Duyên

Magaki, Chang, Rugal, Orochi +25% ATK

Magaki, Mukai, Saiki +25% HP

Magaki, Chris Hỏa, Iori, Leona +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn với các nội tại giảm công khác). Tăng 20% DEF bản thân, tăng thêm 5% DEF mỗi khi nhận ST, cộng dồn tối đa 6 lần. Sau khi bị hạ gục, giảm vĩnh viễn 50% ST, CHST và tốc độ hồi nộ của kẻ hạ gục Magaki. Miễn nhiễm “Mê hoặc”. Lượt 1 kháng tất cả các hiệu ứng.
Giảm công toàn bộ địch (không cộng dồn với các nội tại giảm công khác). Tăng 25% DEF bản thân, tăng thêm 10% DEF và 5% ATK mỗi khi nhận ST, cộng dồn tối đa 3 lần. Sau khi bị hạ gục, giảm vĩnh viễn 50% ST, CHST và tốc độ hồi nộ của kẻ hạ gục Magaki. Miễn nhiễm “Mê hoặc”. Lượt 1 kháng tất cả các hiệu ứng.

Tấn công hàng 2 người, copy hiệu ứng bất lợi của mục tiêu đứng trước paste lên mục tiêu đứng sau (trừ hóa đá, mê hoặc). Xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu đứng trước, hồi HP bằng 2 lần DEF bản thân. Nếu lượt này không độc chiêu, lượt sau chắc chắn độc chiêu.
Tấn công hàng 2 người, copy hiệu ứng bất lợi của mục tiêu đứng trước paste lên mục tiêu đứng sau (trừ hóa đá, mê hoặc). Cướp hiệu ứng có lợi của mục tiêu đứng trước, hồi HP bằng 3 lần DEF bản thân. Nếu lượt này không độc chiêu, lượt sau chắc chắn độc chiêu.

Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên, 50% tỷ lệ “Mê hoặc” (Không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, chỉ tấn công Magaki. Sau khi bị tấn công, Magaki sao chép hiệu ứng có lợi của mục tiêu bị “Mê hoặc”). Tăng 20% ST và KST bản thân. Những mục tiêu không bị “Mê hoặc” sẽ nhận thêm ST bằng 2 lần DEF của Magaki. Số võ sĩ còn lại trên sân càng ít, ST càng cao, tối đa 100%.
Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên, 50% tỷ lệ “Mê hoặc” (Không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, chỉ tấn công Magaki. Sau khi bị tấn công, Magaki sao chép hiệu ứng có lợi của mục tiêu bị “Mê hoặc”). Tăng 30% ST và KST bản thân. Những mục tiêu không bị “Mê hoặc” sẽ nhận thêm ST bằng 3 lần DEF của Magaki. Số võ sĩ còn lại trên sân càng ít, ST càng cao, tối đa 100%.
Tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên (1 mục tiêu có thể trúng 2 hoặc 3 lần ST), 50% tỷ lệ “Mê hoặc” (Không thể sử dụng độc chiêu, tuyệt kỹ, chỉ tấn công Magaki. Sau khi bị tấn công, Magaki sao chép hiệu ứng có lợi của mục tiêu bị “Mê hoặc” và hút 10% HP của hắn). Tăng 30% ST và KST bản thân. Những mục tiêu không bị “Mê hoặc” sẽ nhận thêm ST bằng 3 lần DEF của Magaki. Số võ sĩ còn lại trên sân càng ít, ST càng cao, tối đa 100%.

Kích hoạt: Kể từ lượt thứ 1 nếu phe ta có võ sĩ hồn gấu sử dụng tuyệt kỹ hoặc khi có 2 võ sĩ phe ta sử dụng tuyệt kỹ.
Trắng: tấn công 3 mục tiêu ngẫu nhiên, tăng 20% công và sát thương cho bản thân, có 30% xác suất gây mê hoặc lên các mục tiêu. Magaki khi tham chiến, sẽ tăng 20% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ trong 2 lượt. Có thể tham chiến từ lượt thứ 3 trở đi.
Lục: Magaki khi tham chiến, sẽ tăng 15% sát thương và 30% kháng sát thương, 10% tỷ lệ khống chế, duy trì vĩnh viễn. Mở ô 1 sách hỗ trợ.
Lam: tăng 25% tỷ lệ khống chế. Gây thêm sát thương bằng 150% thủ của bản thân. Mở ô 2 sách hỗ trợ. +1 số lần giới hạn hỗ trợ.
Tím: xác suất gây mê hoặc tăng thành 50%. Địch càng ít sát thương càng cao. Tăng 28% tỷ lệ kháng chí mạng cho hàng trước phe ta. Mở ô 3 sách hỗ trợ.
Cam: khiến cho 1 đồng minh chưa kích hoạt độc chiêu có thể tung độc chiêu (ưu tiên hàng trước). Tăng 32% tỷ lệ đỡ đòn cho hàng trước phe ta trong 2 lượt. Có thể tham chiến từ lượt thứ 1.
Đỏ: tuyệt kỹ chuyển thành SMAX, tăng 30% sát thương cho bản thân. Tăng 32% thủ cho hàng trước phe ta trong 2 lượt. Chuyển trạng thái khống chế của 1 đồng minh đang bị khống chế sang cho 1 mục tiêu địch. Cứ mỗi một võ sĩ hồn gấu phe ta, sẽ giúp tăng thêm sát thương bằng 15% thủ của bản thân. Khi tham chiến, sẽ tăng 50% tốc độ hồi nộ trong 2 lượt. Lần đầu kích hoạt viện trợ sẽ buff hiệu ứng sau cho 1 đồng đội ngẫu nhiên hàng trước: khi bị hạ gục thì kẻ địch hạ gục người này sẽ bị giảm 50% sát thương, kháng sát thương, tốc độ hồi nộ (2 lượt, không tính NPC, nếu có Saiki hoặc Mukai trong sân hoặc trong viện trợ phe ta thì buff này sẽ không thể hóa giải). +1 số lần giới hạn hỗ trợ.

Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 2869

Comments

No Comments

Leave a Reply