Duyên
Orochi Chris 2002UM, Orochi Shermie 2002UM, Orochi Yashiro 2002UM, Goenit 2002UM +25% ATK
Orochi Chris 2002UM, Chris, Orochi Chris +25% ATK
Orochi Chris  2002UM, Bao, Kula +25% ATK

Duyên Ngầm

Kỹ năng

Sát thương từ mọi kĩ năng của bản thân bỏ qua miễn khống. Hiệu quả thiêu hồn bản thân gây ra bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải (điều này được ghi trong Nội tại 1 – Cường hóa Công HP của Chris Ngọn Lửa Định Mệnh). Tăng bản thân 40% sát thương tuyệt kĩ, công, tỉ lệ chí mạng và 15% lực CHST. Tăng 20% sát thương thiêu đốt cho tất cả võ sĩ thuộc trường phái sử dụng lửa phe ta. Mọi đòn tấn công của bản thân đều gây hiệu quả thiêu hồn lên mục tiêu chính (2 lượt, gây sát thương bằng 120% công bản thân, thiêu đốt không gây hồi nộ, giảm 200 nộ). Sau khi bản thân ra trận hoặc sau mỗi lần tung tuyệt kĩ, nhận Khiên thiêu hồn (1 lượt, sát thương nhận vào không vượt quá 30% HP tối đa. Sau 1~3 đòn đánh, khiên sẽ vỡ <số lượng người phe địch càng nhiều, đòn đánh hứng chịu càng nhiều>). Khi vỡ khiên, hóa giải toàn bộ trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, hồi 45% HP đã mất (không ảnh hưởng bởi tăng giảm tỉ lệ chữa trị) và tăng bản thân 30% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn sau những lần vỡ khiên kế tiếp). Có khả năng hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ sau khi hồi sinh. Sau khi hồi sinh, trong 2 lượt mọi đòn tấn công bản thân bỏ qua phản đòn, nhận thêm 10%~40% cường hóa sát thương và kháng sát thương (thời điểm hồi sinh càng muộn, chỉ số nhận được càng cao, vào lượt 5 chỉ số nhận thêm sẽ đạt tối đa). [Hào quang suy yếu]: Khi ra trận sẽ giảm công (20% ở lv1, vĩnh viễn) và 10% kháng sát thương toàn bộ phe địch (3 lượt). Hiệu quả có áp dụng lên những võ sĩ hồi sinh và viện trợ tham chiến, không cộng dồn với các Kĩ năng suy yếu khác.
Tăng bản thân 50% sát thương tuyệt kĩ, công, tỉ lệ chí mạng và 15% lực CHST. Tăng 30% sát thương thiêu đốt cho tất cả võ sĩ thuộc trường phái sử dụng lửa phe ta. Mọi đòn tấn công của bản thân đều gây hiệu quả thiêu hồn lên mục tiêu chính (2 lượt, gây sát thương bằng 120% công bản thân, thiêu đốt không gây hồi nộ, giảm 200 nộ). Mỗi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi thiêu hồn giúp tăng 4% tấn công và phòng thủ cho bản thân. Bất cứ khi nào nhận sát thương và nộ của bản thân bị giảm, ngay lập tức khôi phục 100 nộ (mỗi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi thiêu hồn sẽ khôi phục thêm 50 nộ). Sau khi bản thân ra trận hoặc sau mỗi lần tung tuyệt kĩ, nhận Khiên thiêu hồn (1 lượt, sát thương nhận vào không vượt quá 22% HP tối đa. Sau 1~4 đòn đánh, khiên sẽ vỡ <số lượng người phe địch càng nhiều, đòn đánh hứng chịu càng nhiều>). Khi vỡ khiên, hóa giải toàn bộ trạng thái xấu và hóa đá của bản thân, hồi 65% HP đã mất (không ảnh hưởng bởi tăng giảm tỉ lệ chữa trị) và tăng bản thân 40% kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (có thể cộng dồn sau những lần vỡ khiên kế tiếp). Có khả năng hồi sinh 1 lần sau khi bị hạ gục, hồi đầy HP và nộ sau khi hồi sinh. Sau khi hồi sinh, trong 2 lượt mọi đòn tấn công bản thân bỏ qua phản đòn, nhận thêm 20%~50% cường hóa sát thương và kháng sát thương (thời điểm hồi sinh càng muộn, chỉ số nhận được càng cao, vào lượt 5 chỉ số nhận thêm sẽ đạt tối đa). [Hào quang suy yếu]: Khi ra trận sẽ giảm công (20% ở lv1, vĩnh viễn) và 10% kháng sát thương toàn bộ phe địch (3 lượt). Hiệu quả có áp dụng lên những võ sĩ hồi sinh và viện trợ tham chiến, không cộng dồn với các Kĩ năng suy yếu khác.

Tấn công một hàng ngang, tăng bản thân 30% tỉ lệ chặn chí mạng, 40% xác suất câm lặng mục tiêu chính trong 2 lượt. Hồi HP cho bản thân bằng 200% chỉ số công và 200 nộ. Nếu đang có Khiên thiêu hồn sẽ hồi gấp đôi HP và nộ, tăng thêm bản thân 50% tỉ lệ miễn khống (2 lượt). Nếu mục tiêu đã bị thiêu hồn trước khi bị tấn công sẽ tăng thêm 1 tầng thiêu hồn. Giảm 30% kháng sát thương thiêu đốt của mục tiêu.
Tấn công một hàng ngang, tăng bản thân 40% tỉ lệ chặn chí mạng, 60% xác suất câm lặng mục tiêu chính trong 2 lượt. Hồi HP cho bản thân bằng 300% chỉ số công và 250 nộ. Nếu đang có Khiên thiêu hồn sẽ hồi gấp đôi HP và nộ, tăng thêm bản thân 70% tỉ lệ miễn khống (2 lượt). Nếu mục tiêu đã bị thiêu hồn trước khi bị tấn công sẽ tăng thêm 1 tầng thiêu hồn. Giảm 40% kháng sát thương thiêu đốt của mục tiêu. Tăng thêm cho bản thân 25% tỉ lệ độc chiêu và 15% hút máu (cộng dồn tối đa 3 lần).

Tấn công hàng ngang mục tiêu, tăng bản thân 20% cường hóa sát thương, kháng sát thương và lực chí mạng, tuyệt kĩ đầu tiên sau khi hồi sinh và ra trận chắc chắn chí mạng. Gây thêm sát thương bằng 100% công bản thân lên các mục tiêu, 20%~40% sát thương thêm cho mục tiêu chính (HP mục tiêu càng cao, sát thương thêm càng cao). Mục tiêu chính nhận Bại huyết bằng 30% sát thương. Trong 1 lượt, nếu bản thân bị thiêu hồn sẽ nuốt chửng thiêu hồn, hồi 15% HP tối đa và 100 nộ.
Tấn công hàng ngang mục tiêu, tăng bản thân 30% cường hóa sát thương, kháng sát thương và lực chí mạng, tuyệt kĩ đầu tiên sau khi hồi sinh và ra trận chắc chắn chí mạng. Kĩ năng này bỏ qua đỡ đòn và chống cự. Gây thêm sát thương bằng 150% công bản thân lên các mục tiêu, 30%~60% sát thương thêm cho mục tiêu chính (HP mục tiêu càng cao, sát thương thêm càng cao). Mục tiêu chính nhận Bại huyết bằng 40% sát thương. Giải trạng thái xấu và hóa đá cho 1 đồng minh (ưu tiên người đang bị khống chế). Trong 1 lượt, nếu bản thân bị thiêu hồn sẽ nuốt chửng thiêu hồn, hồi 20% HP tối đa và 150 nộ. Chuyển sàn đấu thành “Luyện ngục thiêu hồn”, bản thân nhận hiệu quả “Trái tim thiêu hồn” (2 lượt, nếu sàn đấu là “Luyện ngục thiêu hồn”, mỗi lần kẻ địch tung tuyệt kĩ (ngoại trừ phản công) sẽ giảm 20% tốc độ hồi nộ trong 1 lượt, có thể cộng dồn). Hiệu quả của “Trái tim thiêu hồn” bỏ qua miễn khống, không thể hóa giải.
update.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6519

Comments

No Comments

Leave a Reply