Hệ: Vệ-Tank
Hồn lực: Gấu thép

Duyên
Mary, Takuma, Maxima XIV +25% ATK
Kula XIV, Maxima XIV, K’ XIV +25% HP
Meitenkun, Kensou XIII, Maxima XIV +25% HP

Duyên Ngầm

Kỹ năng

Tăng kháng sát thương cho bản thân (30% ở lv 1). Tăng 30% kháng chí mạng, tỷ lệ đỡ đòn, xác suất tung độc chiêu cho bản thân. Khi vào trận, nếu chỉ số kháng sát thương của bản thân lớn hơn chỉ số sát thương, sẽ tăng 50% sát thương của chỉ số chênh lệch đó (tăng tối thiểu 20% sát thương). Tăng 20% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (HP càng ít tăng càng nhiều, tăng tối đa đến 60%). Lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 60% HP tối đa (địch càng nhiều thì sát thương tối đa gánh chịu càng ít, giảm tối đa đến 40% HP, nếu HP của bản thân dưới 60% thì sát thương tối đa gánh chịu này sẽ giảm thêm 10% nữa). Nếu HP của bản thân dưới 40%, sẽ ngay lập tức kích hoạt “chữa trị tức thời”, hồi 25% HP (vô hiệu với hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị), mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần. Vào đầu mỗi lượt, nếu HP của bản thân dưới 60% sẽ tự giải trạng thái khống chế, hồi 200 nộ. Khi bị tấn công gây giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 150 nộ.
Tăng kháng sát thương cho bản thân (30% ở lv 1). Tăng 35% kháng chí mạng, 50% tỷ lệ đỡ đòn, xác suất tung độc chiêu cho bản thân. Bản thân vô hiệu với thiêu đốt, độc, chảy máu (không tính “Long thực”-Kensou tiểu long, “Độc tố”-King xiii). Khi vào trận, nếu % kháng sát thương của bản thân lớn hơn chỉ số sát thương, sẽ tăng 60% sát thương của lượng chênh lệch đó (tăng tối thiểu 24% sát thương). Tăng 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (HP càng ít tăng càng nhiều, tối đa đến 70%). Lượng sát thương tối đa mà bản thân gánh chịu mỗi lần bị tấn công sẽ không vượt quá 55% HP tối đa (địch càng nhiều thì sát thương tối đa gánh chịu càng ít, giảm tối đa đến 35% HP, nếu HP của bản thân dưới 70% thì sát thương tối đa gánh chịu này sẽ giảm thêm 10% nữa). Nếu HP của bản thân dưới 40%, sẽ ngay lập tức kích hoạt “chữa trị tức thời”, hồi 65% HP (vô hiệu với hiệu ứng giảm tỷ lệ chữa trị), mỗi trận kích hoạt tối đa 3 lần. Vào đầu mỗi lượt, nếu HP của bản thân dưới 70% sẽ tự giải trạng thái khống chế, hồi 300 nộ. Khi bị tấn công gây giảm nộ sẽ ngay lập tức hồi 250 nộ.

Tấn công một mục tiêu, hồi 5-25% HP ( HP hiện tại càng ít thì hồi càng nhiều). Kích hoạt hiệu ứng “kháng thể bại huyết” (vô hiệu với hiệu ứng “bại huyết”) trong 2 lượt. Trong 2 lượt, khi đồng đội đứng phía sau Maxima XIV bị tấn công, sẽ chia sẻ 35% lượng sát thương gánh chịu của người đó (không tính sát thương từ phản đòn hoặc khi đang có khiên), giảm 70% lượng sát thương chia sẻ, HP của Maxima XIV dưới 35% thì sẽ không kích hoạt. Nếu phía sau Maxima XIV không có ai, sẽ hồi 200 nộ.
Tấn công một mục tiêu, hồi từ 10~30% HP (lượng HP hiện tại càng ít thì hồi càng nhiều, nếu HP dưới 30% sẽ hồi 30%) cho bản thân và đồng đội đứng phía sau Maxima XIV. Kích hoạt hiệu ứng “kháng thể” (vô hiệu “bại huyết”, kích hoạt 1 lần sau khi tung độc chiêu lần này, không thể cộng dồn, duy trì 2 lượt). Trong 2 lượt, khi đồng đội đứng phía sau Maxima XIV bị tấn công, sẽ chia sẻ 40% lượng sát thương gánh chịu của người đó (không tính sát thương từ phản đòn hoặc khi đang có khiên), giảm 90% lượng sát thương chia sẻ, tuy nhiên HP của Maxima XIV dưới 35% thì sẽ không kích hoạt. Nếu phía sau Maxima XIV không có ai, sẽ hồi 250 nộ cho bản thân.

Tấn công một mục tiêu, tăng 20% công, thủ và tốc độ hồi nộ cho bản thân. Hút 30% nộ của mục tiêu (lượng nộ hút không lên chí mạng, bỏ qua đỡ đòn). Gây thêm sát thương bằng lượng nộ hút được x 0.04% HP tối đa. Gây trạng thái “suy yếu” lên mục tiêu, nếu đồng đội đứng phía sau Maxima XIV tấn công kẻ này, sẽ gây thêm 20% sát thương. Nếu phía sau Maxima XIV không có ai, sẽ gây thêm 30% sát thương.
Tấn công một mục tiêu, tăng 30%công, thủ và tốc độ hồi nộ cho bản thân. Hút 40% nộ của mục tiêu (lượng nộ hút không lên chí mạng, bỏ qua đỡ đòn). Gây thêm sát thương bằng 12~20% HP tối đa (lượng nộ hút được càng nhiều thì sát thương thêm càng cao). Đồng thời hồi 100 nộ cho bản thân. Sao chép lượng nộ hiện có của bản thân cho đồng đội đứng phía sau (bỏ qua hiệu ứng giảm tốc độ hồi nộ). Gây trạng thái “suy nhược” lên mục tiêu, nếu đồng đội đứng phía sau Maxima XIV tấn công kẻ này, sẽ gây thêm ??%sát thương, nếu hạ gục được mục tiêu địch sẽ tăng thêm 1 lần của hiệu quả “tu sửa khẩn cấp”, hồi ?? nộ cho Maxima XIV. Nếu phía sau Maxima XIV không có ai, sẽ gây thêm 1 lượng % sát thương.
Tấn công một mục tiêu, bỏ qua đỡ đòn và chống cự (ưu tiên mục tiêu có nộ cao nhất, không ưu tiên mục tiêu đang dính trạng thái “suy yếu”). Tăng 35% công, thủ và tốc độ hồi nộ cho bản thân. Hút 50% nộ của mục tiêu ( nộ hút không chí mạng, bỏ qua đỡ đòn). Gây thêm sát thương bằng 15~25% HP tối đa (nộ hút được càng nhiều thì sát thương thêm càng cao, nếu lượng nộ hút được ít hơn 250 nộ, sẽ hồi 250 nộ). Đồng thời hồi thêm 150 nộ cho bản thân. Tăng nộ cho đồng đội bằng lượng nộ hiện có của bản thân đứng phía sau, nếu dư thì sẽ chuyển phần dư đó cho bản thân (bỏ qua hiệu ứng giảm tốc độ hồi nộ). Nếu đồng đội đứng phía sau Maxima XIV tung tuyệt kỹ hạ gục được địch hoặc lượng nộ đồng đội đó lớn hơn 600 nộ, Maxima XIV sẽ hồi 1000 nộ, tăng thêm 1 lần của hiệu quả “Sửa chữa” (mỗi trận kích hoạt tối đa 1 lần). Gây trạng thái “suy yếu” lên mục tiêu, nếu đồng đội đứng phía sau Maxima XIV tấn công kẻ này bằng tuyệt kỹ hoặc độc chiêu, sẽ gây thêm 35% sát thương. Nếu phía sau Maxima XIV không có ai, sẽ gây thêm 50% sát thương. Toàn bộ sát thương từ tuyệt kỹ của Maxima XIV bỏ qua miễn khống.

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3670

Comments

No Comments

Leave a Reply