Duyên

Maki, Chizuru, Goenitz +25% ATK

Maki, Orochi, Zero, Omega Rugal +25% ATK

Maki, Crazy Iori, Kyo NESTS +25% HP

Duyên ngầm

Chizuru, Orochi, Goenitz

Kỹ năng

Giảm 10% tỷ lệ chí mạng của võ sĩ nam phe địch. Miễn nhiễm câm lặng và “Phong ấn”. Nếu trong trận đấu có Goenitz (kể cả phe địch), tăng 20% ATK và 8% KST bản thân. Sau khi bị hạ gục, hồi sinh thành Chizuru, kế thừa 30% HP tối đa và 50% nộ.
Giảm 10% tỷ lệ chí mạng của võ sĩ nam phe địch. Miễn nhiễm câm lặng và “Phong ấn”. Nếu trong trận đấu có Goenitz (kể cả phe địch), tăng 25% ATK và 15% KST bản thân. Sau khi bị hạ gục, hồi sinh thành Chizuru, kế thừa 55% HP tối đa và 100% nộ. Nếu có ít nhất 3 võ sĩ hồn gấu trong đội, sẽ hồi sinh lại thành chính Maki, kế thừa 55% HP và 80% nộ.

Tấn công đơn mục tiêu. Có 35% tỷ lệ tăng 200 nộ cho 2 đồng minh ngẫu nhiên. Nếu mục tiêu đang bị “Phong ấn”, tăng thêm 60% ST.
Tấn công đơn mục tiêu. Có 50% tỷ lệ tăng 250 nộ cho 2 đồng minh ngẫu nhiên. Nếu mục tiêu đang bị “Phong ấn”, tăng thêm 85% ST.

Tấn công toàn bộ địch, 30% “Phong ấn” 2 mục tiêu (không thể hồi nộ, 2 lượt). Mục tiêu càng ít, ST càng cao. Nếu “Phong ấn” bị giải, mục tiêu nhận ST bằng 12% HP hiện tại của hắn.
Tấn công toàn bộ địch, 30% “Phong ấn” 3 mục tiêu (không thể hồi nộ, 2 lượt). Mục tiêu càng ít, ST càng cao. Nếu “Phong ấn” bị giải, mục tiêu nhận ST bằng 12% HP hiện tại của hắn, nếu xung quanh mục tiêu đó võ sĩ cũng đang bị “Phong ấn”, kích nổ “Phong ấn”, gây ST bằng 10% HP hiện tại của mục tiêu (Tối đa 3 mục tiêu).
Tấn công toàn bộ địch, 55% “Phong ấn” 4 mục tiêu (giảm 35% tỷ lệ chí mạng, không thể hồi nộ, 2 lượt). Mục tiêu càng ít, ST càng cao. Nếu “Phong ấn” bị giải, mục tiêu nhận ST bằng 20% HP hiện tại của hắn, nếu xung quanh mục tiêu đó võ sĩ cũng đang bị “Phong ấn”, kích nổ “Phong ấn”, gây ST bằng 20% HP hiện tại của mục tiêu (Tối đa 3 mục tiêu). Các mục tiêu bị dính “Phong ấn” giảm 50 nộ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1699

Comments

No Comments

Leave a Reply