Duyên

Nightmare Geese, Omega Rugal, Krauser +25% HP

Nightmare Geese, Terry 2003, New Mr.Karate +25% ATK

Nightmare Geese, Billy, Mr.Big +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng kháng chí mạng bản thân. Bắt đầu trận đấu, nhận 1 tầng “Năng lượng báo thù” (Tăng 12% KST, mỗi lượt tăng thêm 6% KST mỗi lượt, tối đa 24%. Kích thước cơ thể tăng 15% mỗi lượt, tối đa 30%). Mỗi khi Nightmare Geese hạ gục 1 mục tiêu, hồi 15% HP, giải hiệu ứng bất lợi, miễn nhiễm khống chế  (1 lượt). Nhận tối đa hiệu ứng của “Năng lượng báo thù” khi hạ gục mục tiêu đầu tiên. Mỗi lượt gây hiệu ứng “Ác mộng” lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên (luôn bị chí mạng khi nhận ST đầu tiên, giảm 40% ST tuyệt kỹ), trong võ đài 1vs1 không có tác dụng. Bản thân miễn nhiễm “Ác mộng”.
Tăng kháng chí mạng bản thân. Bắt đầu trận đấu, nhận 1 tầng “Năng lượng báo thù” (Tăng 12% KST, mỗi lượt tăng thêm 6% KST mỗi lượt, tối đa 30%. Kích thước cơ thể tăng 15% mỗi lượt, tối đa 30%). Mỗi khi Nightmare Geese hạ gục 1 mục tiêu, hồi 15% HP, giải hiệu ứng bất lợi, miễn nhiễm khống chế  (1 lượt). Nhận tối đa hiệu ứng của “Năng lượng báo thù” khi hạ gục mục tiêu đầu tiên. Mỗi lượt gây hiệu ứng “Ác mộng” lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên (luôn bị chí mạng khi nhận ST đầu tiên, giảm 40% ST tuyệt kỹ), trong võ đài 1vs1 không có tác dụng. Bản thân miễn nhiễm “Ác mộng”. Nếu Geese nhận ST vượt quá 30% HP, lập tức nhận một tầng “Năng lượng báo thù”, lượt tiếp theo sẽ ưu tiên kẻ đã gây ra ST đó để gây hiệu ứng “Ác Mộng”. Nếu một mục tiêu bị kết liễu khi đang dính hiệu ứng “Ác Mộng”, Geese nhận tối đa “Năng lượng báo thù”.

Tấn công hàng 2 người, 40% tỷ lệ gây tê liệt mục tiêu đứng trước. Mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Ác Mộng” nhận thêm 40% ST kể cả không trực tiếp trúng chiêu. Tăng 50% hút máu bản thân. Khi đạt tối đa “Năng lượng báo thù”, chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận. Hạ gục mục tiêu bằng tuyệt kỹ sẽ đạt tối đa “Năng lượng báo thù”.
Tấn công hàng 2 người, 40% tỷ lệ gây tê liệt cả 2 mục tiêu, nếu mục tiêu đang chịu “Ác mọng” thì tỷ lệ tê liệt tăng lên 60%. Mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Ác Mộng” nhận thêm 40% ST kể cả không trực tiếp trúng chiêu, mục tiêu đang bị đánh dấu phục thù nhận thêm 20% ST kể cả không trực tiếp trúng chiêu. Tăng 50% hút máu bản thân. Khi đạt 2 tầng “Năng lượng báo thù” chắc chắn tung độc chiêu. Khi đạt tối đa “Năng lượng báo thù”, chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận. Hạ gục mục tiêu bằng tuyệt kỹ sẽ đạt tối đa “Năng lượng báo thù”.

Tấn công mục tiêu có lượng HP thấp nhất phe địch, hút 15% ATK, DEF và 200 nộ của mục tiêu, gây 30% ST lan, ST lan ko gây hồi nộ. Nếu mục tiêu chính không bị hạ gục, gây hiệu ứng “Ác mộng” lên mục tiêu đó.
Tấn công mục tiêu có lượng HP thấp nhất phe địch, hút 25% ATK, DEF và 300 nộ của mục tiêu, gây 30% ST lan, ST lan ko gây hồi nộ. Nếu mục tiêu chính không bị hạ gục, gây hiệu ứng “Ác mộng” lên mục tiêu đó.
Biến chiêu, tấn công mục tiêu có lượng HP thấp nhất phe địch, tăng 20% tỷ lệ chí mạng bản thân, hút 25% ATK, DEF và 300 nộ của mục tiêu, gây 35% ST lan, ST lan ko gây hồi nộ, võ sĩ bị dính “Ác mộng” mà đứng cạnh mục tiêu đang bị tấn công thì khi nhận ST lan sẽ bị chí mạng. Nếu mục tiêu chính không bị hạ gục, gây hiệu ứng “Ác mộng” lên mục tiêu đó.

Trắng: Tăng bản thân 20% sát thương và công. Tấn công mục tiêu thấp nhất. Có thể xuất chiến ở lượt thứ 3.
Lục: FF lòn éo ghi text.
Lam: Các mục tiêu xung quanh nhận 35% sát thương (đòn tấn công không gây hồi nộ). Mở khóa ô sách số 2, +1 lần kích hoạt.
Tím: Mục tiêu dính hiệu ứng “Ác mộng” (sát thương gây ra giảm 50%, nhận sát thương chí mạng khi bị tấn công, kéo dài 1 lượt). Mở khóa ô sách số 3.
Cam: Tăng bản thân 20% tỷ lệ chí mạng và đòn tấn công đầu tiên gây chí mạng. Có thể xuất chiến ở lượt thứ nhất.
Đỏ: Tăng 40% sát thương kỹ năng. Chuyển dạng smax, và tăng bản thân 20% lực chí mạng, ngẫu nhiên 1 võ sĩ hàng sau nhận buff (2 lượt). Nếu kết liễu mục tiêu, võ sĩ hồi lại 15% HP tối đa và xóa hiệu ứng xấu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2577

Comments

No Comments

Leave a Reply