1. Shop giáng sinh (23-27/12)

  2. Nhiệm vụ võ sĩ (23-30/12)

  3. Shop mèo giới hạn (23-26/12)

  4. Đua rương giới han <Iori XIV> + Mèo + Nạp kc + Nạp thẻ giáng sinh (23-26/12)

  5. Quay hồn lực 5, tách Rune, hot Rune, bán skin <Iori XIV> , hvk <Iori XIV>, tiêu kc, nạp kc (26-30/12)

  6. Vui cùng hội quán + tiêu kc (30-2/1)

Author Pink Pig
Published
Categories Lịch sự kiện
Views 3435

Comments

No Comments

Leave a Reply