Duyên

Mukai, Magaki, Saiki +25% ATK

Mukai, Yashiro Thổ, Daimon +25% ATK

Mukai, Zero, Brian, Joe, Chang +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Sau khi bị hạ gục, chuyển sinh thành tượng đá và hồi sinh ở lượt kế tiếp. Sau khi hồi sinh nhận 100% HP và 200% nộ của tượng đá. Trước khi hóa thành tượng đá, tăng 20% tỷ lệ khống chế bản thân. Khi là tượng đá, tăng 40% DEF và KST, hút nộ của kẻ nào tấn công bản thân. Sau khi hồi sinh, tăng 30% ATK và hút máu bản thân. Bản thân miễn nhiễm “Hóa đá”.
Sau khi bị hạ gục, chuyển sinh thành tượng đá và hồi sinh ở lượt kế tiếp. Sau khi hồi sinh nhận 100% HP và 200% nộ của tượng đá. Trước khi hóa thành tượng đá, tăng 20% tỷ lệ khống chế bản thân. Khi là tượng đá, tăng 45% DEF và KST, hút nộ của kẻ nào tấn công bản thân. Sau khi hồi sinh, tăng 35% ATK và hút máu bản thân. Bản thân miễn nhiễm “Hóa đá”. Chia 1 phần hiệu ứng có lợi của bản thân cho đồng minh xung quanh.

Tấn công đơn mục tiêu, giảm 50% DEF, 35% tỷ lệ choáng mục tiêu. Nếu mục tiêu đang bị “Hóa đá” hoặc từng bị “Hóa đá”, tăng thêm 40% ST. Sau khi hồi sinh chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận.
Tấn công đơn mục tiêu, giảm 50% DEF, 45% tỷ lệ choáng mục tiêu, tăng ST bằng 15% HP đã mất của bản thân. Nếu mục tiêu đang bị “Hóa đá” hoặc từng bị “Hóa đá”, tăng thêm 60% ST. Sau khi hồi sinh chắc chắn tung độc chiêu cho đến hết trận.

Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ “Hóa đá” 2 mục tiêu ngẫu nhiên (không thể đỡ đòn, chống cự, không thể hồi nộ, giảm 15% KST). Phe địch còn càng nhiều võ sĩ, tỷ lệ hóa đá càng cao (tối đa 50%). Phe địch còn càng ít võ sĩ, ST càng cao. Sau khi hồi sinh, tăng 40% ST tuyệt kỹ lên những địch đã và đang bị “Hóa đá”.
Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ “Hóa đá” 3 mục tiêu ngẫu nhiên (không thể đỡ đòn, chống cự, không thể hồi nộ, giảm 15% KST). Phe địch còn càng nhiều võ sĩ, tỷ lệ hóa đá càng cao (tối đa 50%). Phe địch còn càng ít võ sĩ, ST càng cao. Sau khi hồi sinh, tăng 50% ST tuyệt kỹ lên những địch đã và đang bị “Hóa đá”.
Tấn công toàn bộ địch, 30% tỷ lệ “Hóa đá” 3 mục tiêu ngẫu nhiên (không thể đỡ đòn, chống cự, không thể hồi nộ, giảm 15% KST). Phe địch còn càng nhiều võ sĩ, tỷ lệ hóa đá càng cao (tối đa 50%). Phe địch còn càng ít võ sĩ, ST càng cao. Sau khi hồi sinh, biến chiêu, tấn công toàn bộ địch. bỏ qua đỡ đòn, chống cự, tăng 60% ST tuyệt kỹ lên những địch đã và đang bị “Hóa đá”. Sau khi Mukai chết hẳn, Tăng 15% KST cho 1 đồng minh ngẫu nhiên, đồng minh này miễn nhiễm “Hóa đá”. Giảm 300 nộ của 1 kẻ địch ngẫu nhiên.

Kích hoạt: Có võ sĩ hồn hổ sử dụng tuyệt kỹ ở lượt 2 .
Trắng: Kích hoạt viện trợ.
Lục: Tăng bản thân vĩnh viễn 20% sát thương, 25% kháng sát thương và 10% tỷ lệ đỡ đòn khi xuất chiến. Mở khóa ô sách số 1.
Lam: Tăng bản thân 25% tỷ lệ khống chế, 30% tỷ lệ chí mạng và miễn hóa đá cho người kích hoạt trong 2 lượt. Mở khóa ô sách số 2.
Tím: Càng nhiều địch tỷ lệ hóa đá càng cao (Max 50%), địch càng ít sát thương càng cao, sát thương gây ra không lên nộ. Mở ô sách số 3.
Cam: Mục tiêu hóa đá tăng lên 3 mục tiêu. Tăng 40% kháng chí mạng cho người kích hoạt trong 2 lượt. Có thế xuất chiến trong vòng đầu tiên.
Đỏ: Tăng sát thương kỹ năng lên 30%. Sử dụng Smax, đòn tấn công không thể đỡ đòn, gây thêm 60% cho các mục tiêu đang bị hóa đá. Tăng toàn đội 20% miễn hiệu ứng trong 2 lượt. Giảm 25% sát thương tuyệt kỹ của kẻ được giải hóa đá. Tăng 50% kháng sát thương cho đồng minh thấp máu nhất. Thêm hiệu ứng “Thạch nhân” cho người kích hoạt viện trợ đầu tiên, khi người kích hoạt chết có 50% tỷ lệ hóa đá ngẫu nhiên một kẻ địch không phải kẻ vừa giết người kích hoạt, nếu kẻ địch miễn nhiễm với hóa đá thì hiệu ứng này chuyển thành choáng. Tỷ lệ hóa đá sẽ tăng lên 100% khi trong team có mặt Saiki hoặc Magaki.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2198

Comments

No Comments

Leave a Reply