Duyên

Orochi, Rugal, Goenitz +25% ATK

Orochi, Kyo, Iori, Chizuru +25% HP

Orochi, Orochi Chris, Orochi Shermie, Orochi Yashiro +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ khống chế của võ sĩ Kỹ phe ta.
Tăng tỷ lệ khống chế của võ sĩ Kỹ phe ta. Tăng 20% kháng khống chế cho võ sĩ thuộc “Bát xà”. Nếu phe ta có từ 3 võ sĩ thuộc “Bát xà” trở lên, tăng 10% ST tuyệt kỹ bản thân, 2 lượt.

Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng. Tăng 60% ST lên võ sĩ Vệ.
Tấn công đơn mục tiêu, 20% tỷ lệ choáng. Tăng 60% ST lên võ sĩ Vệ. Tăng 50% ST nếu phe địch chỉ còn 1 võ sĩ.

Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ giảm 300 nộ, 15% tỷ lệ choáng.
Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ giảm 300 nộ, 15% tỷ lệ choáng. Có 30% tỷ lệ hồi sinh sau khi bị hạ gục.
Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ giảm 300 nộ, 15% tỷ lệ choáng. 40% tỷ lệ hồi sinh sau khi bị hạ gục, sau khi hồi sinh nhận lại số nộ trước khi chết..Nếu phe địch chỉ còn một mục tiêu, biến chiêu, gây 1 lượng ST lớn, giảm 500 nộ của mục tiêu, có 35% tỷ lệ choáng.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1662

Comments

No Comments

Leave a Reply