Duyên:

Original Saiki, Saiki, Mukai, Magaki +25% ATK

Original Saiki, Ash Crimson, Iori, Kyo +25 HP

Original Saiki, Mizuchi, Flame Kyo, Instinct Iori +25% ATK

Duyên ngầm:

Kỹ năng:

Nếu có hơn 1 người trên sân, hồi 10% HP tối đa bản thân cho đồng minh có HP thấp nhất và 100 nộ cho 1 đồng minh chưa đầy nộ. Lượt đầu miễn nhiễm mọi trạng thái bất lợi, chắc chắn tung độc chiêu, đồng thời vẫn có thể thi triển đỡ đòn / kháng cự khi bị đánh chí mạng. Mỗi khi đồng minh tung tuyệt kĩ, bản thân hồi 100 nộ (tối đa 2 lần mỗi lượt). Sau khi Biến thân, Tất cả sát thương từ độc chiêu và hiệu ứng Minh Viêm đều bỏ qua trạng thái miễn nhiễm. Mỗi khi tử trận, bản thân rơi vào trang thái “Biến hình”: Không thể hành động, không bị chọn làm mục tiêu tấn công, mỗi hành động của đồng minh sẽ hồi cho bản thân 5% HP tối đa, khi HP bản thân vượt mức 50%, kết thúc quá trình “Biến hình”, hoàn thành Chuyển sinh. Sau mỗi lần Chuyển sinh, bản thân bị giảm 100% hiệu quả hồi phục (có thể cộng dồn, với mỗi đồng minh trên sân hậu Chuyển sinh, bản thân được giảm 10% con số trên). Nếu hiệu quả hồi phục bị giảm đến mức tối đa, bản thân không thể chuyển sinh. Nếu là trận solo 1v1, bản thân vẫn sẽ Chuyển sinh nhưng chỉ 1 lần. Vào đầu trận, bản thân nhận hiệu quả từ hệ của các đồng đội, cộng dồn tối đa 3 lần. Đả: Tăng 14% KST tuyệt kĩ. Kĩ: Tăng 10% tốc độ hồi nộ và 100 nộ khởi điểm. Vệ: Tăng 10% cường hóa sát thương. Nội tại hạt nhân: Tăng cường hóa sát thương và kháng sát thương bản thân, toàn đồng minh nhận 40% hiệu quả. Nếu có ít nhất 3 võ sĩ phe ta vào đầu trận, tăng 30% kháng sát thương tuyệt kĩ, kháng sát thương độc chiêu và 15% kháng sát thương trong 2 lượt.
Khi vào trận, sẽ tăng cho bản thân sát thương (25% ở lv 1) và kháng sát thương (40% ở lv 1), và những đồng đội còn lại sẽ nhận được 40% hiệu quả buff này. Bản thân vô hiệu với choáng, câm lặng, tê liệt, đóng băng, hóa đá (vĩnh viễn), ngoại trừ Siêu Băng của Kula XIV. Khi vào trận, nếu phe ta có từ 2 người trở lên, đầu mỗi lượt sẽ hồi 10% HP tối đa cho 1 đồng đội có HP thấp nhất và 100 nộ cho 1 đồng đội chưa MAX nộ. Lượt đầu tiên khi vào trận, bản thân sẽ bỏ qua mọi hiệu ứng khống chế thông thường kể cả hóa đá, thu nhỏ và hiệu ứng giảm nộ, chắc chắn tung độc chiêu, dù bị đánh chí mạng vẫn có thể đỡ đòn hoặc chống cự. Khi đồng đội tung tuyệt kỹ, bản thân sẽ hồi 100 nộ, mỗi lượt tối đa 2 lần. Mọi đòn đánh và lửa của Saiki Hậu Biến Thân đều bỏ qua miễn khống, lửa không thể hóa giải. Khi bản thân bị hạ gục sẽ bước vào trạng thái “Tái sinh” (bản thân sẽ bất động, giải mọi trạng thái xấu, không nhận bất kỳ sát thương, hiệu ứng nào từ địch), khi đồng đội hành động, sẽ giúp bản thân hồi 10% HP, hồi trên 50% HP sẽ thoát khỏi trạng thái “Tái sinh” và giúp Saiki Hậu Biến Thân hồi sinh. Sau khi hồi sinh, sẽ bị giảm 90% tỷ lệ chữa trị (tuy nhiên, khi vào trận, cứ mỗi một đồng đội phe ta tính cả bản thân, sẽ giúp Saiki Hậu Biến Thân tăng lại 10% tỷ lệ chữa trị bị giảm này), hiệu quả này có thể cộng dồn. Khi “Tái sinh”, nếu tỷ lệ chữa trị giảm xuống 0%, sẽ không thể “Tái sinh” được nữa. Mỗi lần “Tái sinh” hoặc hồi sinh sẽ tăng công bằng 20% chỉ số thủ cho bản thân (có thể cộng dồn). Nếu là 1vs1 thì không thể “Tái sinh”, có 1 lần hồi sinh với 50% HP và MAX nộ. Nội tại hạt nhân: khi vào trận, tùy vào hệ của các đồng đội, sẽ buff thêm hiệu quả sau cho bản thân (không tính hệ của bản thân, cộng dồn tối đa 3 lần); Đả: tăng 20% tỷ lệ kháng chí mạng, 10% kháng sát thương; Vệ: tăng 10% sát thương, 20% xác suất tung độc chiêu; Kĩ: số người x 10% tốc độ hồi nộ, 100 nộ lượt 1, 10% sát thương tuyệt kỹ. Nội tại hạt nhân cao cấp: Khi ra trận, nếu phe ta có từ 3 người trở lên, sẽ tăng cho phe ta 40% kháng sát thương tuyệt kỹ và kháng sát thương độc chiêu, 15% kháng sát thương, tỷ lệ chí mạng và kháng chí mạng trong 3 lượt, những võ sĩ sau khi hồi sinh hoặc viện trợ tham chiến vẫn nhận được buff này (ưu tiên nội tại hạt nhân cao cấp, những nội tại hạt nhân khác sẽ trở nên vô hiệu).

Tấn công đơn mục tiêu, với 40% tỉ lệ gây choáng mục tiêu trong 1 lượt. Bản thân tăng 50% thủ và 30% kháng sát thương tuyệt kĩ (không thể giải trừ). Khi bị tấn công, có 40% xác suất giảm 50% sát thương phải chịu. Trong 2 lượt kế tiếp, mỗi khi bản thân đỡ đòn / kháng cự, sẽ hồi thêm 80 nộ. Gây hiệu ứng Minh Viêm lên mục tiêu (gây sát thương thiêu đốt, không hồi nộ, giảm 15% công thủ mục tiêu trong 2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu ,xác suất 60% làm choáng mục tiêu trong 1 vòng, tăng 20% ​​lực sát thương, 50% phòng thủ, 40% khả năng kháng sát thương tuyệt kĩ và độc chiêu (không thể bị xóa , duy trì 1 lượt ). Khi bản thân bị tấn công, có 60% giảm 50% sát thương phải chịu. Trong vòng hai vòng, mỗi khi bản thân kháng cự hoặc đỡ đòn sẽ hồi thêm 100 nộ. Thêm hiệu ứng [Minh Viêm] (gây sát thương thiêu đốt, không hồi nộ) giảm 15% sát thương và kháng sát thương trong 2 vòng). Hiệu ứng bổ sung nhận được dựa trên loại hồn lực của võ sĩ trên chiến trường (hiệu ứng tương tự không thể bị chồng chất,ưu tiên nội tại cao hơn). Rùa: Trong vòng hai vòng, khi HP giảm xuống dưới 50%, lập tức phục hồi 15% giá trị HP tối đa (biến mất sau khi nó có hiệu lực một lần).(Được cộng dồn). Rắn: Hút 6% máu tối đa của mục tiêu. Hổ: 25% xác suất để làm câm lặng mục tiêu trong 2 vòng. Gấu: Giảm 200 nộ của mục tiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, bản thân tăng 30% công, cường hóa sát thương và kháng sát thương. Kháng bại huyết trong 2 lượt kế. Xóa hiệu ứng xấu của 1 đồng minh phe ta (bao gồm hóa đá, ưu tiên đồng minh đang bị khống chế). Tăng 10% hiệu quả chữa trị hậu Chuyển sinh (có thể cộng dồn, tối đa 1 lần mỗi lượt). Gây hiệu ứng Minh Viêm lên 1 mục tiêu ngẫu nhiên phe địch, ưu tiên kẻ địch chưa bị dính Minh Viêm. Với mỗi mục tiêu bên phe địch bị dính Minh Viêm, bản thân tăng thêm 5% cường hóa sát thương và ST tuyệt kĩ. Tuyệt kĩ gây thêm sát thương bằng 6% HP tối đa của mục tiêu. Bản thân hồi HP bằng 60% ST lần tuyệt kĩ này gây ra. Mỗi khi bị chí mạng, bản thân vẫn có thể đỡ đòn / kháng cự trong 2 lượt.
Chưa text.
Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên (ưu tiên địch chưa bị có “Minh Viêm”, chọn 1 làm mục tiêu chính). Tăng 35% công, sát thương và kháng sát thương cho bản thân trong 2 lượt. Nếu bản thân đứng hàng trước, sẽ tăng thêm tối đa 35% sát thương (sát thương này sẽ không thể cao hơn kháng sát thương của bản thân). Tăng 12% tỷ lệ chữa trị của hiệu ứng “Hậu chuyển sinh” . Gây thiêu đốt lên các mục tiêu địch (duy trì vĩnh viễn, không thể hóa giải, thiêu đốt không gây hồi nộ, mỗi lượt bị mất 8% HP, HP bị mất này bỏ qua miễn khống, trong 2 lượt giảm 15% sát thương và kháng sát thương). Mỗi một địch bị thiêu đốt sẽ giúp bản thân tăng 5% sát thương, sát thương tuyệt kỹ, 15% tỷ lệ chí mạng (1 lượt) và gây thêm sát thương bằng 6% HP tối đa x số người bị thiêu đốt lên mục tiêu chính (bỏ qua miễn khống). Buff khả năng kháng bại huyết cho bản thân (chỉ có thể kích hoạt 1 lần sau mỗi lần tung tuyệt kỹ, không thể cộng dồn, duy trì 2 lượt). Giải trạng thái khống chế (kể cả hóa đá) cho một đồng đội phe ta, ưu tiên người đang bị khống chế. Hồi HP cho bản thân bằng 30~60% sát thương gây ra (lượng HP hồi này có thể cộng dồn vượt cả mốc HP tối đa, sau khi bị mất lượng HP cộng dồn này thì mới có thể cộng dồn tiếp, ko bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị, trong lúc đang còn HP cộng dồn sẽ bỏ qua hiệu ứng giảm nộ). Hút 200 nộ của mục tiêu chính, hồi 100 nộ cho 2 đồng minh ngẫu nhiên chưa đầy nộ (ưu tiên hàng sau). Trong 2 lượt, buff cho phe ta khả năng dù bị đánh chí mạng vẫn có thể đỡ đòn hoặc chống cự, không thể xóa.

 

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6839

Comments (1)

  • Văn Sĩ
    24/06/2021 at 2:59 Chiều Reply
    Dòm 3 cái duyên ngầm mệt thật :))

Leave a Reply