truy nã” trùng lên mục tiêu đã từng bị đánh dấu). Khi kẻ bị “Truy nã” nhận ST, hồi 30 nộ cho người tấn công, nếu hắn bị hạ gục, hồi 100 nộ toàn đội (riêng Robert XI và người ra tay kết liễu được hồi 200 nộ). Khi Robert XI tấn công vào mục tiêu đang bị “Truy nã”, bản thân nhận hiệu ứng “Tập trung” (Tăng 10% ATK, cộng dồn tối đa 4 lần, nếu kẻ bị “truy nã” tử trận, “Tập trung” bị làm mới). Nếu HP bản thân thấp hơn 60%, lập tức giải các hiệu ứng xấu và hồi lại 20% HP (kích hoạt tối đa 2 lần trong trận, nếu mục tiêu bị “Truy nã” tử trận, hồi lại số lần kích hoạt hiệu ứng này). Khi có mục tiêu bị “Truy nã” ở phe địch, tăng 30% DEF bản thân và miễn nhiễm choáng, ngược lại khi không còn mục tiêu nào bị “Truy nã”, tăng 15% ATK, DEF bản thân, lượt đầu tiên chắc chắn tung độc chiêu. Giảm công toàn bộ địch.
Bắt đầu mỗi lượt đấu, đánh dấu “Truy nã” vào 1 mục tiêu ngẫu nhiên (trừ Yuri). Dấu “Truy nã” tồn tại cho tới khi mục tiêu bị hạ gục (không đánh dấu “Truy nã” trùng lên mục tiêu đã từng bị đánh dấu). Khi kẻ bị “Truy nã” nhận ST, hồi 50 nộ và hút 3% HP cho người tấn công, nếu hắn bị hạ gục, hồi 150 nộ toàn đội (riêng Robert XI và người ra tay kết liễu được hồi 250 nộ, hồi 15% HP cho đồng minh thấp máu nhất). Khi Robert XI tấn công vào mục tiêu đang bị “Truy nã”, bản thân nhận hiệu ứng “Tập trung” (Tăng 15% ATK, cộng dồn tối đa 3 lần, nếu kẻ bị “truy nã” tử trận, “Tập trung” bị làm mới). Nếu HP bản thân thấp hơn 60%, lập tức giải các hiệu ứng xấu và hồi lại 20% HP (kích hoạt tối đa 2 lần trong trận, nếu mục tiêu bị “Truy nã” tử trận, hồi lại số lần kích hoạt hiệu ứng này). Khi có mục tiêu bị “Truy nã” ở phe địch, tăng 30% DEF bản thân và miễn nhiễm choáng, ngược lại khi không còn mục tiêu nào bị “Truy nã”, tăng 15% ATK, DEF bản thân, lượt đầu tiên chắc chắn tung độc chiêu. Giảm công toàn bộ địch.

Tấn công đơn mục tiêu (ưu tiên kẻ đang bị “Truy nã”).Giảm 20% ATK, DEF và tốc độ hồi nộ của mục tiêu (vĩnh viễn, có thể hóa giải), cướp 20% KST độc chiêu của mục tiêu (2 lượt), hồi 10% HP bản thân nếu mục tiêu có tư chất 14 (15% nếu là tư chất 15). Khi tấn công mục tiêu đang bị “Truy nã”, nếu HP mục tiêu thấp hơn 50%, hồi 100 nộ và tăng 80% tỷ lệ kháng khống chế bản thân (1 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu (ưu tiên kẻ đang bị “Truy nã”).Giảm 25% ATK, DEF và tốc độ hồi nộ của mục tiêu (vĩnh viễn, có thể hóa giải), cướp 20% KST độc chiêu của mục tiêu (2 lượt), hồi 10% HP bản thân nếu mục tiêu có tư chất 14 (15% nếu là tư chất 15). Khi tấn công mục tiêu đang bị “Truy nã”, nếu HP mục tiêu thấp hơn 50%, hồi 150 nộ và tăng 90% tỷ lệ kháng khống chế bản thân (1 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu (ưu tiên kẻ đang bị “Truy nã”), giảm 20% ST, KST tuyệt kỹ, tỷ lệ khống chế và tỷ lệ hút máu của mục tiêu bị “Truy nã” (2 lượt), tăng 20% ST, KST, tỷ lệ hút máu bản thân, cướp 15% KST tuyệt kỹ của mục tiêu (2 lượt). Nếu mục tiêu là võ sĩ tư chất 14, hồi 15% HP bản thân (25% nếu là tư chất 15). Tăng 25% ST lên võ sĩ Vệ. Tăng 20% tỷ lệ chí mạng cho tất cả võ sĩ Vệ đứng cùng hàng dọc với Robert XI, chắc chắn tung độc chiêu lượt này. 2 lượt tiếp theo, giảm 10% ST từ võ sĩ Vệ phe địch lên võ sĩ Đả phe ta, từ võ sĩ Đả phe địch lên võ sĩ Kỹ phe ta, từ võ sĩ Kỹ phe địch lên võ sĩ Vệ phe ta (hiệu quả không thể bị hóa giải hoặc cướp).
UPDATING….
UPDATING….

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3199

Comments (2)

  • ×Same
    13/07/2020 at 3:07 Chiều Reply
    Thiếu hiệu ứng phần nội tại. Khi mục tiêu bị "Truy Nã" tử vong, tăng vĩnh viễn cho Robert 15% Kháng Sát Thương Tuyệt Kỹ và Kháng Sát Thương Độc Chiêu (Có thể bị Hóa Giải)
  • Ukyo TachiBana
    28/04/2021 at 10:06 Sáng Reply
    tuyệt kĩ là giảm 20% st tuyệt kĩ chứ ko phải kst tuyệt kĩ

Leave a Reply