Duyên
Purple Nakoruru, Nakoruru, Maki, Chizuru +25% ATK
Purple Nakoruru, Ukyo, Haohmaru +25% ATK
Purple Nakoruru, Leona XIII, Athena XIII, Kula +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ chí mạng cho bản thân (15% ở lv 1). Lượt đầu tiên khi ra trận sẽ có 20% kháng sát thương tuyệt kỹ, đồng thời kích hoạt hiệu quả “La Sát” (mỗi lượt tăng 10% công và thủ, cộng dồn tối đa 3 lần). Khi phe ta hoặc địch có người bị hạ gục, hiệu quả “La Sát” sẽ đạt đến mốc tối đa. Khi “La Sát” đạt mốc tối đa, trong 1 lượt, tăng 15% tỷ lệ chí mạng và 30% sát thương chí mạng. Khi phe ta lần đầu có người bị hạ gục, sẽ hồi 300 nộ cho bản thân, trong 1 lượt, bỏ qua mọi hiệu ứng giảm nộ đến từ phe địch, đồng thời lĩnh hội vĩnh viễn 15% công của đồng đội bị hạ gục lần đầu, tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu.
Tăng tỷ lệ chí mạng cho bản thân (15% ở lv 1). Lượt đầu tiên khi ra trận sẽ có 25% kháng sát thương tuyệt kỹ, đồng thời kích hoạt hiệu quả “La Sát” (mỗi lượt tăng 12% công và thủ, cộng dồn tối đa 3 lần). Khi phe ta hoặc địch có người bị hạ gục, hiệu quả “La Sát” sẽ đạt đến mốc tối đa. Khi “La Sát” đạt mốc tối đa, trong 1 lượt, tăng 15% tỷ lệ chí mạng và 40% sát thương chí mạng (mỗi lần phe ta có người bị hạ gục, sẽ lĩnh hội lại hiệu quả này, không tính viện trợ tham chiến hoặc sau khi hồi sinh). Khi phe ta lần đầu có người bị hạ gục, sẽ hồi 300 nộ cho bản thân, trong 1 lượt, bỏ qua mọi hiệu ứng giảm nộ đến từ phe địch, đồng thời lĩnh hội vĩnh viễn 25% công của đồng đội bị hạ gục lần đầu, tăng 25% tỷ lệ tung độc chiêu.

Tấn công một hàng ngang, giải trạng hiệu ứng xấu cho bản thân. Gây hiệu ứng “Phá thủ” lên mục tiêu giảm 25% thủ ( 2 lượt). Nếu mục tiêu chính bị trúng chí mạng, sẽ gây thêm 30% sát thương (sát thương thêm này không gây hồi nộ). Nếu mục tiêu địch đang bị đánh dấu “Hoảng sợ”, sẽ giảm 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).
Tấn công một hàng ngang, giải trạng thái xấu cho bản thân và một đồng đội ngẫu nhiên, . Gây hiệu ứng “Phá thủ” lên mục tiêu giảm 30% thủ ( 2 lượt), không thể hóa giải. Nếu mục tiêu chính bị trúng chí mạng, sẽ gây thêm 40% sát thương (sát thương thêm này không gây hồi nộ). Nếu mục tiêu địch đang bị đánh dấu “Hoảng sợ”, sẽ giảm 20% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt).

Nếu trong sân không có địch bị đánh dấu “Hoảng sợ”, sẽ tung tuyệt kỹ “Thiểm nha”, tấn công một hàng ngang. Trong 2 lượt, tăng 15% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, giảm 100 nộ của mục tiêu địch. Đánh dấu “Hoảng sợ” lên mục tiêu địch, nếu Nakoruru La Sát tấn công kẻ có dấu “Hoảng sợ” thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ gây chí mạng, và dấu này cũng sẽ biến mất. Nếu phe địch đang có kẻ bị đánh dấu “Hoảng sợ”, tuyệt kỹ sẽ chuyển thành “Thiên không nha” tấn công một mục tiêu, tấn công ngẫu nhiên vào kẻ đang bị đánh dấu “Hoảng sợ”. “Thiên không nha” sẽ có hiệu ứng giống tuyệt kỹ “Thiểm nha” (ngoại trừ hiệu ứng giảm nộ địch), đồng thời hồi cho bản thân lượng HP bằng 30% sát thương gây lên địch. Nếu dùng tuyệt kỹ “Thiên không nha” hạ gục địch, sẽ hồi 200 nộ cho bản thân và lãnh hội 1 lần kháng sát thương chí tử (không cộng dồn).
Nếu trong sân không có địch bị đánh dấu “Hoảng sợ”, sẽ tung tuyệt kỹ “Thiểm nha”, tấn công một hàng ngang. Trong 2 lượt, tăng 20% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, giảm 150 nộ của mục tiêu địch. Đánh dấu “Hoảng sợ” lên mục tiêu địch, nếu Nakoruru La Sát tấn công kẻ có dấu “Hoảng sợ” thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ gây chí mạng, và dấu này cũng sẽ biến mất (lượt đánh này không gây hồi nộ). Nếu phe địch đang có kẻ bị đánh dấu “Hoảng sợ”, tuyệt kỹ sẽ chuyển thành “Thiên không nha” tấn công một mục tiêu, tấn công ngẫu nhiên vào kẻ đang bị đánh dấu “Hoảng sợ”. “Thiên không nha” sẽ có hiệu ứng giống tuyệt kỹ “Thiểm nha” (ngoại trừ hiệu ứng giảm nộ địch), đồng thời hồi cho bản thân lượng HP bằng 50% sát thương gây lên địch. Nếu dùng tuyệt kỹ “Thiên không nha” hạ gục địch, sẽ hồi 300 nộ cho bản thân và lãnh hội 1 lần kháng sát thương chí tử (không cộng dồn).
Nếu trong sân không có địch bị đánh dấu “Hoảng sợ”, sẽ tung tuyệt kỹ “Thiểm nha”, tấn công một hàng ngang. Trong 2 lượt, tăng 30% sát thương và kháng sát thương cho bản thân, giảm 200 nộ của mục tiêu địch. Đánh dấu “Hoảng sợ” lên mục tiêu địch, nếu Nakoruru La Sát tấn công kẻ có dấu “Hoảng sợ” thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ gây chí mạng, và dấu này cũng sẽ biến mất (sát thương này không gây hồi nộ). Cũng trong lượt này, địch không thể hồi nộ, vào đầu lượt kế tiếp, bản thân sẽ hồi 1000 nộ. Nếu phe địch đang có kẻ bị đánh dấu “Hoảng sợ”, tuyệt kỹ sẽ chuyển thành “SMAX. Thiên Nha” tấn công một mục tiêu, tấn công ngẫu nhiên vào kẻ đang bị đánh dấu “Hoảng sợ”. “SMAX Thiên Nha” sẽ có hiệu ứng giống tuyệt kỹ “Thiểm nha” (ngoại trừ hiệu ứng giảm nộ địch), đồng thời hồi cho bản thân lượng HP bằng 100% sát thương gây lên địch và 200 nộ. Nếu dùng tuyệt kỹ “SMAX Thiên Nha” hạ gục địch, sẽ hồi 400 nộ cho bản thân và có 1 lần kháng sát thương chí tử (không cộng dồn).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1783

Comments

No Comments

Leave a Reply