—–<QQ>—–

Duyên
Mary XIV, Mai Shiranui XIV, Luong +25% ATK
Hotaru, Orochi Shermie 2002 UM, Luong +25% ATK
Jhun Hoon, Kim XIII, Luong +25% ATK

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ khống chế, 35% sát thương, kháng sát thương và 20% sát thương độc chiêu. Tăng công bản thân bằng 15% tỷ lệ khống chế. Trong lượt tấn công phe ta, bản thân hoặc võ sĩ đồng minh tung tuyệt kỹ vào võ sĩ có HP ít hơn 60%, lập tức kích hoạt “Truy” vào mục tiêu có HP thấp nhất (3 lần). Khi kích hoạt “Truy” tăng thêm 30% sát thương, hồi phục bản thân bằng lượng sát thương gây ra. Khi nhận sát thương chí tử, kích hoạt ẩn thân (xóa hiệu ứng xấu, cả hóa đá) hồi 30% HP và 300 nộ và không thể chọn làm mục tiêu (1 lượt), tăng 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt), mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần.

Tấn công hàng ngang, có 40% câm lặng các võ sĩ năm (2 lượt), 40% làm choáng các võ sĩ nữ, hút 100 nộ ngẫu nhiên của mục tiêu. Gây sát thương bằng 100% chỉ số công bản thân. Mỗi mục tiêu bị tấn công sẽ nhận 1 lớp “Trảm” , nếu bị “Sát” nhận thêm 1 lớp “Trảm”. Giảm 30% khả năng hồi phục (bỏ qua miễn khống, có 5 lớp “Trảm” khả năng hồi phục giảm 60%.

Tấn công một mục tiêu. Tăng 20% công và thủ, 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn, thêm “Sát” vào mục tiêu (2 lượt). Dưới 60% HP nhận thêm 20% sát thương. Giảm 30% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Tiêu thụ toàn bộ “Trảm”, mỗi “Trảm” tăng thêm sát thương bằng 30% chỉ số công bản thân.
Tấn công một mục tiêu, tăng 30% công và thủ, 45% tỷ lệ xuyên đỡ đòn, thêm “Sát” vào mục tiêu (2 lượt), dưới 60% HP nhận thêm 30% sát thương. Giảm 50% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn, tiêu tốn toàn bộ “Trảm”, mỗi “Trảm” tăng thêm sát thương bẳng 50% chỉ sống công bản thân. Tấn công tiêu thụ nhiều hơn 7 “Trảm”  vào lượt tiếp theo sẽ giải hiệu ứng xấu bào gồm cả hóa đá. Mỗi khi tích lũy đc 20 “Trảm”, sẽ cộng thêm 1 lần ẩn thân (tối đa 2 lần).

—–<Global>—–

Duyên

Luong, Mai XIV, Mary XIV +25% ATK

Luong, Hotaru, Orochi Shermie 2002UM +25% ATK

Luong, Jhun, Robert XI +25% HP

Duyên ngầm

Kỹ năng

Tăng tỷ lệ khống chế, 35% sát thương, kháng sát thương và 20% sát thương độc chiêu. Tăng công bản thân bằng 15% tỷ lệ khống chế. Trong lượt tấn công phe ta, bản thân hoặc võ sĩ đồng minh tung tuyệt kỹ vào võ sĩ có HP ít hơn 60%, lập tức kích hoạt “Truy” vào mục tiêu có HP thấp nhất (3 lần). Khi kích hoạt “Truy” tăng thêm 30% sát thương, hồi phục bản thân bằng lượng sát thương gây ra. Khi nhận sát thương chí tử, kích hoạt ẩn thân (xóa hiệu ứng xấu, cả hóa đá) hồi 30% HP và 300 nộ và không thể chọn làm mục tiêu (1 lượt), tăng 40% kháng sát thương độc chiêu và kháng sát thương tuyệt kỹ (2 lượt), mỗi trận chỉ kích hoạt 1 lần.

Tấn công hàng ngang, có 40% câm lặng các võ sĩ năm (2 lượt), 40% làm choáng các võ sĩ nữ, hút 100 nộ ngẫu nhiên của mục tiêu. Gây sát thương bằng 100% chỉ số công bản thân. Mỗi mục tiêu bị tấn công sẽ nhận 1 lớp “Trảm” , nếu bị “Sát” nhận thêm 1 lớp “Trảm”. Giảm 30% khả năng hồi phục (bỏ qua miễn khống, có 5 lớp “Trảm” khả năng hồi phục giảm 60%.

Tấn công một mục tiêu. Tăng 20% công và thủ, 30% tỷ lệ xuyên đỡ đòn, thêm “Sát” vào mục tiêu (2 lượt). Dưới 60% HP nhận thêm 20% sát thương. Giảm 30% tỷ lệ chí mạng và đỡ đòn. Tiêu thụ toàn bộ “Trảm”, mỗi “Trảm” tăng thêm sát thương bằng 30% chỉ số công bản thân.

 

Author Pink Pig
Published
Categories Thông tin võ sĩ
Views 1907

Comments (1)

  • Pink Pig
    31/10/2022 at 8:39 Chiều Reply
    https://www.youtube.com/channel/UCHZATbOmgC0ceLt2SlAnvFQ

Leave a Reply