Duyên

Nameless, Kula, K’ +25% ATK

Nameless, Kyo NESTS, Orochi Chris +25% ATK

Nameless, Iori, Terry +25% ATK

Duyên ngầm

K’, Angel, Chris Hỏa

Kỹ năng

Nhận hiệu ứng “Bất khuất”, HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 80%. Có 80% tỷ lệ giảm 30% ST nhận vào. HP càng thấp, giảm ST càng cao, tối đa giảm 80% ST nhận vào. Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội hình có ít nhất 4 võ sĩ hồn rùa, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác).
Nhận hiệu ứng “Bất khuất”, HP càng thấp, ST càng cao, tối đa 85%. Có 80% tỷ lệ giảm 35% ST nhận vào. HP càng thấp, giảm ST càng cao, tối đa giảm 80% ST nhận vào. Nội tại hạt nhân: Nếu trong đội hình có ít nhất 4 võ sĩ hồn rùa, tăng 40% kháng chí mạng toàn đội (2 lượt, không cộng dồn với các nội tại hạt nhân khác). 2 lượt đầu, đồng minh tấn công có khả năng gây hiệu ứng “Phân hạch”. Kể từ lượt thứ 3, toàn đội nhận hiệu ứng “Bất khuất” (lượng ST tăng thêm tối đa 30%).

Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Phân hạch” (giảm 8% HP tối đa mỗi lượt, tồn tại đến khi trận đấu kết thúc, có cộng dồn, không gây hồi nộ). Tăng 40% xuyên đỡ đòn bản thân, hấp thụ 1 hiệu ứng lửa (thiêu đốt, thiêu hồn, lửa xanh ,..) trên một đồng minh bất kỳ, chuyển thành 10% HP cho bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, gây hiệu ứng “Phân hạch” (giảm 8% HP tối đa mỗi lượt, tồn tại đến khi trận đấu kết thúc, có cộng dồn, không gây hồi nộ). Tăng 50% xuyên đỡ đòn bản thân, hấp thụ 1 hiệu ứng lửa (thiêu đốt, thiêu hồn, lửa xanh ,..) trên một đồng minh bất kỳ, chuyển thành 12% HP và 200 nộ cho bản thân.

Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Phân hạch”, tăng 25% ST lên các mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Phân hạch” hoặc “Chảy máu” trước đó. Nếu phe địch có nhiều hơn 1 võ sĩ, võ sĩ hàng trước nếu không thể đỡ đòn hoặc chống cự, sẽ bị đẩy ra khỏi sàn đấu cho tới lượt sau. Hiệu ứng không có tác dụng với các mục tiêu đang bị hóa đá hoặc đóng băng. Tăng 15% lực đỡ đòn cho hàng trước phe ta.
Tấn công hàng 2 người, gây hiệu ứng “Phân hạch”, tăng 35% ST lên các mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Phân hạch” hoặc “Chảy máu” trước đó. Nếu phe địch có nhiều hơn 1 võ sĩ, võ sĩ hàng trước nếu không thể đỡ đòn hoặc chống cự, sẽ bị đẩy ra khỏi sàn đấu cho tới lượt sau. Hiệu ứng không có tác dụng với các mục tiêu đang bị hóa đá hoặc đóng băng. Tăng 25% lực đỡ đòn cho hàng trước phe ta.
2 lượt đầu, tấn công hàng 2 người, bỏ qua đỡ đòn, chống cự, gây hiệu ứng “Phân hạch”, tăng 40% ST lên các mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Phân hạch” hoặc “Chảy máu” trước đó. Kể từ lượt thứ 3, biến chiêu, tấn công võ sĩ có chỉ số ATK cao nhất hàng trên, bỏ qua đỡ đòn, chống cự, gây hiệu ứng “Phân hạch”, Tăng 40% ST lên mục tiêu đang chịu hiệu ứng “Phân hạch” hoặc “Chảy máu” trước đó. Nếu phe địch có nhiều hơn 1 võ sĩ, võ sĩ hàng trước nếu không thể đỡ đòn hoặc chống cự, sẽ bị đẩy ra khỏi sàn đấu cho tới lượt sau. Hiệu ứng không có tác dụng với các mục tiêu đang bị hóa đá hoặc đóng băng. Tăng 25% lực đỡ đòn cho hàng trước phe ta. Nếu trước lượt 3, bản thân đã từng sử dụng tuyệt kỹ, thì đến lượt thứ 3 sẽ được hồi đầy nộ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2610

Comments

No Comments

Leave a Reply