Duyên

Nakoruru, Haohmaru, Ukyo +20% ATK

Nakoruru, Athena, Kula, Angel +20% ATK

Nakoruru, Chizuru, Athena 2002 UM +20% HP

Duyên ngầm

Ukyo, Leona, Iori

Kỹ năng

Tăng ATK võ sĩ nữ phe ta. Sau khi bị hạ gục, giảm 25% KST và 30% tốc độ hồi nộ của hàng trước phe địch.
Tăng ATK võ sĩ nữ phe ta. Sau khi bị hạ gục, giảm 30% KST và 40% tốc độ hồi nộ của hàng trước phe địch. Lượt 1 chắc chắn tung độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu, 40% tỷ lệ choáng (90% tỷ lệ choáng nếu mục tiêu đã trúng tuyệt kỹ của Nakoruru trước đó).

Tấn công hàng 2 người, tăng ST dựa theo chỉ số DEF của mục tiêu. Giảm 20% KST và tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu đứng trước.
Tấn công hàng 2 người, tăng ST dựa theo chỉ số DEF của mục tiêu. Giảm 35% KST và tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu đứng trước.
Tấn công hàng 2 người, tăng ST dựa theo chỉ số DEF của mục tiêu. Giảm 35% KST và tỷ lệ đỡ đòn của mục tiêu đứng trước. Tăng 10% KST cho hàng sau phe ta.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 771

Comments

No Comments

Leave a Reply