Duyên

Oswald, Ash +25% ATK

Oswald, Iori, K’ +25% HP

Oswald, Tung Fu Rue, Chin +25% HP

Duyên ngầm

Lin, Robert, Chin

Kỹ năng

Tăng KST bản thân. Tăng 20% HP bản thân. Lượt đầu tiên tăng 25% KST tuyệt kỹ. Vào đầu mỗi lượt, rút 1 lá bài và giữ nó trong 2 lượt, chắc chắn sẽ không rút trùng lá bài đã có. Tùy vào lá bài rút được mà nhận thêm các hiệu ứng. Lá bích: Hồi 150 nộ vào đầu lượt đấu, nếu bị giảm nộ đến từ độc chiêu của kẻ địch, lập tức hồi lại 200 nộ. Lá cơ: Hồi 13% HP vào đầu lượt đấu, tăng 54% kháng chí mạng. Lá rô: Chắc chắn độc chiêu, tăng 20% CHST bản thân. Lá tép: Giải toàn bộ hiệu ứng xấu vào đầu lượt đấu.
Tăng KST bản thân. Tăng 25% HP bản thân. Lượt đầu tiên tăng 25% KST tuyệt kỹ. Vào đầu mỗi lượt, rút 1 lá bài và giữ nó trong 3 lượt, chắc chắn sẽ không rút trùng lá bài đã có, có tỷ lệ rút được lá Joker, giữ trong 1 lượt. Tùy vào lá bài rút được mà nhận thêm các hiệu ứng. Lá bích: Hồi 150 nộ vào đầu lượt đấu, nếu bị giảm nộ đến từ độc chiêu của kẻ địch, lập tức hồi lại 200 nộ. Lá cơ: Hồi 13% HP vào đầu lượt đấu, tăng 54% kháng chí mạng. Lá rô: Chắc chắn độc chiêu, tăng 20% CHST bản thân. Lá tép: Giải toàn bộ hiệu ứng xấu vào đầu lượt đấu. Lá joker: Tăng 20% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Tăng thời gian giữ bài của các lá bài khác thêm 1 lượt. Khi đang giữ lá joker mà nhận ST chí tử, ngay lập tức rời khỏi sàn đấu và quay trở lại vào lượt sau, chuyển tất cả lượng nộ đang có thành HP, tối đa 35% HP. Khi trở lại, có ngay lá Cơ và lá Bích, không giải các hiệu ứng khống chế.

Tấn công đơn mục tiêu, 40% ST lan (không gây hồi nộ cho bất kỳ mục tiêu nào). Tùy vào lá bài đang giữ mà nhận thêm các hiệu ứng tương ứng. Lá bích: Hồi 100 nộ bản thân và 1 đồng minh ngẫu nhiên. Lá cơ: Hồi 10% HP bản thân và một đồng minh ngẫu nhiên. Lá rô: Tăng 60% ST, gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 8% HP mỗi lượt, không gây hồi nộ, 2 lượt). Lá tép: Độc chiêu có 50% tỷ lệ choáng mục tiêu chính và 25% choáng các mục tiêu xung quanh.
Tấn công đơn mục tiêu, 40% ST lan (không gây hồi nộ cho bất kỳ mục tiêu nào). Tùy vào lá bài đang giữ mà nhận thêm các hiệu ứng tương ứng. Lá bích: Hồi 120 nộ bản thân và 1 đồng minh ngẫu nhiên. Lá cơ: Hồi 12% HP bản thân và một đồng minh ngẫu nhiên. Lá rô: Tăng 70% ST, gây hiệu ứng “Chảy máu” (giảm 8% HP mỗi lượt, không gây hồi nộ, 2 lượt). Lá tép: Độc chiêu có 60% tỷ lệ choáng mục tiêu chính và 30% choáng các mục tiêu xung quanh. Lá joker: ST lan tăng 50%.

Tấn công đơn mục tiêu. Tăng cho 20% ATK, DEF bản thân. Nhận hiệu ứng “Thần bài”, mỗi đòn tấn công gây thêm ST bằng 13% HP bản thân (2 lượt). Tùy vào lá bài đang giữ mà nhận thêm các hiệu ứng tương ứng. Lá bích: Hút 200 nộ mục tiêu. Lá cơ: Hút 15% HP mục tiêu. Lá rô: ST của hiệu ứng “Thần bài” tăng 50%. Lá tép: Giải toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và xóa hiệu ứng khống chế cho một đồng minh ngẫu nhiên.
Tấn công đơn mục tiêu. Tăng cho 30% ATK, DEF bản thân. Rút thêm 1 lá bài. Nhận hiệu ứng “Thần bài”, mỗi đòn tấn công gây thêm ST bằng 13% HP bản thân (2 lượt). Tùy vào lá bài đang giữ mà nhận thêm các hiệu ứng tương ứng. Lá bích: Hút 200 nộ mục tiêu. Lá cơ: Hút 15% HP mục tiêu. Lá rô: ST của hiệu ứng “Thần bài” tăng 50%. Lá tép: Giải toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và xóa hiệu ứng khống chế cho một đồng minh ngẫu nhiên.
Tấn công đơn mục tiêu. Tăng cho 35% ATK, DEF bản thân. Rút thêm 1 lá bài,nếu bản thân đang giữ đủ 4 lá bài, chắc chắn sẽ rút thêm lá joker, không kéo dài thêm thời gian các lá bài đang có. Nhận hiệu ứng “Thần bài”, mỗi đòn tấn công gây thêm ST bằng 13% HP bản thân (xuyên miễn khống, 2 lượt). Tùy vào lá bài đang giữ mà nhận thêm các hiệu ứng tương ứng. Lá bích: Hút 200 nộ mục tiêu. Lá cơ: Hút 15% HP mục tiêu. Lá rô: ST của hiệu ứng “Thần bài” tăng 50%. Lá tép: Giải toàn bộ hiệu ứng có lợi của mục tiêu và xóa hiệu ứng khống chế cho một đồng minh ngẫu nhiên. Lá joker: Biến chiêu, tấn công kẻ địch thấp máu nhất, chắc chắn chí mạng.

Kích hoạt: Có võ sĩ sử dụng tuyệt kỹ ở lượt chẵn.
Trắng : Tăng tỷ lệ sát thương thêm 20% và tấn công thêm 20%, tấn công một mục tiêu duy nhất để gây sát thương và có được hiệu ứng “thẻ tâm linh”: gây thêm sát thương cho mục tiêu bằng 10% HP tối đa , bạn có thể tham gia trận chiến sau khi có thẻ chiến đấu.
Lục : Rút một ngẫu nhiên 1 lá bài (không được giữ lại) và có được hiệu ứng được chỉ định theo thẻ đã rút:
Cơ: gây sát thương thêm bằng 10% hp tối đa.
Rô: sát thương “thẻ tâm linh” tăng lên 60%
Chuồn: Giảm 300 nộ của mục tiêu ;
Bích: Giải trạng thái xấu của một đồng đội (bao gồm cả hóa đá). Mở ô skill 1
Lam : Hiệu ứng “Bài tâm linh” gây thêm 50% sát thương lan cho kẻ địch xung quanh mục tiêu, giảm 28% tỉ lệ đỡ đòn của mục tiêu trong hai vòng, vị trí kỹ năng số 2 được mở ra, số lần sử dụng +1.
Tím : số bài mỗi lượt được rút tăng lên 2. Mở ô skill 3
Cam : Giảm tỷ lệ tấn công chí mạng 24% của mục tiêu trong hai vòng, nếu hai lá bài được rút là Lá Cơ và Lá Chuồn, hiệu ứng Thần Bài” sẽ được kích hoạt: Lá Rô và Lá Bích sẽ được rút lập tức, bạn có thể chơi trong vòng đầu tiên sau khi bạn có thẻ.
Đỏ : Sát thương kỹ năng tăng 30%, chuyển đổi kỹ năng thành “Joker”, tấn công mục tiêu với tỷ lệ %HP thấp nhất và chắc chắn đòn chí mạng . âng cấp hiệu ứng bài :
Cơ: Gây thêm sát thương bằng 10% máu tối đa của mục tiêu và khôi phục lại 15%HP tối đa cho võ sĩ ít máu nhất
Rô: sát thương “Thẻ tâm linh” tăng 60%, gây “Chảy máu” (7% máu mất mỗi vòng, sát thương không phục hồi nộ, kéo dài trong hai vòng)
Chuồn: Giảm 300 nộ của mục tiêu và khôi phục 300 nộ cho một đồng đội ngẫu nhiên
Bích: Xóa trạng thái xấu của một đồng đội ngẫu nhiên (bao gồm cả hóa đá), có xác suất 60% làm choáng mục tiêu, số lần sử dụng +1

 

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3489

Comments

No Comments

Leave a Reply