Duyên

Meitenkun, Shun’ei, Tung Furue +25% ATK

Meitenkun, Athena, Kensou, Momoko +25% ATK

Meitenkun, Magaki, Mukai +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng sát thương tuyệt kỹ, 30% KST, kháng chí mạng, 20% khả năng hồi phục bản thân. Mỗi lần tung độc chiêu, bản thân sẽ rơi vào trạng thái “Buồn ngủ” (tăng 30% KST, mỗi lần địch trên sân hành động sẽ hồi 10% lượng HP đã mất cho bản thân), đến lượt hành động của bản thân sẽ tự tỉnh dậy. Trong trạng thái “Buồn ngủ”, nếu bị tấn công 2 lần sẽ tỉnh dậy, hồi 200 nộ, tăng 50% tỷ lệ miễn khống cho bản thân (1 lượt), giải trạng thái xấu cho bản thân kể cả hóa đá. Khi bị hiệu ứng giảm nộ sẽ tự hồi 150 nộ. Lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 60% HP (khi vào trận, phe địch càng nhiều thì sát thương tối đa gánh chịu càng giảm, tối đa 35%). Khi HP bản thân dưới 40%, sẽ hồi 30% HP và 200 nộ (mỗi trận kích hoạt tối đa 4 lần, nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần). Nếu bản thân bị rơi vào trạng thái “Ngủ mê”, sẽ tự hồi 15% HP cho bản thân, tự chuyển sang trạng thái “Buồn ngủ”.
Tăng sát thương tuyệt kỹ, 35% KST, kháng chí mạng, tỷ lệ miễn khống, 20% khả năng hồi phục bản thân. Khi vào trận, sẽ lĩnh hội 10% công của võ sĩ có chỉ số công cao nhất trên sân (duy trì vĩnh viễn). Mỗi lần tung độc chiêu, bản thân sẽ rơi vào trạng thái “Buồn ngủ” (tăng 35% KST, mỗi lần địch trên sân hành động sẽ hồi 10% lượng HP đã mất cho bản thân), đến lượt hành động của bản thân sẽ tự tỉnh dậy. Trong trạng thái “Buồn ngủ”, nếu bị tấn công 2 lần sẽ tỉnh dậy (tùy vào số lượng phe địch, tăng tối đa đến 4 lần, kẻ địch bị đánh tỉnh dậy sẽ được xem là mục tiêu chính trong 1 lượt), hút 250 nộ, tăng 50% tỷ lệ miễn khống cho bản thân (1 lượt), giải trạng thái xấu cho bản thân kể cả hóa đá. Khi bị hiệu ứng giảm nộ sẽ tự hồi 200 nộ. Lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 50% HP (khi vào trận, phe địch càng nhiều thì sát thương tối đa gánh chịu càng giảm, tối đa 25%). Khi HP bản thân dưới 40%, sẽ hồi 30% HP và 250 nộ, trong 1 lượt tăng 20% KST (mỗi trận kích hoạt tối đa 4 lần, nếu là 1vs1 thì chỉ kích hoạt 1 lần). Nếu bản thân bị rơi vào trạng thái “Ngủ mê”, sẽ tự hồi 15% HP cho bản thân, tự chuyển sang trạng thái “Buồn ngủ”.

Tấn công đơn mục tiêu. Tăng 20% sát thương độc chiêu bản thân. Gây thêm sát thương bằng 10% HP của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Hồi HP cho 2 đồng minh có HP thấp nhất lượng HP bằng 70% sát thương gây ra.
Tấn công đơn mục tiêu. Tăng 30% sát thương độc chiêu bản thân. Gây thêm sát thương bằng 10% HP của mục tiêu (bỏ qua miễn khống). Hồi HP cho 2 đồng minh có HP thấp nhất lượng HP bằng 70% sát thương gây ra. Tăng 30% khả năng hồi phục đã bị giảm của phe ta (2 lượt, không thể vô hiệu).

Tấn công hàng 2 người. Tăng 20% công thủ bản thân, 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn bản thân. Nếu bản thân cao hơn 50% HP, tăng thêm 20% sát thưởng. Nếu bản thân thấp hơp 50% HP, hồi 10% HP bản thân. Tăng 30% sát thương lên võ sĩ Vệ. 60% tỷ lệ gây “Ngủ mê” lên mục tiêu hàng trước (1 lượt), khi nhận sát thương quá 20% HP (bỏ qua bại huyết) sẽ tỉnh dậy. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Tấn công hàng 2 người. Tăng 30% công thủ bản thân, 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn bản thân. Nếu bản thân cao hơn 50% HP, tăng thêm 30% sát thương. Nếu bản thân thấp hơp 50% HP, hồi 15% HP bản thân. Tăng 40% sát thương lên võ sĩ Vệ. 80% tỷ lệ gây “Ngủ mê” lên mục tiêu ngẫu nhiên (1 lượt, không thể hóa giải), khi nhận sát thương quá 30% HP (bỏ qua bại huyết) sẽ tỉnh dậy. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.
Tấn công 1 hàng ngang(ưu tiên mục tiêu dính ‘Khí ngủ’). Tăng cho bản thân 35% ATK và DEF, sát thương60% xuyên đỡ đòn , nếu mục tiêu chỉ có 1 người thì thiệt hại tăng thêm 30% , nếu là võ sĩ vệ thì là 40% . Tăng thêm 50% tỉ lệ chí mạng vào mục tiêu đánh thức . Nếu hp dưới 50% , hồi 18% HP. Nếu hp lớn hơn 80% thì sẽ được tích trữ cho lượt sau . Có 90% xác suất gây trạng thái “Ngủ mê” lên 1 mục tiêu (1 lượt, ưu tiên mục tiêu hàng sau, không thể hóa giải), mục tiêu địch khi nhận sát thương quá 60% HP (không tính bại huyết) sẽ tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy sẽ bị giảm 35% tỷ lệ miễn khống và sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt. Lượt này chắc chắn tung độc chiêu.

Kích hoạt: Update
Trắng: Tăng tỷ lệ sát thương 25%, tấn công 25% và 30% sát thương tuyệt kĩ . Tấn công hàng ngang và tăng 30% sát thương tuyệt kĩ của võ sĩ triệu hồi
Lục: Có tỉ lệ 80% khiến địch rơi vào trạng thái “ngủ”. Bản thân sẽ thức dậy sớm khi nhận 30% sát thương từ giới hạn HP của mình. Tăng vĩnh viễn 25% sát thương và kháng sát thương sau khi vào trận. Vị trí kỹ năng số 1 mở.
Lam: Tăng sát thương tuyệt kĩ lên 10%. Tăng thêm 54% kháng sát thương . Mở kỹ năng vị trí 2. Số lần sử dụng +1
Tím: Tăng sát thương tuyệt kĩ lên 10%. Tăng tỷ lệ khống chế và tỷ lệ xuyên giáp của bản thân lên 50%. Vị trí kỹ năng 3 mở.
Cam: Tăng 10% sát thương tuyệt kĩ. Hồi 32% máu tối đa của võ sĩ có tỷ lệ HP thấp nhất.
Đỏ: Sát thương tuyệt kĩ tăng thêm 30%. Chuyển sang SMAX để tấn công kẻ thù. Nếu chỉ có một mục tiêu, sát thương sẽ tăng thêm 25%; ưu tiên địch dính hiệu ứng “Sleep” . Bản thân sẽ thức dậy khi đã nhận đủ 60% giới hạn HP. Tăng 30% tỉ lệ hồi phục cho phe ta. Số lần sử dụng +1

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 4363

Comments

No Comments

Leave a Reply