Duyên

Momoko, Athena 2002 UM, Kensou +20% ATK

Momoko, Orochi Shermie, Mai +20% ATK

Momoko, K’, Bao, Athena +20% ATK

Duyên ngầm

Bao, Chris, Chris Hỏa

Kỹ năng

Tăng công bản thân. Trong đội hình cứ có 1 võ sĩ hồi máu tăng 5% ATK bản thân (Bao, Kensou, Athena, Leona…). Khi có ít nhất 3 võ sĩ hồi máu trong đội hình, tăng 20% khả năng hồi phục toàn đội.
Tăng công bản thân. Trong đội hình cứ có 1 võ sĩ hồi máu tăng 5% ATK bản thân (Bao, Kensou, Athena, Leona…). Khi có ít nhất 3 võ sĩ hồi máu trong đội hình, tăng 30% khả năng hồi phục toàn đội.

Tấn công hàng 2 người, hồi HP bằng 10% ST gây ra cho hàng 3 người bản thân đang đứng.
Tấn công hàng 2 người, hồi HP bằng 15% ST gây ra cho hàng 3 người bản thân đang đứng. Hồi thêm HP bằng 6% ST gây ra cho đồng minh thấp máu nhất.

Tấn công hàng 2 người, hồi HP bản thân nếu HP bản thân dưới 50%. Tăng 25% ST nếu HP bản thân trên 50%.
Tấn công hàng 2 người, hồi HP bản thân nếu HP bản thân dưới 50%. Tăng 40% ST nếu HP bản thân trên 50%.
Tấn công hàng 2 người, hồi HP bản thân nếu HP bản thân dưới 50%. Tăng 40% ST bất kể lượng HP bản thân là bao nhiêu.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 984

Comments

No Comments

Leave a Reply