Duyên

Krauser, Geese, Mr. Big +20% ATK

Mr. Big, Choi, Clark +20% ATK

Mr. Big, Ash, Yashiro Thổ +20% ATK

Duyên ngầm

Clark, Choi, Maxima

Kỹ năng

Tăng công bản thân. Tăng 20% tỷ lệ tê liệt cho các đồng minh sử dụng điện (Benimaru, Benimaru 2003 Shermie Lôi, Crazy Iori…). Tấn công vào mục tiêu đang bị tê liệt sẽ hồi cho các đồng minh này 100 nộ.
Tăng công bản thân. Tăng 20% tỷ lệ tê liệt cho các đồng minh sử dụng điện (Benimaru, Benimaru 2003, Shermie Lôi, Crazy Iori…). Tấn công vào mục tiêu đang bị tê liệt sẽ hồi cho các đồng minh này 100 nộ. Nếu có cả Geese và Krauser trong đội hình, lượt đầu tiên cả 3 chắc chắn tung độc chiêu.

Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lệ tê liệt. Nếu có Benimaru hoặc Shermie Lôi trong trận đấu (kể cả phe địch), tăng 10% lực chí mạng và xuyên đỡ đòn của bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lệ tê liệt. Nếu có Benimaru, Benimaru 2003, Crazy Iori hoặc Shermie Lôi trong trận đấu (kể cả phe địch), tăng 10% lực chí mạng và xuyên đỡ đòn của bản thân và các võ sĩ đó.

Tấn công đơn mục tiêu, 30% tỷ lệ tê liệt. Giảm 30% kháng chí mạng và đỡ đòn của mục tiêu. Gây 50% ST lên võ sĩ đứng sau mục tiêu chính.
Tấn công đơn mục tiêu, 40% tỷ lệ tê liệt. Giảm 40% kháng chí mạng và đỡ đòn của mục tiêu. Gây 50% ST lên võ sĩ đứng sau mục tiêu chính.
Tấn công đơn mục tiêu, 60% tỷ lệ tê liệt. Giảm 40% kháng chí mạng và đỡ đòn của mục tiêu. Gây 50% ST lên võ sĩ đứng sau mục tiêu chính, ST này không gây hồi nộ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1018

Comments

No Comments

Leave a Reply