Duyên

Robert 2002 UM, K’, Iori +25% ATK

Robert 2002 UM, Mr.Karate, New Mr. Karate +25% ATK

Robert 2002 UM, Takuma, Ryo, Yuri +25% ATK

Duyên ngầm

New Mr.Karate, Leona, Athena

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ hút máu hàng sau phe ta. Nếu hàng sau chỉ còn một võ sĩ, tăng 20% tỷ lệ hút máu. Nếu New Mr.Karate có trong đội hình hoặc viện trợ, tăng 15% ATK bản thân (cả trận). Khi New Mr.Karate bị hạ gục, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân, kế thừa 100% nộ của New Mr.Karate, tăng 50% KST bản thân. Nếu trong đội hình có cả New Mr.Karate và Krizalid, đồng thời không có Terry 2003, bản thân sẽ chuyển thành hồn rắn.
Tăng tỷ lệ hút máu hàng sau phe ta. Nếu hàng sau chỉ còn một võ sĩ, tăng 20% tỷ lệ hút máu. Nếu New Mr.Karate có trong đội hình hoặc viện trợ, tăng 15% ATK bản thân (cả trận). Khi New Mr.Karate bị hạ gục, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân, kế thừa 100% nộ của New Mr.Karate, tăng 50% KST bản thân, hồi 15% HP. Nếu trong đội hình có cả New Mr.Karate và Krizalid, đồng thời không có Terry 2003, bản thân sẽ chuyển thành hồn rắn (vẫn nhận được hiệu quả của hồn hổ). Bắt đầu trận đấu, nhận 100 nộ và 7.5% ATK.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% DEF, tăng 20% chí mạng bản thân. Ưu tiên tấn công mục tiêu đã bị trúng độc chiêu của New Mr.Karate trong 2 lượt trước đó (nếu mục tiêu đã bị trúng độc chiêu của New Mr.Karate trước đó, chắc chắn bị chí mạng ở lượt độc chiêu của Robert 2002 UM).
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 30% DEF, tăng 20% chí mạng bản thân. Ưu tiên tấn công mục tiêu đã bị trúng độc chiêu của New Mr.Karate trong 2 lượt trước đó (nếu mục tiêu đã bị trúng độc chiêu của New Mr.Karate trước đó, chắc chắn bị chí mạng ở lượt độc chiêu của Robert 2002 UM). Hồi 10% HP bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 15% KST, tăng 20% ST bản thân, tăng thêm ST bằng 8% HP tối đa của mục tiêu. Nếu có New Mr.Karate trong đội hình hoặc viện trợ, sẽ cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ: Tấn công đơn mục tiêu, tăng 20% ST và 10% KST bản thân, giảm 15% KST và 7.5% ST của mục tiêu, gây thêm ST bằng 8% HP tối đa của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi trên New Mr.Karate. Chắc chắn tung độc chiêu ở lượt sau.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% KST, tăng 30% ST bản thân, tăng thêm ST bằng 10% HP tối đa của mục tiêu. Nếu có New Mr.Karate trong đội hình hoặc viện trợ, sẽ cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ: Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST và 15% KST bản thân, giảm 20% KST và 10% ST của mục tiêu, gây thêm ST bằng 10% HP tối đa của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi trên New Mr.Karate. Chắc chắn tung độc chiêu ở lượt sau.
Tấn công đơn mục tiêu, giải hiệu ứng bất lợi của bản thân, giảm 20% KST, tăng 30% ST bản thân, hút 10% HP tối đa của mục tiêu. Nếu có New Mr.Karate trong đội hình hoặc viện trợ, sẽ cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ: Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% ST và 15% KST bản thân, giảm 20% KST và 10% ST của mục tiêu, hút 10% HP tối đa của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi trên New Mr.Karate. Chắc chắn tung độc chiêu ở lượt sau.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2342

Comments

No Comments

Leave a Reply