Duyên

Ralf XV, Clark XV, Leona XV, Heidern XIV +25% ATK

Ralf XV, Ralf XIII, Ralf +25% HP

Ralf XV, Vanessa, Terry 2003, Angel +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng giảm xác suất nhận sát thương trực tiếp, giảm 50% nhận sát thương trực tiếp, tăng 30% tỷ lệ sát thương và siêu kháng sát thương, 40% kháng chí mạng và tỷ lệ đỡ đòn. Tăng 30% kháng sát thương nếu ở hàng trước và 15% nếu ở hàng sau (có thể cộng dồn). Mỗi lần đỡ đòn hoặc chống cự tăng 5% kháng sát thương bản thân, tăng 10% tỷ lệ siêu kháng sát thương (tối đa 6 lớp, mỗi lượt giảm 1 nửa). Tích lũy giá trị nộ (không giới hạn và tối thiếu là 0, mỗi khi bị tấn công nhận được 40% giá trị nộ dựa trên lượng HP đã mất và nó tăng lên 60% khi đỡ đòn hoặc chống cự), khi tích trữ đạt ngưỡng HP sẽ nhận “Cuồng nộ”. Nếu nhận sát thương chí tử, nếu bản thân có “Cuồng nộ” sẽ tiêu hao lượng nộ bằng giới hạn HP hồi 65% HP tối đa và 600 nộ (mỗi lần kích hoạt sẽ khiến lần tiêu hao tích trữ thêm <số lần kích hoạt *25%HP tối đa> vào lần tiếp theo, không giới hạn số lần kích hoạt miễn đáp ứng đủ điều kiện). Nếu nộ không đủ sẽ kích hoạt “Ám nộ” hồi phục toàn bộ HP và nộ, giải hiệu ứng xấu (hóa đá, bại huyết) có thể kích hoạt 2 lần, 1 lần nếu 1vs1.

Tấn công đơn mục tiêu, hấp thụ 25% HP và 200 nộ của mục tiêu, nếu nộ bản thân thấp hơn mục tiêu hấp thụ thêm 200 nộ.  Nếu có “Chiến trường phẫn nộ” tích trữ lượng nộ và phản công vào lần tiếp theo sử dụng tuyệt kỹ, lượng nộ được hồi đều cho toàn bộ võ sĩ hàng sau chưa đầy nộ (tối đa 400 nộ). Nếu bản thân có “Cuồng nộ” gây thêm sát thương bằng 10% lượng nộ của mục tiêu, nếu không tăng 50% giá trị nộ của sát thương kỹ năng. Kích hoạt sàn đấu “Chiến trường phẫn nộ” tăng 35% tỷ lệ kháng chí mạng và kháng khống chế toàn đội (có cộng dồn với các hiệu ứng tương tự), mỗi khi bắt đầu lượt hồi 200 nộ cho võ sĩ chưa đầy nộ (2 lượt). Trong sàn bản thân nhận 25% kháng sát thương tuyệt kỹ và đỡ đòn, miễn nhiễm với giảm nộ và được nhận 1 lớp miễn bại huyết (1 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, lan 40% sát thương. Chắc chắn độc chiêu. Tăng 30% tấn công và thủ, 40% sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương tuyệt kỹ. Tăng <40% + chênh lệch tỷ lệ của tránh sát thương và tỷ lệ đỡ đòn thêm 30%> tỷ lệ đỡ đòn. Lần đầu tiên tuyệt kỹ sẽ nhận giá trị nộ tích trữ bằng với %HP cao nhất. Gây xuyên giáp cho mục tiêu chính (giảm 30% tỷ lệ kháng sát thương và 40% thủ, 2 lượt). Gây hiệu ứng “Hoảng sợ” cho mục tiêu chính (giảm 45% sức tấn công và tỷ lệ chí mạng). Gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa. Sát thương thêm 20%/15%/10% giá trị nộ sẽ được thêm vào đòn đánh tùy theo hệ võ sĩ “Vệ”,”Đả”,”Kĩ”. Nếu đòn tấn công không phải là phản công và có “Cuồng nộ” các hiệu ứng sau sẽ nhận được:
<1> Tăng 60% tỷ lệ miễn khống, giảm 50% toàn bộ sát thương khi nhận sát thương kéo dài (1 lượt, không thể giải).
<2> Đến lượt địch, chuyển đổi “Thủ thế” khi bị tấn công 1~3 lần (theo số lượng kẻ địch có mặt) hủy bỏ tư thế và phản công bằng đòn “Galaxy Phantom” (không thể phản công nếu bị câm lặng).
Galaxy Phantom: Tấn công hàng 2 mục tiêu, 1 kẻ ngẫu nhiên sẽ là mục tiêu chính (ưu tiên hàng sau), bỏ qua đỡ đòn và kháng sát thương, 40% kháng sát thương và kháng sát thương tuyệt kỹ, gây thêm sát thương bằng 25% giá trị nộ  và hồi 45% HP tối đa (hồi phục không bị tác động bởi giảm hồi phục) + lượng HP tương đương với sát thương của kỹ năng, giữ lại các hiệu ứng ban đầu trừ sát thương và lan.
..

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 358

Comments

No Comments

Leave a Reply