Duyên

Mary, Billy, Yamazaki +20% ATK

Mary, Terry, Chang, Chizuru, Athena +20% HP

Mary, Mai, Mature, Vice +20% HP

Duyên ngầm

Terry, Athena, Yamazaki

Kỹ năng

Tăng thủ toàn đội.
Tăng thủ toàn đội. Nếu có Terry trong đội hình, tăng 20% KST cho cả 2 (2 lượt). Khi Mary bị hạ gục, hồi 1000 nộ, 30% tỷ lệ chí mạng và lực chí mạng cho Terry (1 lượt).

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% đỡ đòn bản thân.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 30% đỡ đòn, 20% DEF bản thân.

Tấn công đơn mục tiêu, tăng 50% DEF và 20% KST bản thân (2 lượt).
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 50% DEF và 20% KST bản thân (2 lượt). Có 15% tỷ lệ choáng.
Tấn công đơn mục tiêu, tăng 50% DEF và 25% KST bản thân (2 lượt). Có 15% tỷ lệ choáng. Nếu bản thân thấp hơn 40% HP, hồi lập tức 20% HP tối đa và giải hiệu ứng xấu bản thân.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1240

Comments

No Comments

Leave a Reply