Duyên

New Mr.Karate, Robert 2002 UM, Tengu +25% HP

New Mr.Karate, Kyo NESTS, Crazy Iori, Kasumi +25% ATK

New Mr.Karate, Takuma, Ryo +25% HP

Duyên ngầm

Robert 2002 UM, Kyo, Terry

Kỹ năng

Tăng phản đòn cho hàng trước phe ta. Nếu hàng trước chỉ còn một võ sĩ, tăng 20% phản đòn. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có Robert 2002 UM, hồi 12% HP tối đa của bản thân mỗi lượt. Khi Robert 2002 UM bị hạ gục, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân, kế thừa 100% nộ của Robert 2002 UM, tăng 50% ST của bản thân. Nếu trong đội hình có Robert 2002 UM, Terry 2003, không có Krizalid, hồn lực bản thân sẽ chuyển thành hồn hổ.
Bắt đầu trận đấu, tăng 100 nộ. Tăng phản đòn cho hàng trước phe ta. Nếu hàng trước chỉ còn một võ sĩ, tăng 20% phản đòn. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có Robert 2002 UM, hồi 12% HP tối đa của bản thân mỗi lượt (hồi 6% mỗi lượt nếu không có Robert 2002 UM). Khi Robert 2002 UM bị hạ gục, giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi bản thân, hồi 15% HP tối đa bản thân, kế thừa 100% nộ của Robert 2002 UM, tăng 50% ST của bản thân. Nếu trong đội hình có Robert 2002 UM, Terry 2003, không có Krizalid, hồn lực bản thân sẽ chuyển thành hồn hổ.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% ATK, 25% tỷ lệ choáng. Nếu kẻ nào đã từng trúng độc chiêu của Robert 2002 UM trong 2 lượt trước đó, ưu tiên bị độc chiêu của New Mr.Karate tấn công, chắc chắn choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 20% ATK và kháng chí mạng, 25% tỷ lệ choáng. Nếu kẻ nào đã từng trúng độc chiêu của Robert 2002 UM trong 2 lượt trước đó, ưu tiên bị độc chiêu của New Mr.Karate tấn công, chắc chắn choáng. Tăng 15% ATK bản thân nếu gây choáng thành công.

Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, giảm 15% ST, giảm 200 nộ. Tăng 20% KST bản thân. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có Robert 2002 UM, cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ, tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, tăng 20% KST và 10% ST bản thân, giảm 15% ST, 7.5% KST, 200 nộ của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi của Robert 2002 UM. Bản thân chắc chắn độc chiêu ở lượt kế.
Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, giảm 20% ST, giảm 300 nộ. Tăng 30% KST bản thân. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có Robert 2002 UM, cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ, tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, tăng 30% KST và 15% ST bản thân, giảm 20% ST, 10% KST, 300 nộ của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi của Robert 2002 UM. Bản thân chắc chắn độc chiêu ở lượt kế.
Tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, giải hiệu ứng bất lợi của bản thân, giảm 20% ST, giảm 300 nộ. Tăng 30% KST bản thân. Nếu trong đội hình hoặc viện trợ có Robert 2002 UM, cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ, tấn công mục tiêu có ATK cao nhất, tăng 30% KST và 15% ST bản thân, giảm 20% ST, 10% KST, 300 nộ của mục tiêu. Giải toàn bộ hiệu ứng bất lợi của Robert 2002 UM. Bản thân chắc chắn độc chiêu ở lượt kế.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2000

Comments

No Comments

Leave a Reply