Thức tỉnh nguyên tố:

 • Có 4 loại nguyên tố bao gồm Thủy-Hỏa-Thổ-Phong.

 • Mỗi võ sĩ đều có bảng nguyên tố, có thể đổi hệ nguyên tố chính tùy ý.

 • Bảng nguyên tố được chia thành 4 mảng nguyên tố nhỏ và 1 bảng nguyên tố trung tâm.

 • Mỗi mảng nguyên tố đều có 1 nhân nguyên tố Phong-Thổ-Thủy-Hỏa. Nhân nguyên tố không thể thay đổi hay nâng cấp.

 • Mỗi mảng nguyên tố khi có 4 loại nguyên tố sẽ kích hoạt chỉ số % ẩn.

 • Bảng nguyên tố trung tâm nhận liên kết với 4 mảng nguyên tố. Cứ 2 nguyên tố trùng nhau trong bảng nguyên tố trung tâm, thì võ sĩ sẽ nhận được thuộc tính của nguyên tố đó. Nâng cấp bảng nguyên tố trung tâm sẽ tăng % chỉ số ẩn.

 • Có thể nâng cấp đá nguyên tố bằng Tử tinh thạch.

 • Có thể nâng lv bảng nguyên tố trung tâm bằng Tinh thể bảy màu.

 • Đá nguyên tố có 3 loại: Đỏ (Ngũ giác), Cam (Tứ giác), Tím (Tam Giác), Lam (Gạch ngang).

Hình ảnh minh họa:

Bảng sắp xếp nguyên tố:

 

Thánh khí

 

 • Thánh khi gồm 3 loại: Kiếm Kusanagi, Ngọc Yasakani, Kính Yata.

 • Mở tính năng được chọn 1 trong 3 thánh khí, 2 thánh khí còn lại sẽ phải kiếm 100 mảnh để ghép.

 • Mỗi thánh khí đều có kỹ năng hỗ trợ và tấn công.

Kỹ năng thánh khí:

: Tấn công hàng ngang mục tiêu, giảm 15% kháng sát thương (2 lượt).
: Tấn công đơn mục tiêu, có 30% tỷ lệ đóng băng (1 lượt). Nếu mục tiêu không bị đóng băng hoặc đã bị đóng băng, tăng thêm 30% sát thương.
: Tăng tỷ lệ kháng chí mạng và đỡ đòn cho các đồng minh.
: Vào đầu mỗi lượt, hổi HP cho võ sĩ chưa đầy máu (kích hoạt tối đa 4 lần trong 1 trận).
: Tấn công toàn địch, có 50% tỷ lệ thiêu đốt (1 lượt)
: Tấn công hàng ngang, giảm 15% tỷ lệ hồi phục (1 lượt)
: Tăng tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn của đồng mình phe ta
: Bắt đầu từ lượt 2, vào đầu mỗi lượt nếu phe ta, hồi nộ cho 1 võ sĩ chưa đầy nộ (kích hoạt tối đa 4 lần trong 1 trận).
: Tấn công đơn mục tiêu, hồi HP cho toàn đồng mình bằng 15% sát thương gây ra
: Tấn công hàng dọc, tăng 15% tỷ lệ sát thương phe ta (2 lượt, không thể hóa giải)
:Vào đầu mỗi lượt, hổi HP cho võ sĩ chưa đầy máu (kích hoạt tối đa 4 lần trong 1 trận)
: Tăng tỷ lệ chí mạng và xuyên đỡ đòn của đồng minh phe ta.

 

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1855

Comments

No Comments

Leave a Reply