Duyên

Mature XIII, Vice XIII, Mizuchi +25% ATK

Mature XIII, Clark XIII, Shion +25% ATK

Mature XIII, Alluring Mai, Shermie Lôi +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Nhận hiệu ứng “Kẻ cám dỗ” (tăng 20% ST, 30% KST, 30% kháng chí mạng bản thân). Có 1 lần kháng ST chí tử. Khi nộ hoặc HP bản thân trên 90%, hiệu quả của “Kẻ cám dỗ” tăng 50%, không thể bị giảm nộ. Đòn đánh thường có 30% tỷ lệ gây hiệu ứng “Cám dỗ” (giảm 20% DEF và tốc độ hồi nộ, không thể hóa giải, những mục tiêu bị “Cám dỗ” khi tấn công sẽ hồi 3% HP và 30 nộ cho Mature XIII, 2 lượt). Khi HP bản thân dưới 50%, nhận 1 lớp “Khiên”(độ bền của “Khiên” bằng chỉ số ATK x 4, bỏ qua phản đòn, bỏ qua ST dư ra khi “Khiên” bị vỡ, kích hoạt 3 lần trong trận). Mỗi lần kích hoạt “Khiên”, tăng 10% tỷ lệ hút máu của bản thân (có cộng dồn, duy trì vĩnh viễn), trong lượt kích hoạt “Khiên” sẽ miễn nhiễm khống chế. Nếu có Vice XIII trong đội hình, kích hoạt hiệu ứng “Tỷ muội song đấu”, chuyển 1 lần kháng ST chí tử thành 1 lần hồi sinh (hồi 10% HP, kế thừa nộ và tất cả hiệu ứng có lợi trước khi bị hạ gục), mỗi lần kích hoạt “Khiên”, đồng thời kích hoạt hoặc làm mới “Khiên” cho cả Vice XIII (độ bền của “Khiên” trên Vice XIII bằng 150% chỉ số ATK của Mature XIII).
Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn các nội tại giảm công khác). Nhận hiệu ứng “Kẻ cám dỗ” (tăng 26% sát thương, 26% kháng sát thương, 30% kháng chí mạng bản thân). Có 1 lần kháng ST chí tử. Khi nộ hoặc HP bản thân trên 80%, hiệu quả của “Kẻ cám dỗ” tăng 50%, không thể bị giảm nộ. Đòn đánh thường có 40% tỷ lệ gây hiệu ứng “Cám dỗ” (giảm 20% DEF và tốc độ hồi nộ, không thể hóa giải, những mục tiêu bị “Cám dỗ” khi tấn công sẽ hồi 4% HP và 40 nộ cho Mature XIII, 2 lượt). Khi HP bản thân dưới 50%, nhận 1 lớp “Khiên”(độ bền của “Khiên” bằng chỉ số ATK x 6, bỏ qua phản đòn, bỏ qua ST dư ra khi “Khiên” bị vỡ, kích hoạt 3 lần trong trận). Mỗi lần kích hoạt “Khiên”, tăng 15% tỷ lệ hút máu, 5% KST tuyệt kỹ, 5% KST độc chiêu của bản thân (có cộng dồn, duy trì vĩnh viễn), trong lượt kích hoạt “Khiên” sẽ miễn nhiễm khống chế. Nếu có Vice XIII trong đội hình, kích hoạt hiệu ứng “Tỷ muội song đấu”, chuyển 1 lần kháng ST chí tử thành 1 lần hồi sinh (hồi 10% HP, kế thừa nộ và tất cả hiệu ứng có lợi trước khi bị hạ gục), mỗi lần kích hoạt “Khiên”, đồng thời kích hoạt hoặc làm mới “Khiên” cho cả Vice XIII (độ bền của “Khiên” trên Vice XIII bằng 150% chỉ số ATK của Mature XIII).

Tấn công hàng 3 người, 50% tỷ lệ “Cám dỗ” mục tiêu chính và 25% tỷ lệ “Cám dỗ” các mục tiêu còn lại. Cứ mỗi kẻ địch bị “Cám dỗ”, tăng 10% KST độc chiêu bản thân. Tăng 10% KST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 3 lần, làm mới sau khi sử dụng tuyệt kỹ).
Tấn công hàng 3 người, 100% tỷ lệ “Cám dỗ” mục tiêu chính và 30% tỷ lệ “Cám dỗ” các mục tiêu còn lại. Cứ mỗi kẻ địch bị “Cám dỗ”, tăng 10% ST độc chiêu bản thân, giảm 150 nộ của mục tiêu chính, hồi nộ cho bản thân bằng 100% số nộ giảm được của mục tiêu chính. Tăng 20% KST tuyệt kỹ (cộng dồn tối đa 2 lần, làm mới sau khi sử dụng tuyệt kỹ).

Tấn công hàng 2 người, tăng 20% ATK, DEF, lực chí mạng bản thân. Gây hiệu ứng “Cám dỗ” lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên mà bản thân đã từng tấn công, đồng thời xóa hiệu ứng có lợi của hắn. Bản thân nhận hiệu ứng “Sinh sự” (Tăng 20% ST lên mục tiêu trên 60% HP). Tăng 10% tỷ lệ tung độc chiêu (cộng dồn tối đa 3 lần, duy trì vĩnh viễn). Tăng thêm 10% ST lên mục tiêu đang bị “Cám dỗ”.
Tấn công hàng 2 người, tăng 30% ATK, DEF, lực chí mạng bản thân. Gây hiệu ứng “Cám dỗ” lên 1 kẻ địch ngẫu nhiên mà bản thân đã từng tấn công, đồng thời xóa hiệu ứng có lợi của hắn. Bản thân nhận hiệu ứng “Sinh sự” (Tăng 30% ST lên mục tiêu trên 60% HP). Tăng 15% tỷ lệ tung độc chiêu (cộng dồn tối đa 2 lần, duy trì vĩnh viễn). Tăng thêm 10% ST lên mục tiêu đang bị “Cám dỗ”. Tất cả hiệu ứng đến từ tuyệt kỹ của Mature XIII không thể bị giải trừ. Nếu phe địch có kẻ dưới 60% HP, biến chiêu, tấn công mục tiêu thấp máu nhất (mục tiêu này sẽ được tính là đang bị “Cám dỗ”), tăng thêm ST bằng 25% HP đã mất của mục tiêu (bỏ qua miễn khống), những hiệu quả khác không thay đổi so với tuyệt kỹ cũ.
Tấn công toàn bộ địch, địch càng ít, ST càng cao, tối đa 100%, tăng 35% ATK, DEF, lực chí mạng bản thân. Gây hiệu ứng “Cám dỗ” lên mục tiêu thấp máu nhất chưa bị “Cám dỗ” phe địch, đồng thời xóa hiệu ứng có lợi của hắn. Bản thân nhận hiệu ứng “Sinh sự” (Tăng 40% ST lên mục tiêu trên 60% HP). Tăng 20% tỷ lệ tung độc chiêu (cộng dồn tối đa 2 lần, duy trì vĩnh viễn). Tăng thêm 10% ST lên mục tiêu đang bị “Cám dỗ”. Tất cả hiệu ứng đến từ tuyệt kỹ của Mature XIII không thể bị giải trừ. Đối với kẻ địch thấp máu nhất, Tăng thêm ST bằng 25% HP đã mất của mục tiêu và 25% tổng ST (không tính ST dư ra), ST này bỏ qua miễn khống.

Kích hoạt: Từ vòng thứ hai, nếu có “Nụ cười thần chết-Vice XIII” ở phía bạn hoặc trong đội hình hỗ trợ, nó sẽ được kích hoạt hợp nhất skill viện trợ hoặc sau khi có võ sĩ nộ.
Trắng: Tăng 25% sát thương, 25% tấn công và 30% sát thương tuyệt kĩ. Tấn công cơ thể đơn lẻ kẻ thù và tăng 30% tấn công tối đa bạn có thể tham gia trận chiến từ vòng thứ ba sau khi có thẻ chiến đấu.
Lục: Thêm vào mục tiêu hiệu ứng “Mê hoặc” (giảm 15% tốc độ hồi nộ và 15% thủ, 2 hiệp, bỏ qua miễn khống chế, không thể bị xóa). Sau khi vào trận, tỷ lệ sát thương tăng 25% và tỷ lệ kháng sát thương là 25%, vị trí kỹ năng được mở.
Lam: Tăng 10% sát thương kỹ năng. Chuyển thành tấn công kẻ địch có %HP thấp nhất , và gây thên sát thương bằng 25% HP đã mất của mục tiêu (bỏ qua miễn khống chế): Vị trí kỹ năng 2 mở, số lần sử dụng +1.
Tím: Tăng sát thương kỹ năng lên 10%. Đánh vào mục tiêu đối phương , cường hóa “Mê hoặc” ( giảm tốc độ hồi nộ 20% và giảm 20% thủ, 3 hiệp , không thể giải ). Mở vị trí kỹ năng 3.
Cam: Tăng 10% sát thương ,tăng 30% tỷ lệ chí mạng và thêm 15% tấn công. Bạn có thể tham gia trận chiến từ vòng đầu tiên sau khi có thẻ.
Đỏ: Tăng sát thương của kỹ năng lên 30%. Chuyển thành SMAX “Thức tỉnh dòng máu-Tuyệt Vọng” tấn công tất cả kẻ địch. Số mục tiêu càng ít, sát thương càng cao, tăng tối đa 100%. Tổng sát thương tăng lên của kỹ năng này dồn vào kẻ địch có %HP thấp nhất . Sát thương thêm 25% (bỏ qua miễn nhiễm khống chế) và buff cho bản thân hiệu quả “Chí mạng” (thêm 40% sát thương lên mục tiêu có %HP cao hơn 60%). Số lần sử dụng +1

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 6736

Comments (7)

 • Khoa
  04/07/2020 at 10:01 Sáng Reply
  Mature có đc tính là hồn rắn trong st rắn admin
  • Hồn rùa đấy ai ng ta tính là hồn rắn có mà loạn ah
   30/10/2020 at 12:48 Sáng Reply
   haduong@gmail.com
  • Pig Pink
   09/11/2020 at 5:50 Chiều Reply
   nhận thêm ít nộ như flame nhận mỗi hồn lực 1 chút thôi.........
   • GiaLong
    29/08/2021 at 7:46 Sáng Reply
    Con này cho vào siêu nữ đc ko m.n
 • Hải
  02/11/2020 at 7:18 Chiều Reply
  Mới quay 1k1 ra rồi.Hên ghê,sv mới nên vô làm loạn
 • 20/11/2020 at 2:36 Chiều Reply
  Mature lên lục môn có 1hvk dc ko ae. Bỏ qua ttvk luôn. Nông dân nên ae cho ý kiến.
 • HuanRose
  03/01/2021 at 4:25 Chiều Reply
  Ngon tuyệt vời giành cho sáng thế rùa

Leave a Reply