Duyên:

Mai Shiranui XIV, Mai Shiranui, All.Mai +25% ATK

Mai Shiranui XIV, Angel XIV, Shermie 2002 UM +25% ATK

Mai Shiranui XIV, Yuri XIV, Mary XIV +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Khi bản thân xuất trận, giảm công 20% (lvl 1) < duy trì vĩnh viễn > và 20% kháng sát thương ( 3 lượt ). Tăng 50% tỷ lệ sát thương và kháng sát thương, 40% kháng sát thương tuyệt kĩ cho bản thân và 40% sát thương tuyệt kĩ cho đồng minh dùng lửa phe ta. Nhận 4 tầng “Bông đào lửa” (mỗi lượt nhận thêm 1 tầng, tối đa là 9). “Hỏa năng” sẽ nhận 50% HP của bản thân để tích trữ. Khi đồng minh dưới 50% HP sẽ hồi phục cho đồng minh có % HP thấp nhất bằng 20% HP tối đa của họ, reset theo thời gian thực, vô hiệu khi đang đồng minh đang bị khống chế. Khi “Hỏa năng” dưới 50% và nhận sát thương từ tuyệt kĩ, lập tức phản kích bằng công thường và hồi lại 30% dung tích của “Hỏa Năng”, 1 lần mỗi lượt. Giảm 7% kháng sát thương , tỉ lệ đỡ đòn và sức chí mạng, reset lại sau hiệu quả “Ảo ảnh”. Đòn đánh thường lên kẻ địch đang bị thiêu đốt sẽ không gây hồi nộ đồng thời gây thêm 100% sát thương, tăng 40% tỉ lệ độc chiêu của bản thân trong 1 lượt. Nhận 2 tầng “Bông đào lửa”. Buff dựa trên các hiệu ứng sau :
– Ninja: Tăng thêm 25% khả năng thiêu đốt và 25% hồi nộ.
– Ảo ảnh: Khi nhận sát thương chí tử, dùng 3 tầng “Bông đào lửa” để biến bản thân thành Andy (không nhận sát thương, tựa như tàng hình). Toàn bộ kẻ địch phải chịu siêu giảm công (giảm 35% công, bỏ qua khống chế, duy trì 1 lượt, không thể hóa giải). Hồi 100% HP và nộ cho bản thân, bản thân sẽ loại bỏ tất cả các hiệu ứng kéo dài và debuff từ 1-3 lần (địch càng nhiều, số lần càng nhiều ). “Bông đào lửa” sẽ được ưu tiên dùng cho “Ảo ảnh”, nếu không đủ thì “Bông đào lửa” sẽ mất.
Khi bản thân xuất trận, giảm toàn thể địch 20% ATK (level 1) <duy trì vĩnh viễn > và 20% kháng sát thương ( 3 lượt ). Tăng 60% cường hóa sát thương và kháng sát thương, 45% kháng tuyệt kĩ cho bản thân và 45% sát thương tuyệt kĩ cho đồng minh dùng lửa phe ta. Nhận 6 tầng “Bông đào lửa” (mỗi lượt nhận thêm 1 tầng, tối đa là 9). “Hỏa năng” sẽ nhận 70% HP của bản thân để tích trữ. Khi đồng minh dưới 50% HP sẽ hồi phục cho đồng minh có %HP thấp nhất bằng 30% HP tối đa của họ, reset theo thời gian thực, vô hiệu khi đang đồng minh đang bị khống chế). Khi “Hỏa năng” dưới 70% và nhận sát thương bất kì, lập tức phản kích bằng công thường và hồi lại 30% dung tích của “Hỏa Năng”, 1 lần mỗi lượt. Giảm 7% kháng sát thương, tỉ lệ đỡ đòn và sức chí mạng, reset lại sau hiệu quả “Ảo ảnh”. Đòn đánh thường lên kẻ địch đang bị thiêu đốt sẽ không gây hồi nộ đồng thời gây thêm 150% sát thương, tăng 60% tỉ lệ độc chiêu của bản thân trong 1 lượt. Nhận 2 tầng “Bông đào lửa”. Buff dựa trên các hiệu ứng sau :
– Ninja : Cường hóa độc chiêu đầu tiên, tăng thêm 30% khả năng thiêu đốt và 30% hồi nộ. Khi bị giảm nộ sẽ hồi lại 250 nộ.
– Ảo ảnh : Khi nhận sát thương chí tử, dùng 2 tầng “Bông đào lửa” để biến bản thân thành Andy (không nhận sát thương, tựa như tàng hình). Toàn bộ kẻ địch phải chịu siêu giảm công (giảm 50% công, bỏ qua khống chế, duy trì 1 lượt, không thể hóa giải). Hồi 100% HP và nộ cho bản thân (1 lần mỗi trận), bản thân sẽ loại bỏ tất cả các hiệu ứng kéo dài và debuff từ 1 – 3 lần (địch càng nhiều, số lần càng nhiều). “Bông đào lửa” sẽ được ưu tiên dùng cho “Ảo ảnh”, nếu không đủ thì “Bông đào lửa” sẽ không tiêu cho “Ảo ảnh” và “Ảo ảnh” sẽ không được kích hoạt.

Tấn công hàng ngang kẻ địch, tăng cho bản thân 15% tỉ lệ chí mạng và 15% hồi phục nộ. Nếu tấn công vào kẻ địch đang bị thiêu đốt, lần công này chắc chắn có chí mạng và gây thêm sát thương bằng (150% + tỉ lệ chí mạng của bản thân) lên kẻ địch đang bị thiêu đốt. Cường hóa công thường của bản thân, gây thêm (50% x tỉ lệ chí mạng bản thân) trong 2 lượt (có thể cộng dồn, tối đa 3 lần). Hút 10% HP tối đa kèm 200 nộ của địch. Nếu bản thân có “Bông đào lửa” , tiêu hao 1 tầng này để giải khống chế cho bản thân đồng thời tăng thêm 80% kháng khống chế cho bản thân trong 1 lượt.
Tấn công hàng ngang kẻ địch, tăng cho bản thân 20% tỉ lệ chí mạng và 20% hồi phục nộ. Nếu tấn công vào kẻ địch đang bị thiêu đốt, lần công này chắc chắn có chí mạng và gây thêm sát thương bằng (200% + tỉ lệ chí mạng của bản thân ) lên kẻ địch đang bị thiêu đốt. Cường hóa công thường của bản thân, gây thêm (80% x tỉ lệ chí mạng bản thân) trong 2 lượt (có thể cộng dồn, tối đa 3 lần). Hút 10% HP tối đa kèm 200 nộ của địch để hồi cho bản thân và 1 đồng đội có HP thấp nhất. Nếu bản thân có “Bông đào lửa”, tiêu hao 1 tầng này để giải khống chế cho bản thân đồng thời tăng thêm 80% kháng khống chế cho bản thân trong 1 lượt.

Gây sát thương toàn thể phe địch, kẻ địch càng ít sát thương càng cao tối đa 120%. Tăng bản thân 20% công thủ và sát thương bằng 10% x tỷ lệ chí mạng. Tăng 20% tỷ lệ hồi phục cho đồng minh và 30% tỷ lệ Perfect. Giảm 25% tỷ lệ đỡ đòn (2 lượt). Thiêu đốt mục tiêu bằng 100% chỉ số công bản thân, sát thương này không hồi nộ (2 lượt). 50% Sát thương gây ra sẽ được chuyển vào “Hỏa năng ” ( có thể vượt qua giới hạn HP bản thân và cộng dồn với Hỏa năng ban đầu ).
Gây sát thương toàn thể phe địch, kẻ địch càng ít sát thương càng cao tối đa 160%. Khi bản thân có “Bông đào lửa” thì sẽ dùng 1 tầng để gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa của địch. Buff hiệu quả “Đột kích ” cho bản thân (tăng 40% tỉ lệ chí mạng và 56% sát thương tuyệt kĩ) và đồng đội nhận 1 nửa hiệu quả này (duy trì 2 lượt). Các hiệu ứng xóa buff thông thường không thể giải hiệu ứng này. Tăng cho bản thân 30% công, thủ và tỉ lệ sát thương bằng 20% x tỉ lệ chí mạng của bản thân và 30% tỉ lệ hồi phục cho toàn bộ đồng minh phe ta. Tăng 40% tỷ lệ Perfect. Xóa 2 trạng thái có lợi của kẻ địch  giảm 40% tỉ lệ đỡ đòn và 20% tỉ lệ độc chiêu của kẻ địch (2 lượt). Đồng thời bỏ qua 35% kháng tuyệt kĩ của mục tiêu. Tạo hiệu ứng thiêu đốt lên địch gây sát thương bằng 100% + tỉ lệ chí mạng của bản thân (2 lượt). Đối với mục tiêu chưa bị thiêu đốt thì sẽ ưu tiên hiệu ứng thiêu đốt này lên mục tiêu có %HP thấp nhất. Gây thêm sát thương bằng x4 tỉ lệ chí mạng bản thân và hồi 100 nộ cho bản thân và đồng đội cùng hàng. 100% Sát thương gây ra sẽ được chuyển vào “Hỏa năng ” ( có thể vượt qua giới hạn HP bản thân và cộng dồn với Hỏa năng ban đầu ).
Tấn công toàn địch, địch càng ít sát thương càng cao (tối đa 160%). Nếu không có đồng mình đứng trước mặt và bản thân đang có “Bông đào lửa”, tiêu thụ 1 “Bông đào lửa” để nhận “Khiên lửa” có giá trị bằng (10% + 20% tỷ lệ chí mạng) HP tối đa (không kích hoạt nếu như đang sở hữu 1 lớp “Khiên lửa”). Tiêu thụ 1 “Bông đào lửa”, gây thêm sát thương bằng 10% HP tối đa của địch, các đồng minh cùng hàng nhận hiệu ứng “Đốt kích” (tăng 25% tỷ lệ chí mạng và 25% sát thương tuyệt kỹ và tăng 50% tỷ lệ chí mạng và 50% sát thương tuyệt kỹ cho Mai XIV, kéo dài 2 lượt, không thể hóa giải). Tăng bản thân 35% công thủ và sát thương bằng 20% tỷ lệ chí mạng, nếu không có đồng minh đứng đằng sau Mai, sát thương tăng bằng 25% * tỷ lệ chí mạng. Tăng 30% khả năng hồi phục cho đồng minh phe ta, tăng 50% tỷ lệ Perfect. Hồi phục 20% HP tối đa cho toàn đội và xóa bỏ toàn bộ lửa. Xóa 2 hiệu ứng có lợi của địch. Giảm 50% tỷ lệ đỡ đòn và 25% tỷ lệ xuất độc chiêu (2 lượt). Đòn đánh bỏ qua 35% tỷ lệ kháng sát thương, kèm theo lửa (sát thương bằng 100% công + tỷ lệ chí mạng, sát thương không gây hồi nộ, 2 lượt). Gây sát thương bằng 4,5 * tỷ lệ chí mạng * công của tất cả kẻ đang không bị đốt (nếu tất cả kẻ địch đang bị đốt thì sẽ chọn kẻ có lượng HP thấp nhất), hồi 100 nộ cho đồng minh cùng hàng. 100% Sát thương gây ra sẽ được chuyển vào “Hỏa năng ” (có thể vượt qua giới hạn HP bản thân và cộng dồn với Hỏa năng ban đầu, tăng 10% cho mỗi kẻ đang bị đốt). Khi bị tấn công bằng tuyệt kỹ, sẽ phản công bằng Smax (sát thương không gây hồi nộ) gây thêm sát thương bằng 2 * tỷ lệ chí mạng * công và có 70% tỷ lệ choáng. Tùy thuộc vào mức tiêu thụ “Bông đào lửa” bởi tuyệt kỹ mới nhất, tạo hiệu ứng “Bông đào rơi” cho 0 ~ 2 võ sĩ đồng minh ngẫu nhiên (ưu tiên cho đồng minh đang bị đốt), hồi phục 30% HP đã mất và nếu đồng minh đang bị đốt sẽ giải hiệu ứng xấu và nhận 1 “Bông đào lửa” (đòn phản công chỉ kích hoạt mỗi lượt 1 lần và không thể phản công khi Mai XIV kích hoạt bất tử).

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 3182

Comments

No Comments

Leave a Reply